Het zoete land „ZEGGE EN SCHRIJVE" M aar terug naar het land van Waes: niet te vergelijken met enig deel van ons werkgebied. De kleine akkers om geven door populieren - vanwege de klompenindustrie - die bol zijn vanwege de slechte ontwatering; vandaar de naam bolakkers. V oorzover nodig: het bovenstaande is een "zomerstuk- je". Dat sta ik mezelf zo nu en dan toe. En voor alle zekerheid: België is een land wat mij na aan het hart ligt, rijk aan kuituur-historie (daarom hebben wij een land- bouw-museum nodig). België, z'n vriendelijkheid, z'n le venskunst. Zo denk ik nog met veel genoegen terug aan een ontvangst, vorig jaar, door de Belgische Boerenbond. Dat was in een gebied dat grenst aan het oostelijk deel van ons werkgebied: de Voerstreek zuidelijke landbouw maatschappij Nu we midden in de oogsttijd leven zal het beeld van een toen ook dachten het toppunt van techniek te hebben bereikt, maaidorser in aktie menig akkerbouwer zelfs in de nacht nog met dit verschil' dat de benodigde energie uit haver en kla- achtervolgen. Daarom als - herinnering aan voorbije tijden verhooi kwam, iets wat toen niet als een groene benzine werd dit nostalgische plaatje, waarmee maar gezegd wil zijn dat ze onderkend. Kever Incognito Boerenkrijg Zelfde belang Zomer stukje m VRIJDAG 24 augustus 1979 66 jaargang - No. 3495 land- en tuinbouwblad D e 1 5e augustus heeft zijn naam dit jaar geen eer aan gedaan. De graanoogst is pas sinds enkele dagen, en dan nog schoorvoetend, op gang gekomen. Er is dus nog vrijwel niets over de opbrengsten te zeggen. Zoals ge woonlijk zijn er her en der wel al allerlei voorspellingen te horen.'Begrijpelijk, want elk jaar zijn we allemaal weer even benieuwd naar de resultaten. Ik waag me daar nog maar niet aan. Volgende week weten we hopelijk meer. Afgelopen zaterdag heb ik de twijfelachtige eer gehad voor het eerst kennis te maken met het beestje dat luistert naar de naam leptinotarsa decemliniata oftewel de colo radokever. Dat was in België, in het land van Waes, ook wel genoemd het zoeteland. Kortom, het land van de bolakkers. Heiaas hield de kennismaking beslist niet op met één aardappelkever. De geografische ligging van "het zoete land"' ten opzichte van Zeeuws Vlaanderen is bekend. Ik signaleer slechts. Op het gevaar af dat ik mij daarmee wellicht meng in de binnenlandse aangelegenheden van een zeer bevriende natie. Als dat maar geen politieke rel wordt. 0 verigens is het land van Waes een bezoek meer dan waard. Ik was daar met een goed georganiseerde exkur- sie van de oudheidkundige kring "de vier ambachten" uit Hulst. In het gezelschap bevonden zich ook nogal wat landbouwers, wat mij in eerste instantie enigszins ver baasde. Later werd mij dit duidelijker: kuituur - historie heeft namelijk alles te maken met de ontwikkeling van het platteland en dus met de land- en tuinbouw. Tijdens een stukje zgn. hoeven-route konden wij de prachtige Vlaamse boerderijen - met typisch overhangend dak - bewonderen. Tussen haakjes: wie weet nog wat een wis- senschuur is? De deelname van deze landbouwers bracht mij overigens geen gewin. Ik moest namelijk het onderspit delven in een diskussie over het "karakter" van de voormalige lagerelandbouwschool in Axel Dat kostte mij natuurlijk onder grote hilariteit een rondje. Een ding weet ik nu natuurlijk zeker: de volgende keer ga ik incognito. Blijkbaar bestaan er in dit gebied ook plannen voor een ruilverkaveling; overal staan anti-ruilverkavelingsleuzen gekalkt. Uit landbouwkundig oogpunt onbegrijpelijk. Wellicht heeft dat iets te maken met het karakter van de Vlaamse boer. Tenslotte werd in het land van Waes ook de boerenkrijg gestreden. (Maar misschien kan "Flan" mij verder helpen). Waarschijnlijk verklaart de kleinscha ligheid van de landbouw in het land van Waes - het land van Reinaert - ook dat er nog veel met paarden wordt gewerkt. De Vlaamse koudbloeden. Op zichzelf een prachtig gezicht. Maar uit landbouwkundig oogpunt wellicht minder geslaagd. Zeeuws Vlaanderen is al genoemd. Landbouwkundig gezien heel anders dan het land van Waes. Niet zozeer in mentaliteit. Als ik mij beperk tot het land van Hulst, min of meer dezelfde mentaliteit die mij persoonlijk zeer aan spreekt. Ik heb dat pas nog mogen ervaren toen ik met een aantal Z.L.M. en N.C.B. bestuurders uit die streek een dag "meemocht" het gebied door. Kloosterzande, Ossenisse, Kruispolder, Paal, de Hedwigpolder, een stukje België. Een ding werd duidelijk: we staan voor het zelfde belang. Daar kan niet aan getwijfeld worden. Het is goed om dat te mogen konstateren. De boeren deden het daar goed. Alles is betrekkelijk. Van de Belgische Boerenbond heb ik vooral onthouden wat ik zelf ook vind, dat een landbouworganisatie ook moet zijn: een brede plattelandsorganisatie. De Bond heeft daar voor een speciale zgn. landelijke organisatie, gericht op alle bewoners van het platteland. Het jaar van het dorp 1 978 herinnert daaraan. Enfin, de volgende keer zal ik weer heel serieus zijn. Oggel. 1

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1979 | | pagina 1