f f f f f f f f f f AKKERBOUW INTERNATIONAAL WEEKOVERZICHT GRANEN, PEULVRUCHTEN EN ZADEN, 12 t/m 16 maart. Tarwe - Het aanbod in tarwe blijft krap. Waarschijnlijk is er meer tarwe verkocht dan men zich realiseert. De Nederlandse meelfabrieken zijn regelmatig koper op het huidige prijsniveau. Engeland blijft geïnteres seerd op verdere termijnen, maar men wenste de vraagprijzen nog niet in te willigen. De markt is prijshoudend gestemd. Brouwgerst - Pirouette is moeilijk te verkopen gezien de minder goede resultaten in de mouterij. Ndar Trumpf blijft regelmatig vraag bestaan zowel voor binnenlands gebruik als voor export. De markt ondervindt verder steun van de vaste voergerstmarkt waardoor het de moeite niet meer loont ongeschoonde partijen te bewerken. Ook kwalitatief minder goede partijen brouwgerst verdwijnen in de voersektor. Voer- en maalgerst - De stemming blijft goed prijshoudend. De belangstelling gaat voornamelijk uit naar scheepsladingen ter afdekking van lopende kontrakten. Haver - Ook hier viel voor de betere kwaliteiten wat meer belangstelling te bespeu ren, zonder dat dit tot prijsverbetering leidde. Afwijkende partijen moeilijk of niet te verkopen. Groene erwten - Ook de afgelopen twee weken deden zich geen vermeldenswaardige wijzigingen op de erwten- markt voor. Bij vrij regelmatig, doch klein aanbod van telerszijde, kun nen de kleine exportorders genoemd aanbod opvangen waarbij de prijs zich ongeveer kan handhaven. Schokkers - Bij klein aanbod kon de schokkerprijs de laatste weken regelmatig wat verbeteren met als resul taat een prijsverhoging van ca. 4,— k 5,— per 100 kg. De voor naamste reden is gelegen in schaars aanbod door de Engelse schokker- telers gedurende de laatste maand. Algemeen wordt daar rekening ge houden met toenemend aanbod binnen afzienbare tijd. De laatste dagen offreerde Nieuw Zeeland eveneens op de Engelse markt. Het vertrou wen in deze stijging is dan ook niet bijzonder groot. Kapucijners - Ook dit produkt kon de laatste veertien dagen meerdere guldens per 100 kg in prijs verbeteren. Gezien het bijzonder lage prijsniveau tijdens het win terseizoen is deze verhoging van de kapucijnermarkt geen onbegrijpe lijke zaak. Het aanbod is de laatste weken niet groot. Bruine bonen - Ook bruine bonen konden in deze periode ca. 4.- k 5,— per 100 kg in prijs verbeteren. Het aantal zaken is echter van zeer beperkte omvang. De momenteel aanwezige voorraad in Nederland is nog van behoorlijke betekenis. Karwijzaad - Voor dit produkt kan van een prijshoudende stemming worden gesproken. Dê prijsschommelingen beperken zich tot ca. 2,50 per 100 kg. Blauwmaanzaad - Aan de zeer lange periode waarin de blauwmaanzaadprijs een voortdurende daling te zien gaf. kwam gedurende de voorafgaande week een einde. Afgelopen week ontstond een prijsstijging die ca. 10,- per 100 kg bedroeg. De reden hiertoe is naar onze mening tweeledig. In de eerste plaats waren wij ongeveer teruggezakt tot de prijs van de ons bekonkurrerende landen en in de tweede plaats speelt hierbij de verwachting van een nog sterk verdere inkrimping van het blauwmaanzaadareaal eveneens een rol. Evenals van bruine bonen is de onverkochte Nederlandse voorraad nog groot. - J&M BINNENLANDSE GRANEN - Rotterdam, 19 mrt /100 kg) Tarwe -'72/73 kgs doorsneekwaliteit max. 17% vocht, max 2% bijmen ging - boordvrij Zuidwest-Nederland - mrt. 49.50 nom. april 49.75 laten, apr/juni 50.20 laten; boordvrij noorden - apr. 49.75 laten, apr/juni 50.20 laten. Zomergerst - 62/63 kgs doorsneekwaliteit max. 17% vocht, max. 2% bijmenging - mrt 48.50 bieden/49.00 laten, boordvrij noorden, boordvrij IJsselmeerpolder - mrt. 48.50 gedaan. Haver - 50/51 kgs - mrt. 40.50 laten boordvrij noorden. PEULVRUCHTEN EN ZADEN, Rotterdam, 19 mrt /100 kg) Bruine bonen - prima doorsnee - mrt. en apr. 103.00 bieden/104.00 laten, mei 105.00 laten, juni 106.00 laten. Groene erwten - 6% - mrt. 74.00 nom., apr 74.00 bieden/75.00 laten. Schokkers - 5% - mrt. 85.00 bieden. Ka pucijners - 5% - mrt. en apr. 65.00 nom. MARKTOVERZICHT MAANDAGOCHTENDBEURS ZADEN Blauwmaanzaad - een aanhoudend betere stemming met oplopende prijzen. Prima doorsneekwaliteit. Op apr. levering was 147.50 bieden en mei levering 150.00 bieden, zonder offertes. Karwijzaad - Dit bleef rustig en weinig verandering in de prijzen. Prima doorsneekwal. op apr. leve ring was 292.50 bieden en 295.00 laten, mei levering was 29a.OO bieden en 297.50 laten. Geen afdoeningen. NOTERINGEN PEULVRUCHTEN EN ZADEN, Rotterdam, 20 mrt. 100 kg) Bruine bonen - prima doorsnee - mrt 103.00 laten, apr 104.00 la ten/103.00 gedaan, mei 105.00 laten, juni 106.00 laten. Groene erwten - 6% - apr 74.00 bieden/75.00 laten. Schokkers - 5% - mrt 85.00 bieden. Kapucijners - 5% - mrt en apr 65.00 nom. Blauwmaanzaad - prima doorsnee - apr 150.00 nom. mei 152.50 nom. Karwijzaad - prima doors nee - apr 295.00 laten, mei 295.00 bieden/297.50 laten. BUITENLANDSE MAISNOTERINGEN, 13 maart, L.E.I. Den Haag 100 kg) Chicago: mrt. lev. 18,69; mei lev. 19,14; juli lev. 19,34. Maïs Laplata 25,73; maïs USA III 24,72. MARKT GOES, 20 maart Granen en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon en franko leveringsplaats Tarwe basis 16% 46.- - 47,— Zomergerst basis 16% 44,75-J 46.50; Haver basis 16% 37,25-J 39,- Erwten (kleine groene) 59,61,— Schok kers/ 71,— Bruine bonen (droog en vrij van gjond) 70,— -ƒ 91,— Kapucijners 50,— alles per 100 kg. Aardappelen Bintje, veldsgewas, direkte levering af bedrijf 14,50-/ 15,25 per 100 kg. Voedersaardap pelen 6,25-/ 6,50 per 100 kg. Uien Zaaiuien, 40 m/m opwaarts, op auto geleverd tot 3 cent per kg. Vlas Ongerepeld, goede kwaliteit, op auto geleverd 23-32 cent per kg. Hooi en stro Weidehooi 240,— - 255.— Engels raaigras 100,— Gerstestro 87,50; Tarwestro 72,50; Erwtenstro (klein groen) 95,- Bonenstro 90,— Schok kerstro f 85,- Haverstro 75,— Alles exkl. BTW. AARDAPPEL-TERMIJNMARKT AMSTERDAM F. (laten/bieden, in 100 kg) BINTJE 40 mm klei v. slot apr 21.50-21.00 nov 20.80-20.00 omzet apr 13 nov stemm: kalm/kalm BINTJE 50 mm klei apr 22.50-22.00 mei 22.00-21.90 nov 22.80-22.20 omzet apr 45 mei 7 nov stemm: kalm/kalm/kalm slot 20 mrt. 23.00-22.00 (22.00) 22.00-20.00 (20.50) 27 vast/kalm 24.00-23.50 (23.50) 24.00-23.50 (23.50) 23.00-22.50 (22.50) 84 27 vast/vast/kalm AARDAPPELTERMIJNMARKT AMSTERDAM, 12 t/m 16 maart. Verstrekt door G. de Vries Zn. te Amsterdam, tel. 020-247417. Bintje 40/-, oogst 1978, levering april 1979, Omzet 61 - O.P. 364 - Hoogste prijs 21,70 - la&gste prijs 21.10 - Slotnotering 21.50 laten, 21,40 bieden. Bintje 50/-, oogst 1978, levering april 1979: Omzet 173 - O.P. 1973 - Hoogste prijs 24,00 - Laagste prijs 22,30 - Slotnotering 22,50 laten, 22,40 bieden. Bintje 40/-, oogst 1979, levering november 1979: Omzet 28 - O.P. 38 - Hoogste prijs 20,60 - Laagste prijs 20.40 - Slotnotering 21,00 laten, 20,50 bieden. Bintje 50/-, oogst 1979, levering november 1979: Omzet 20 - O.P. 149 - Hoogste prijs 22,50 - Laagste prijs 22,10 - Slotno tering 22,50 laten, 22,20 bieden. Bintje 50/-, oogst 1978, levering mei 1979: Omzet 94 - O.P. 666 - Hoogste prijs 24,40 - Laagste prijs 22,50 - Slotnotering 22,50 laten, 22,20 bieden. AARDAPPEL-TERMIJNMARKT AMSTERDAM, 16 mrt. (J /100 kg) Bintje 40mm: 10 april-kontrakten tegen 21.50-21.40, stemming kalm. In november geen transakties, stemming kalm. Bintje 50mm: 24 april- kontrakten tegen 22.30-22.50, stemming kalm. 5 mei-kontrakten tegen 22.40-22.50, stemming kalm. In november geen transakties, stemming kalm. AARDAPPELTERMIJNMARKT AMSTERDAM, 20 mrt. 100 kg) Bintje 40 mm: 27 april-kontrakten tegen 21.50-22.00, stemming vast. November geen transakties, stemming kalm. Bintje 50 mm: 84 april- kontrakten tegen 22.00-23.50, stemming vast. 27 mei-kontrakten tegen 22.50-23.50, stemming vast. November geen transakties, stemming kalm. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM, 19 mrt. /100 kg exkl. BTW) Klei-aardappelen binnenland: Bintje 35/55 mm 19.00-19.75, 50 mm opw. 19.00-19.50, 55 mm opw. 19.00-19.75, Irene 35 mm opw. 22.00-25.00. Zand-aardappelen binnenland: Bintje 50 mm opw. 16.50-18.00, 35/50 mm 16.50-18.00. Klei-aardappelen export: Bintje 35/50 mm 18.75-19.75, 50 mm opw. 19.00-19.50. Zand-aardappelen export: Bintje 50 mm opw. 16.50-18.00, 35/50 mm 16.50-18.00. Blankschillige rassen van de klei grond voor overzee 40 mm opw. in zakken 15.00-16.00. Voeraardappe- len 5.25-6.25. Stemming binnenland en export kalm. AARDAPPELPOOTGOEDPRIJZEN Als indikatie van de pootgoedprijzen geven wij onderstaand een note ring van pootgoed Noordelijke kleigrond per 20 maart (najaarsleve ring/voorjaarslevering). Bintje A 28/35 77,50 en Bintje A 35/45 58,00 (Groothandelsprijs, afgehaald van het Noorden, inkl. zakken). VOLLEGRONDSGROENTENNOTERINGEN, 16 maart. Breekpeen /100 kg) Z.H.Z. 200/400 27.00-31.00; 400/600 33.00-40.00, aanvoer 6 ton. Knolselderij Z.H.Z. (ct/stuk) 10 88-140; 12 59-102; 15 32-61; 20 8-17; 25 4-10; aanvoer 24.000 ton. Spruitkool /kg) All 3.60-4.40; Bil 2.90-3.10; aanvoer 6 ton. Uien 100 kg) Langedijk: Klasse II nl. 80/100 33.30-35.40; 60/80 16.70-18.20; 40/60 6.60-7.90; aanvoer 45 ton. In de week van 5 t/m 10 maart bedroeg de uitvoer van Nederlandse uien 9840 ton. Daarvan ging naar W.-Duitsland 4669; België/Luxemburg 628; Engeland 1584; Frankrijk 1049; Spanje 615 en overige bestem mingen 1295 ton. DE SUIKERMARKT Als'dit echt de stilte voor de storm is, dan moet het vandaag of morgen heel erg gaan waaien. De dagelijkse fluktuaties bleven tot een minimum beperkt en van een echte markt kan men niet meer spreken. Maandag en dinsdag stond de L.D.P. (ruw) óp 103.00 pond en de rest van de week een pondje hoger op 104.00 pond. De L.D.P. (wit) bleef wat achter, al kon de "low" van 102.00 pond met een slotnotering van 103.00 pond een fraktie verbeterd worden. De vrachtfaktor voor de ruw-notering werd op 13/3 met 0,50 tot 12,00 verhoogd. Aldus JLiniako b.v. te Breda, marktrapport van 19 maart j.l. VOEDERMIDDELEN 12 t/m 16 mrt. L.E.I. Den Haag Groothandelsprijzen in 100 kg exkl. B.T.W. Mengvoeders af-fabriek, inkl. verpakking. Standaardbrok A 43,70; eiwitrijke brok, min 170 vre. 46,50; eiwitrijke brok, min 300 vre. 52,60; energie-eiwitarme brok 43,20; schapebrok; 46,70; volledig zeugemeel 46,30; volledig zeugebrok 46,70; baby-brggmcorrel 62,50; start-/overgangskorrel 56,30; volledig mest- varkensmeel 49,40; volledig mestvarkensbrok 49,90; volledig opfokmeel I 61,00; volledig opfokmeel II 57,60; volledig leg-batterijmeel 56,40; volledig foktoommeel Lr. 57,30; gem. graan met gebr. maïs 63,00; vol ledig foktoommeel sl.r. 55,80; volledig slachtkuikenkorrel 65,80; kal koenenkorrel I 67,40; kalkoenenkorrel II 65,40; kalkoenenkorrel III 63,50; konijnekorrel 49,80. ENKELVOUDIGE VOEDERMIDDELEN 5 t/m 10 mrt. Groothandelsprijzen in 1/100 kg exkl. B.T.W.boordvrij, disponibel Rotterdam. Voor inlandse produkten; af fabriek/af magazijn. Laplata maïs 57,10; maalmaïs 52,50; maalgerst 48,10; maalhaver 41,50; voer- tarwe 49,30; milocorn 51,10; tapioka/maniokpellets 34,30; tarwegries- pellets 41,80; tarwezemelgrintpellets 41,20; maïsgl. voermeelpellets 43,80; maïs voermeelpellets v.a. 41,70; citruspulppellets 32,70; bieten- pulppellets 34,50; melasse 22,20; gras-lucernepellets 18/20% re 29,70; rijstevoerschrootpellets 16% 25,00; lijnschilfers 37/38% 51,40; lijnzaad 73,30; kokosschilfers/pellets 27% 45,00; raapschilfers 39% 32,10: raap- schroot 34% 37,60; sojabonen 62,50; Braz. sojaschrootpellets 48% 51,10; sojaschroot/pellets 44/45% 49,40; diermeel 58,7% 67,30; vismeel 66,3% 91,25; verenmeel 87,0% 69,95; destruktievet 110,00. RICHTPRIJZEN VOOR DE BIGGEN Volgens de Ver. van Varkenshouders van de N.C.B. moeten in de week van 26 maart tot 2 april 1979 de biggenprijzen, die vermeld staan in het biggenprijzenschema voor Zuid Nederland van 26 maart 1979 met 0,05 te worden verhoogd. RUNDER- EN KALVERPRIJZEN - Den Haag. Gewogen gemiddelde prijzen in /100 kg lev. gew. volgens noteringen in de week van 12 t/m 16 maart op de referentiemarkten in de EEG- landen luiden als volgt (tussen haakjes de prijzen van vorige week): /stuk vetté schapen vette lammeren fok-/mestkalveren R B. fok-/mestkalveren Zw.B. pinken graskalveren VEEMARKT LEIDEN prijzen stieren le kwal. 2e kwal. vaarzen le kwal. 2e kwal. koeien le kwal. 2e kwal. 3e kwal. worstkoeien extra kw. dikbillen fok/mestkalv. biggen schapen lammeren Utrecht, 15 mrt. 200- 260 240- 300 370- 480 255- 345 1175-1600 575-1000 13 mrt. 7.60-8.30 7.20-7.45 7.25-7.90 5.8^5-6.35 6.70-7.80 5.90-6.30 5.60-5.80 4.60-6.00 9.00-14.50 200-490 75- 85 175-235 200-290 VETTE KALVEREN BARNEVELD aanvoer: vette kalveren prijzen: le kwal. 2e kwal. 3e kwal. 12 mrt. 230 Den Bosch, 21 mrt. 190-245 190-260 300-500 300-375 1375-1600 825-1250 20 mtr. 7.60-8.30 7.20-7.45 7.30-7.95 5.90-6.45 6.70-7.80 6.00-6.40 5.70-5.90 4.60-6.00 9.00-14.00 200-500 75- 85 185-245 200-290 19 mrt. 281 België Denemarken Duitsland Frankrijk Ierland Italië Luxemburg Nederland Ver. Kon. RUNDEREN 375.27 (376.10) 332.17(331.95) 357.32 (357.06) 392.15 (392.53) 344.84(341.89) 387.43 (384.94) 385.99 (386.40) 335.30 (336.20) 357.77 (354.22) KALVEREN 599.71 (602.85) 371.49 (onv.) 564.64(561.33) 620.46(614.94) 405.24 (401.32) 553.65 (555.61) 490.46 (onv.) 552.48 (550.27) 519.50(580.83) NOTERINGEN SLACHTVARKENS Coveco, 12 t/m 16 maart Nietgeklassificeerd: 21 t/m 30 kg 1.87; 31 t/m 40 kg 2,07;41t/m50 kg 2,37; 51 t/m 55 kg 2,67; 56 t/m 59 kg 2,87; 100 t/m 110 kg 3,09; 111 t/m 150 kg 3,04. Klasse EAA 60 kg 3,32 88 kg 3.49 61 kg 3,34 89 kg 3,48 62 kg 3,36 90 kg 3,47 63 kg 3,38 91 kg 3,45 64 kg 3,40 92 kg 3,43 65 kg 3,42 93 kg 3,41 66 kg 3,44 94 kg 3,39 67 kg 3,46 95 kg 3,37 68 kg 3,48 96 kg 3,35 69 kg 3,50 97 kg 3,33 70 t/m 85 kg 3,52 98 kg 3,31 86 kg 3,51 99 kg f 3,29 87 kg 3,50 PRIJS KLASSE: I II III IV Korting t.o.v. prijsklasse EAA: - 15 - 20 - 35 - 50 6.00-6.30 5.80-6.10 5.65-5.80 5.60-5.70 5.50-5.60 5.40-5.50 GEDIFFERENTIEERDE EIERNOTERINGEN G.O.V.v.E. EN 'T ZUIDEN, 19 maart /100 stuks) 37/38 gr. 2,57; 42/43 gr. 5,34; 47/48 gr. 8,12; 52/53 gr. 10,68; 57/58 gr. 11,94; 62/63 gr. 12,93; 67/68 gr. 13,46; 72/73 14,24; 76/77 gr. 14,87. Gem. prijs voor evt. lopende kontrakten 1,67 per kg. inkl. toeslag en B.T.W. Extra toeslag voor bruine eieren 37 gr. en hoger cent/4 kg. PLUIM VEEMARKT De markt voor slachtpluimvee was deze week willig. Het aanbod was niet te ruim en zowel voor slachtkippen als voor slachtkuikens konden wat betere prijzen gemaakt worden. Naar verluidt is een hoeveelheid van 2500 ton braadkuikens naar de Sovjet-Unie verkocht. Er is in de Gemeenschap, vooral door de vrij goede afzet naar derde landen, van een goed evenwicht tussen vraag en aanbod sprake. De prijzen van broedeieren trokken aan, wat leidde tot een korter aanbod van moe- derdieren, waarvan de prijzen weer aantrokken, een ontwikkeling die zich nog wel iets zal kunnen voortzetten: Op te merken is dat voor de zware witte kuikens boven notering werd betaald. Als de meest betaalde prijzen voor levend slachtpluimvee gol den in de week tot 16 maart de volgende: lichte kippen 1,00-1,05; half- tot middelzware 1,15 - 1,25; moederdieren 1,65-1,80; wagonkippen 1,20-1,30; gele kuikens 2,00-2,10; witte kuikens 2,07-2,12; batte- rijküikens 2,00-2,05; tamme konijnen 3,25-3.60. EIERMARKT ONGEVEER PRIJSHOUDEND De eiermarkt was deze week ongeveer prijshoudend. Op de Barneveldse markt van donderdag liepen de prijzen van de middenklasse eieren 57/61 gram wat terug, terwijl voor de overige gewichtsklassen de prijzen nagenoeg gelijk waren aan voorgaande week. De uitvoer is niet onbevredigend. Duitsland neemt aanzienlijke hoe veelheden eieren op en uit de Gemeenschap gaan regelmatig niet geheel onbelangrijke hoeveelheden eieren naar derde landen, wat de gemeen schappelijke markt danig ontlast. De produktie blijft zeer hoog en uit Nederland moet veel meer dan de helft van de produktie afzet vinden in het buitenland. Op de Barneveldse markt liepen de kg-prijzen van 1,93-2,30, vergele ken met 1,83-2,39 voorgaande week. De hoogste kg-prijzen golden overigens voor de gewichtklasse 57/61 gram, te weten 2,30-2,20 ver geleken met 2,39-2,30 voorgaande week. L.v.d.W. FRUITNOTERINGEN Het liep de vorige week opnieuw bijzonder slecht met de afzet van appelen. Van de meeste rassen waren alleen de grote maten en de beste kwaliteiten te verkopen tegen een enigszins redelijke prijs. Kleine maten en fruit waar wat aan mankeerde was vrijwel niet te verkopen. De weersomstandigheden droegen niet bij tot een gunstige-stemming. Winston nam een belangrijke plaats in bij de appelaanvoeren. Vrijwel alles was afkomstig uit de gewone koeling. De kwaliteit liet soms wat te wensen over omdat te lang was bewaard, een verschijnsel waar bij herhaling tegen gewaarschuwd kan worden maar dat zich steeds voor doet. Wanneer de kwaliteit van dit ras niet optimaal was, vond doordraai plaats. Wat werd verkocht bracht voor de grote maten 55 tot 65 cent per kg op en voor de maat 65-70 mm 35 tot 40 cent. K leinere maten draaiden door. Bij de Goudreinette bleef de goede kwaliteit rode goudreinette gevraagd en bracht tussen de 70 en 80 cent per kg op, terwijl de gewone kwaliteit 45 tot 50 cent per kg deed. Ook bij dit ras erg lage prijzen en doordraai van de mindere kwaliteiten. Golden Delicious wordt in een goede kwaliteit aangeboden, afkomstig uit de koelhuizen met c.a. bewaring. Voor de klasse I 70-80 mm lag de prijs tussen 50 en 55 cent per kg. Voor de klasse II in die maat werd 45 tot 50 cent per kg betaald. De kleine maat ging weer naar de DDR of Zweden tegen prijzen 36 cent per kg voor klasse II en 42 cent voor klasse I. Wat de peren betreft draait het nu enkel nog om de Conference waarvan opnieuw een beste kwaliteit te koop was. Bij de CVZ werd voor de levering eind vorige week betaald een prijs van 1,12 per kg voor I 55-65 mm en 1,36 voor I 65-75 mm. Voor de II 45-55 mm werd tot 66 cent per kg betaald. Voor levering begin deze week was de prijs klasse I 55-65 mm 1,06-/ 1,07; I 65-75 mm 1,40 en II 45-55 mm 0,63 per kg Saint Remy stoofperen stegen tot 1,09 per kg voor de goede kwalitei ten. WERELDGRAANPRODUKTIE OMLAAG DIT JAAR De F A O. acht het waarschijnlijk dat dit jaar de graanoogst wat zal achterblijven bij de rekordproduktie van vorig jaar. Men acht een daling van 4% tot 1,15 miljard ton'waarschijnlijk. Vorig jaar werd de oogst gunstig beïn vloed door gunstig weer. In China evenwel, alsook in de Sovjet-Unie heeft winterweer een ongunstige invloed gehad op het wintergraan, wat zeker zal leiden tot een vermindering van de produktie. In enkele andere landen van het zuidelijk halfrond, werd het te velde staande gewas geteisterd door grote droogte, terwijl in enkele exporterende landen het gra&nareaal werd ingekrompen. China zal waarschijnlijk dit jaar 's werelds tweede grootste graanimporteur worden en de grootste impor teur van tarwe. De oorzaak is een daling van de produktie en een toeneming van de vraag. De Chinese import van graan wordt geraamd op 12 miljoen ton, waarvan zeker 9 miljoen ton tarwe. Canada heeft men China een lange-termijnkontrakt afgesloten voor levering van 10,5 mil joen tarwe in een periode van drie achtereenvolgende jaren, të rekenen vanaf augustus 1979. 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1979 | | pagina 21