Praktijkbewijs: Manus automatisch afname - apparaat ATOP Ho-neet1 doet het altijd /s weer of geen weer: QGriben Kopers van aardappelen goede partijen veldgewas Vriendelijk verzoek: Z.L.M. m Wm ran Beeeren Aardappelen BV AardapF Bromrersharen OÊIÊ9-G5*I Manus meesters in melkwinning MANUS HOLLAND BV. Wilt U bij Uw opgave van een ad vertentie steeds duidelijk op Uw opdracht of briefpapier vermelden: lHspg|| ®RO-NEET mdertentf bu wo ae Verhoogde efficiency voor de veehouder met het universeel toepasbare ATOP automatisch afname-apparaat voor melk stenen Eenvoudige installatie in grup- en doodoopmelkstallen; pneumatisch functionerend electriciteit overbodig Het nieuwe ATOP afname-apparaat bestaat uit een controle-unit met melk stroom-indicatoren een cylinder om het mefkstel af te nemen Voor het melkstel is een speciale klauw ontwikkeld Wanneer de melkstroom tot minder dan 0,2 liter/min gedurende meer dan 15 seconden is gedaald, wordt het melkstel automatisch, langzaam afgenomen. waarbt| het niet met de vloer in aanraking komt. De controle-unit garandeert dat het melkstel niet wordt afgenomen tijdens het op gang komen van de melkstroom Met het tijd- en geldbesparende ATOP afname-apparaat bestaat alle werk uitsluitend uit het aanbrengen van het melkstel en uittrekken van de startknop. Kort en krachtig samengevat met Manus meer efficiency in de melkstal I meesters in melkwinning Postbus 234 - Zutphen Tel. 05750-15344 Sedert jaren is Manus gespecialiseerd op het gebied van de melkwinning Veelzi|dige. moderne apparatuur en efficiente systemen maken economisch melken tot een druk-op-de-knop-karwei Automatisering1 Met Manus beschikt U voorts automatisch i over een 300-mans servicesysteem waarop U dag en nacht kunt terug gri|pen U behoeft daartoe slechts telefonisch contact met ons op te nemen doorloopmelkstallen. melkleidingen afname- meetglas- en pulsatie- systemen manurotors. polygoonstallen, diverse voedersystemen vakuum- pompen koeltanks wasapparaten enz DOORLOPEND te koop gevraagd: alle soorten hooi, stro en mais en alle andere fourage produk- ten. Kontante betaling. Fouragehandel J. van de Wege, lm- en Export fou rage, Steenovens2, Zaam- slag. Tel. 01155-2133 en 1835. Wij betalen de hoog ste prijs. Te koop: partij beton blokken 70 x 30 x 20. Fa. Joh. Gunst, Ringbaan - West 2, Goes. Tel. 01100-15351/14141. ATTENTIE: LOONBE DRIJF Moldi B.V. i.o. (v/h Meyaard) deelt mee, dat de direkteur M. Mol, Grintweg 40, Yerseke, te bereiken is onder tel.nr. 01131-2162. TE -KOOP en te huur: Nieuwe en gebruikte op- schepmachines. Fa. Joh. Gunst, Ringbaan-West 2, Goes. Tel. 01100-15351 na 18.00 uur 14141. Te koop: Lanz Buldog (gloeikop) 01153-1313. GEBRUIKTE STRAAT KLINKERS. Fa. L.Ph. Pekaar zn., tel. 01131-2069/1432. Blli- -■v. Bij de onkruidbestrijding in suikerbieten heeft RO-NEET zo wel in droge als in natte voorjaren zijn betrouwbaarheid bewe zen. RO-NEET bestrijdt alle grasachtige onkruiden zoals duist, straatgras, wilde haver en windhalm en een groot aantal breedbladige onkruiden zoals muur, ganzevoetachtigen, duivekervel, paarse dovenetel, hoenderbeet, kleine brand netel, guichelheil en ereprijs. Ook de vroege kiemers van ha- nepoot, zwarte nachtschade en kleefkruid worden goed bestreden. a De resterende onkruiden worden bovendien extra gevoelig gemaakt voor latere bespuitingen met andere middelen. is het gedeponeerd handelsmerk van STAUFFER CHEMICAL COMPANY Vraag een folder met meer inlichtingen Postbus 299 rei. oim-msi Inkopers: C. M. R. Matijse C.deRegt J. J. Dane M. Leendertse W. J. van Leeuwen L. L. Geense C. Stoel P. Cevaal L. Coole C. Traas H. van Deursen A. P. Jonkers A. M. Vroegop Tel. 01607-2223 01199-316 01112-201 01119-380 01110-2878 01677-517 01663-313 01189-2203 01180-112290 01160-1647 01140-4184 01148-1686 01150-13279 Woonplaats Prinsenbeek Colijnsplaat Zonnemaire Brouwershaven Schuddebeurs St. PhUipsland Staven isse Grijpskerk (W) Middelburg Heinekenszand Hulst Kloosterzande Terneuzen 20

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1979 | | pagina 20