120 WEEKOVERZICHT GRANEN, PEULVRUCHTEN EN ZADEN, 2 t/m 6 oktober Tarwe - de afgelopen week is een duidelijk betere stemming op de tarwemarkt ontstaan. Dit was hoofdzakelijk een gevolg van een aktief export beleid naar derde landen wat door Brussel werd gevoerd. Op het hogere prijsniveau kwam meer aanbod los. waarop de belangstelling van kopers afnam. Brouwgerst - zeer rustige marktontwikkeling met onve randerde prijzen. Voer- en maalgerst - in verband met ontwikkelingen op de valutamarkt en export naar derde landen was de gerstmarkt prijshoudend gestemd. Verwerkers bleven echter een passieve houding aannemen. Haver - ondanks het feit dat de konkurrentie van Franse haver afnam bleef de koopinteresse voor inlandse haver minimaal. Groene erw ten - ook de afgelopen twee weken kwam er geen wijziging in de prijs van konsumptie groene erwten. De vraag van exportzijde is van zeer beperkte omvang, hetgeen in overeenstemming is met het aanbod van telerszijde, dat ook klein genoemd moet worden. De konkurrentie van andere erwten-producerende landen blijft tot nu toe groot. Schok kers - Na de eerder genoemde forse prijsdaling bleef de stemming de afgelopen weken zeer rustig, waarbij de prijs nog iets verder terug liep. Eén en ander is een gevolg van de lagere prijs voor schokkers in Enge land. Het aantal zaken is van bijzonder geringe omvang. Kapucijners - de bijzonder lage kapucijnerprijs kon de afgelopen weken toch iets aantrekken. Ondanks het feit dat de peulvruchtenverwerkende industrie praktisch geen interesse toont, vormde de terughoudendheid bij de houders van kapucijners hiervoor de voornaamste reden. Bruine bonen - door de slechte weersomstandigheden tijdens het weekeinde van eind september/begin oktober kwam het oogsten van bruine bonen volledig stil te liggen. Op dat moment was nog slechts een zeer klein percentage van de bruine bonen geoogst. Hierdoor ontstonden enkele noodsituaties om te kunnen voldoen aan de eerder aangegane leveringsverplichtingen. Op verdere termijn zijn bruine bonen zeer rustig gestemd. Karwijzaad - speciaal de afgelopen week kon de karwijzaadprijs zich niet handhaven en liep ca. -10.— per 100 kg. terug. De bijzonder lage dollarkoers speelt hierbij een bijzonder belangrijke rol. Blauwmaanzaad - ook blauw maanzaad was zeer rustig gestemd met als gevolg een prijsdaling van ca. f 2.50 a 5.- per 100 kg. NOTERINGEN GRANEN, PEULVRUCHTEN EN ZADEN, Rotter dam, 9okt100 kg) Tarwe - 72/73 kgs doorsneekwal. max. 17% vocht max. 2% bijmenging - boordvrij Zuidwest-Nederland - okt. 47.75 nom. nov 48.15 laten, dec. 48.75 laten, jan/apr 50.00 laten, jan/juni 50,35 laten; boordvrij Noorden - nov 48.15 laten. dec. 48.65 laten, jan/juni 50.25 laten. Zomergerst - 64/65 kgs doorsneekwal. max. 17% vocht max. 2% bijmenging - okt 43.50 laten. nov. 44.00 laten boordvrij Noorden. Gerst-=61/62 kgs max. 16 'A% vocht max. 2% bijmenging - okt 43.00 nom boordvrij Noorden. Haver - 50/51 kgs okt. 41.00 laten, okt/dec 42.50 laten boordvrij Noorden. Bruine bonen - prima doorsnee - OktNOV nov/dec 131.00 bie den-132.50 laten. Groene erwten - 6% - okt/nov 70.00 nominaal, nov 71.00 nominaal en dec. 72.00 nominaal. Schokkers - 5% - okt/nov f 91.00 bieden-92.00 laten. Kapucijners - 5% - okt/nov 67.50 laten. Blauwmaanzaad - Hierin kwam geen verandering in de prijzen. Prima doorsneekwaliteit op okt/nov levering was 157.50 bieden en 160.00 laten. Voor nov/dec levering werd 160.00 betaald. Karwijzaad - Een rustige markt zonder veranderingen. Prima doorsneekwaliteit op okt/nov levering noteerde nominaal 280.00. Nov/dec levering lag nominaal op 262.50 zonder zaken. BUITENLANDSE MAISNOTERINGEN, 3 okt. L.E.I., Den Haag, 100 kg) Chicago; dec. lev. 18.92; mrt. lev. 1.8,90; mei lev. 20,20; maïs Laplata 26.96: maïs U.S.A. Ill 22,26. MARKT GOES Granen en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon en franko leverings plaats. Tarwe, basis 16% 44.25-/ 44.75: zomergerst. basis 16% 42.00-/ 45.25: haver, basis 16% 37.75-/ 39,50; erwten, kleine groene 57.50-/ 59.00; schokkers 78,00; bruine bonen, vrij van grond 115.00-/ 120.00: kapucijners 52.50; alles per 100 kg. Aard- appelen:bintje. veldsgewas. direkte levering af bedrijf 10.00-/ 11,00; voederaardappelen 6.00-/ 6.50. beiden per 100 kg. Uien zaaiuien. op auto geleverd, direkt van het land 3 - 6 cent per kg. Vlas ongerepeld. goede kwaliteit, op auto geleverd 25-38 cent per kg. Hooi en stro lucernehooi 225.00: weidehooi 160.00-/ 200.00: en gels raaigras 75.00: gerstestro 70.00; tarwestro 55.00: erwtenstro (klein groen) 80.00; bonenstro 65.00: schokkerstro 55.00: haver- stro 55.00: alles per 1.000 kg en exklusief B.T.W. AARDAPPEL-TERMIJNMARKT AMSTERDAM, (laten/bieden, in 100 kg) BINTJE 40 mm klei 9 okt. 17.00-16.50 (16.50) 19.70-19.00(19.70) v. slot nov 16.20-16.00 apr 19.50-19.00 omzet: nov 10 apr 18 stemm: prijsh./prijsh. BINTJE 50 mm klei nov 17.00-16.80 apr 21.40-21.00 omzet: nov 2 apr 46 stemm: prijsh./prijsh. goed prijsh./goed prijsh. 18.00-17.50 (17.80) 22.10-22.00(22.10) 28 goed prijsh./goed prijsh. AARDAPPEI.TERMIJNMARKT AMSTERDAM, 9 dec. (prijzen in 100 kg) Bintje 40 mm: 4 november-kontrakten tegen 16.30-16.50. stemming goed prijsh. 5 april-kontrakten tegen 20.00. stemming goed prijsh. Bintje 50 mm: 28 november-kontrakten tegen 17.50-17.80. stemming goed prijsh. 120 april-kontrakten tegen 21.80-22.10. stemming goed prijsh. AARDAPPEI.TERMIJNMARKT AMSTERDAM. 2 t/m 6 okt. Ver strekt door G. de Vries Zn. te Amsterdam, tel. 020-247417. Bintje 40/-. oogst 1978. levering april 1979: Omzet 21 - O.P. 342 - Hoogste prijs 19.20 - Laagste prijs 19.00 - slotnotering 19.50 laten, 19.00 bieden. Bintje 50/-, oogst 1978m levering april 1979: Omzet 213 - O.P. 1838 - Hoogste prijs 21,60 - Laagste prijs 20,00 - Slotnotering 21.40 laten. 21.00 bieden. Bintje 40/-, oogst 1978. levering november 1978: Omzet 37 - O.P. 302 - Hoogste prijs 16.30 - Laagste prijs 15.80 - Slotnotering 16.20 laten. 16.00 bieden. Bintje 50/-, oogst 1978. levering november 1978: Omzet 28 - O.P. 488 - Hoogste prijs 17.50 - Laagste prijs 16.80 - Slotno tering 17.00 laten. 16.80 bieden. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM, 9 okt. /100 kg exkl. BTW) Klei-aardappelen binnenland: Bintje 35/55 mm 13.00-14.00. 50 mm opw. 13.00-14.00. 55 mm opw. 13.00-14.00 en Eigenheimers 35 mm opw. 26.00-29.00 in zakken. Zand- aardappelen binnenland: Bintje 50 mm opw. 12.00-12.50 en 35/50 mm 11.50-12.00. Klei-aardappelen export: Bintje 35/50 mm 13.00-14.00 en 50 mm opw. 13.00-14.00. Zand- aard appelen export: Bintje 50 mm opw. 12.00-12.50 en 35/50 mm 11.50-12.00. Blankschillige rassen v.d. kleigrond voor overzee 40 mm opw. 13.00-13.50 in zakken. Voeraardappelen 5.00-6.50. Stemming bin nenland en export prijshoudend. AARDAPPF.LPOOTGOEDPRIJZEN Als indikatie van de pootgoedprijzen geven wij onderstaand een note ring van pootgoed Noordelijke kleigrond per 10 okt. (najaarsleve ring/voorjaarslevering). Bintje A 28/35 78,00 en Bintje A 35/45 42.50 (Groothandelsprijs. afgehaald van het Noorden, inkl. zakken). AARDAPPELEN IN DE GEMEENSCHAP In de week tot 1 oktober werden uit Frankrijk 3791 ton aardappelen uitgevoerd, waarvan 659 ton naar Duitsland, 946 ton naar Italië; 142 ton naar België en de rest naar overwegend Afrikaanse landen. Aan industrieaardappelen werden 1676 ton uitgevoerd, waarvan 791 ton naar België; 459 ton naar Nederland; 200 ton naar Italië. Uit Nederland kwamen 52 ton industrieaardappelen. De markt voor Bintjes was vriendelijk gestemd met iets oplopende prijzen. Het konsumptieve aanbod is niet bijster groot, wat tot deze ontwikkeling bijdraagt. Ook de exportprijzen zijn wat beter en liggen nu voor Bintjes 35 mm op 0,20 fr. tegen 0,16 - 0,18 Fr voorgaande week. De Belgische markt is flauw gestemd. Het aanbod is zeer ruim, en daar staat slechts een matige vraag tegenover. Bintjes 35 mm doen momenteel rond 1 Fr. Voor de prijsontwikkeling zal van doorslaggevende betekenis zijn. hoe de export zich ontwikkelt. Er werden afgelopen week goed 2300 ton naar Algerije, en 465 ton naar Duitsland uitgevoerd, alsmede een 45 ton naar Italië. Over het handelsverkeer met Nederland zijn vooralsnog geen nauw keurige cijfers beschikbaar. De aanvoeren in Engeland waren wat kleiner, mede uit taktische over weging van de telers, die de markt wat zuiniger willen beleveren, om een te grote prijsval te voorkomen. Anderzijds heeft men op het land ook voldoende werk en wil men ook afwachten wat het effekt van de steun maatregelen van de Aardappelraad zal zijn. De aanvoeren in Duitsland zijn wat toegenomen, ook al wordt het oogsten gehinderd door de slechte gesteldheid van de bodem, gevolg van langdurige zware regenval. Dat is althans het geval in Noord-Duitsland. Het daardoor wat klein uitvallende aanbod leidt tot wat betere prijzen, ook al kan men nog niet van bevredigende prijzen spreken. VOLLEGRONDSGROENTENOTERINGEN, 9 okt. Knolselderij /stuk) Z.H.Z. 4-57; aanvoer 8.000. Breekpeen /100 kg) Z.H.Z. 200/400 12.00 - 25.00; 400/600 17.00 - 28.00; aanvoer 15 ton. Spruitkool /kg) Z.H.Z. ongeschoond AI 77 - 92; BI 89 - 94; All 70 - 76; BH 83 - 91; CII 75 - 82; aanvoer 102 ton. Uien /100 kg) Z.H.Z. Klasse II N.L. 80/100 17.00 - 54.00; 60/80 15.00-34.00; 40/60 11.00 - 24.00: drielingen 9.00 - 16.00; aanvoer 14 ton. De uitvoer van Neder landse uien bedroeg in de week van 25 t/m 30 sept. 7906 ton. Daarvan ging naar West-Duitsland 3082; Engeland 1583; Frankrijk 729; Maleisië 706; Afrika 614; Luxemburg 522 en overige bestemmingen 670 ton. DE SUIKERMARKT Londen opent vandaag vast met maart om en nabij het recente hoogte punt van 120.50 pond. De L.D.P. (ruw) werd met 2.00 naar 112.00 pond verhoogd en de L.D.P. wit met 2.50 naar 114.00 pond. Beide verhogin gen als gevolg van de vaste stemming en niet op enige gedane zaak. Op 6/10 noteerde de loco notering te Parijs Frs. 960,— Washington heeft de laatste dagen een enorm grote invloed op het suikergebeuren in de wereld. De midweekse prijsdaling werd voor een groot deel veroorzaakt door de "Church"-wet, die een minimumprijs van 17 voorstaat en een baisse uitwerking op de wereldmarkt zou moeten hebben. Het voorstel van het "W. M." comité daarentegen - van max. 15 - schijnt ook nog een (goede) kans te maken, omdat het een stuk minder inflatoir is en derhalve zonniger bij Mr. Carter zal overkomen. Enfin, een politiek steekspel met als inzet de financiële toekomst van het lokale Amerikaanse suikergebeuren en het al dan niet op tijd meedoen van de V.S. met de I.S.A. VOEDERMIDDELEN 2 t/m 7 okt. L.E.I. Den Haag Groothandelsprijzen in /100 kg exkl. BTW. Mengvoeders af-fabriek, inkl. verpakking. Standaardbrok A 40,40; eiwitrijke brok, min 170 vre. 43,60; energie-eiwitarme brok 39,80; weidebrok 35,90; volledig zeuge- meel 43,80; volledig zeugebrok 44,20; baby-biggekorrel 60,10; start - /overgangskorrel 53,90; volledig mestvarkensmeel 47,10; volledig mestvarkensbrok 47,60; volledig opfokmeel I 59,00; volledig opfokmeel II 55,40; volledig leg-batterijmeel 54,60; volledig foktoommeel l.r. 55,80; gem. graan met gebr. maïs 61,30; volledig foktoommeel 53,90; volledig slachtkuikenkorrel 63,60; kalkoenenkorrel I 65,60; kalkoenenkorrel II 63,00; kalkoenenkorrel III 61,20; konijnekorrel 46.90. ENKELVOUDIGE VOEDERMIDDELEN 25 t/m 30 sept. Groothandelsprijzen in /100 kg exkl. B.T.W.boordvrij, disponibel Rotterdam. Voor inlandse produkten; af fabriek/af magazijn. Laplata maïs 60,60; maalmaïs 49,80; maalgerst 43,10; maalhaver 43,00; breuk- maïs 35% 48,90; voertarwe 46,50; milocorn 49,30; tapioca/maniokpel- lets 29,70: veldbonen 38,50; tarwegriespellets 32,90; maïsgl. voermeel- pellets 34,80; maïs voermeelpellets v.a. 34,60; citruspulppellets 27,70; bietenpulppellets 28,20: melasse 17,60; gras-lucernepellets 18/20% re 23,40; rijstevoermeelpellets 23/24% 30,60; rijstevoerschrootpellets 16% 18.30; lijnschilfers 37/38% 49,00: lijnzaad 57,50; kokosschilfers/pellets 27% 39,80; raapschroot 34% 34,60; Braz. sojaschrootpellets 48% 47,20; sojaschroot/pellets 44/45% 45,90; diermeel 58,7% 67,30; vismeel 66,3% 99.80: verenmeel 87,0% 64,00; destruktievet 106,60. RICHTPRIJZEN VOOR DE BIGGEN Volgens de Ver. van Varkenshouders van de N.C.B. moeten in de week van 16 tot en met 23 oktober de prijzen van het schema van 11 september met 0,45 worden verhoogd. DE VARKENS- EN RUNDVEEMARKT In de week tot 30 september zijn in ons land 253.000 varkens geslacht en werden er bijna 39.000 levend uitgevoerd, zodat de weekproduktie 292.000 varkens bedroeg. Dit aantal is nog niet eerder voorgekomen. De grote omvang leidde overigens wel tot een druk op de prijzen. De industriële slachterijen verlaagden hun prijzen. Op de vrije markt werd in het algemeen 3.50 per kilo geslacht gewicht genoteerd. Franco slachtplaats en ongeklassificeerd. De exportprijzen ontwikkelden zich in de tegenovergestelde richting. De prijzen voor export liepen uiteen van 2.87 tot 2,90 per kilo levend gewicht, en lagen daarmee hoger dan de prijzen per kilo geslacht gewicht*voor het binnenland. De grotere vraag uit Italië naar zware varkens tegen de prijzen van 2,90 per kg groeide sneller dan de vraag naar de lichtere varkens, die als regel bestemd zijn voor Frankrijk en West-Duitsland. Van West-Duitse zijde werd weinig belangstelling opgemerkt. Frankrijk bleek echter even geïnteresseerd als Italië, (elk met een aankoop van 11.000 stuks). Beide landen bleken ook flinke afnemers van geslachte varkens en varkensvlees. Italië nam bijna 2.000 ton van de uitgevoerde 3200 ton varkensvlees inklusief spek voor zijn rekening. West Duitsland blijft koploper voor de slachtvarkens met een aankoop van 41.000 stuks geslachte varkens, duizend meer dan Frankrijk en Italië samen, die elk 15.000 geslachte varkens afnamen. België was favoriet bij de afname van slachtzeugen, waarvan er deze week 1800 te boek staan. De verwachtingen voor de prijsontwikkeling op de slachtveemarkt van de komende week zijn niet hoog gespannen. Gezien de overvloed aan varkens, de waardedaling van de lire, de verhoudingsgewijze opdrach ten voor-levering aan binnenlandse grossiers en de geringere belang stelling van de exportmarkten is de stemming weinig optimistisch. De slachtveemarkt gaf deze week een duidelijke verbetering in handel en prijsverloop te zien ten opzichte van de gang van zaken in de vooraf gaande weken. De aanvoer op de markten in Leeuwarden en Zwolle was weliswaar ruimer, maar de prijzen konden overwegend worden ge handhaafd of zelfs iets worden verhoogd. In Zwolle daalden de prijzen voor koeien iets, als gevolg van de ruimere aanvoer (300 meer) dan de voorgaande week. Ook Leeuwarden noteerdewat lager voor koeien, ook als gevolg van de relatief flinke verruiming van de aanvoer. Op beide markten bleven de prijzen voor slachtstieren goed gehandhaafd. Dat geldt ook voor de andere markten. /stuk Utrecht 5 okt. vette schapen 155- 205 vette lammeren 175- 225 fok-/mestkalveren R.B. 510- 630 fok-/mestkalveren Z.B. 415- 525 pinken 1000-1525 graskalveren 450- 875 prijzen: 2 okt. 9 okt. stieren le kwal. 7.60-8.10 7.50-9.00 2e kwal. 7.00-7.25 7.00-7.20 vaarzen le kwal 7.00-7.65 7.00-7.60 2e kwal. 6.00-6.50 6.00-6.40 koeien le kwal. 6.75-7.65 6.75-7.60 2e kwal. 5.70-6.20 5.70-6.10 3e kwal. 5.45-5.60 5.45-5.60 worstkoeien 4.35-5.30 4.25-5.25 x) Den Bosch 11 okt. 170- 215 165- 210 425- 650 395- 560 1300-1600 850-1200 VEEMARKT LEIDEN 5.30-5.50 5.00-5.15 4.85-4.95 varkens le kwal, 2e kwal, 3e kwal, slachtzeugen en zware varkens geen noteringen schapen 170-205 170-210 lammeren 190-235 190-250 x) extra kwal. dikbillen 9.00-14.50 VETTE KALVEREN BARNEVELD 2 okt. aanvoer aanvoer: vette kalveren 534 476 prijzen: lekwal. 5.10-5.35 2e kwal. 4.95-5.00 3e kwal. 4.85-4.90 RUNDER- EN KALVERPRIJZEN - Den Haag Gemiddelde prijzen in /100 kg lev. gew. volgens noteringen in de week van 2 t/m 6 okt. Op de referentiemarkten in de EBG-landen luiden als volgt (tussen haakjes de prijzen van vorige week): RUNDEREN KALVEREN België 382.48 (384.32) 532 96 (538.93) Denemarken 333.59 (339.55) 386.82 (370.79) Duitsland 349.77(349.31) 558.22 (567.69) Frankrijk 401.35 (404.20) 608.85 (606.83) Ierland 299.07 (299.70) 407.09 (376.35) Italië 383.13 <382.82) 516.36(513.95) Luxemburg 387.55 (387.34) 490.46 (onv.) Nederland 335.93 (335.56) 494.85 (502.20) Ver. Kon. 325.42 (330.63) 490.63 (onv.) Gemeenschappelijke prijs runderen 360.55 (362.53) kalveren 532.40 (531.66) NOTERINGEN SLACHTVARKENS, C oveco, 2 t/m 6 okt. niet geklassificeerd: 21 t/m 30 kg 1,84; 31 t/m 40 kg 2,04; 41 t/m 50 kg 2,34; 51 t/m 55 kg 2,64; 56 t/m 59 kg 2,84; 100 t/m 110 kg 3,06; 111 t/m 150 kg 3,01. KLASSE EAA 60 kg 3,29 88 kg 3,46 61 kg ƒ3,31 89 kg 3,45 62 kg 3,33 90 kg 3,44 63 kg 3,35 91 kg 3,42 p K.fng,-#,.v'. 64 kg 3,37 92 kg 3,40 Prijsklasse prijsklasse EAA: 65 kg 3,39 93 kg 3,38 66 kg ƒ3,41 94 kg 3,36 67 kg 3,43 95 kg 3,34 tl 68 kg 3,45 96 kg 3,32 'V 69 kg 3,47 97 kg 3,30 70 t/m 85 kg 3,49 98 kg 3,28 86 kg 3,48 99 kg 3,26 87 kg 3,47 KOÖP. VELUWSE EIERVEILING BARNEVELD, 9 okt. Aanvoer 3.470.490 stuks (volgens veilinglijst 253.800 stuks), stemming redelijk. Prijzen in /100 stuks: eieren van 60/61 gram 11,10 en 65/66 gram 12,72. GEDIFFERENTIEERDE EIERNOTERINGEN G.O.V.v.E. EN T ZUIDEN, 2 t/m 7 okt. /lOOstuks) 37-38 gr. 3,56; 42-43 gr. 4,55; 47-48 gr. 5,55; 52-53 gr. 6,70; 57-58 gr. 7,96; 62-63 gr. 9,16; 67-68 gr. 10,21; 72-73 gr. 12,36; 76-77 gr. 14,07. Gem. prijs voor event, lopende kontrakten 1,12 per kg. exkl. toeslag en B.T.W. Ekstra toeslag voor bruine eieren van 37 gr. en hoger Va cent/stuk; van 58 gr. en hoger xh. cent/stuk; van 62 gr. en hoger 1 cent/stuk en ^an 66 gr. en hoger 1 lA cent/stuk. PLUIMVEE- EN EIERENMARKT De VHVP meldde voor de week tot 30 september een onveranderde kontraktprijs van 1,92 per kg voor kuikens tot en met 1.400 gr. De gemiddelde dagprijs steeg met 6 cent tot 1,98 voor de witte en met 5 cent tot 1,93 voor de gele kuikens. Op de vrije markt waren de kuikens in de week tot 6 oktober moeilijk prijshoudend. Er was een matige belangstelling aan kopers' zijde. Vooral voor zware witte kuikens werd minder betaald dan de noteringen aangeven. Ook voor kippen was een licht afbrokkelen van de prijzen te konstateren. Dat gold voor de lichte kippen, zowel als voor de zware moederdieren. De binnenlandse vraag is niet slecht, doch evenals bij de afzet buitenslands begint men stilaan de invloed van het winterseizoen te konstateren. Voor broedeieren en een- dagskuikens bleven de prijzen boven de integratieprijs. Als de meest betaalde kg-prijzen golden in de week tot 6 oktober de volgende: lichte kippen 0,55-0,60; half-tot middelzware 0,75-0,90; wagonkippen 1,15-1,25; moederdieren 1,50-1,60; gele kuikens 1,90-1,95; witte 1,93-1,98; batterijkuikens 1,85-1,90; tamme ko nijnen 3,00-3,40. De markt voor de lichtere eieren was deze week prijshoudend tot goed prijshoudend, die voor zware eieren wat zwak, met aflopende prijzen. Er is een overvloedig aanbod in de Gemeenschap, met een slechts matige afzet naar derde landen. Daardoor blijven de prijzen onder druk. De Barneveldse markt gaf op 5 oktober kg-prijzen aan van 1,69-1,94. vergeleken met 1,56-1,93 voorgaande week. Voor de week tot 23 september becijferde het LEI een gemiddelde producentenprijs van 1.82 per kg of 10 cent minder dan voorgaande week. 'FRUITNOTERINGEN Op de fruitveilingen begint het probleem van de fustvoorziening de kop op te steken. Het is de laatste jaren niet aan de orde geweest en het bewijst de grote Oogst die er dit jaar is. De aanvoeren op de veilingen bleven ook de vorige week weer groot. Vooral peren werden er in massa aangevoerd. Minstens een miljoen kg. van dit produkt werd er vorige week via de Zuid Bevelandse veilingen verhandeld. Beurré Hardy nam nog een grote plaats in. maar ook kwam er nog veel Bonne Louise en de aanvoer van Doyenné du Cornice kwam op gang. Ook Conference werd er heel wat aangeboden. De prijs van Beurré Hardy liep iets terug en kwam op ongeveer 75 cent per kg voor de I 70-80 mm; tussen 55 en 60 cent voor 165-70 mm; en 50-55 cent voor de I 60-65 mm. Voor Bonne Louise I 60-70 mm bleef de prijs hangen op ruim 70 cent per kg, I 55-60 mm rond 45 cent. Conference deed in de grote en middelmaten iets boven 80 cent per kg en de I 55-60 mm werd verkocht voor 70-75 cent per kg. Doyenné du Cornice klasse I kwam ongeveer op 1,00 per kg voor de grote en middelmaat en rond 90 cent voor de klasse II. Van vrijwel alle pererassen brengen de kleine maten weinig op of zijn soms helemaal niet te verkopen en draaien door. Het verschil in prijs tussen de grote en kleine maten van appelen en peren is dit jaat uitzonderlijk groot. Dat is bijv. ook zo bij de cox's Orange Pippin. Bij grote aanvoeren deden de grote maten (vanaf 70 mm) tussen de 80 en even boven de 90 cent per kg. Voor de maat 65-70 mm werd echter maar rond 55 cent per kg betaald en voor de maat 60-65 mm rond 30 cent terwijl de maat 55- 60 mm de kroetprijs van 18,50 per 100 kg opbracht. Bij de goudreinette waren de goedgekleurde partijen gevraagd op 75-80 cent per kg voor de meest gevraagde maten. De gewone goudreinette kwam niet verder dan 40-50 cent per kg voor de meest gevraagde maten. De eerste partijtjes Golden Delicious kwamen aan de veiling. De prijs lag voor de I 70-80 mm tussen 50 en 55 cent per kg. Industrieappelen deden vorige week in Zeeland 18,50 per 100 kg. 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1978 | | pagina 21