belaroesjes voor handelaren en doehetzelvers PEJA BRUSTRAC B.V. El WIJ VERZORGEN HET VOOR U Puipo Limix Njeuw veevoer voor rundvee primeur voor Europa IJSSELSTEiN INDUSTRIEWEG 6 POSTBUS 40 TEL. 03408 -1824-1834 PERI0DIEKEN FOLDERS AFFICHES REKUMEDRUKWERK FAMILIEDRUKWERK HANDELSDRUKWERK N0EMT-U-ZELF- MAAR-EEN-S00RT DRUKWERK E en primeur voor Europa wat betreft een nieuw soort veevoer dat een kombinatie is van ruwvoer en krachtvoer. Het is de bekende Hens/Sluis Europese mengvoederproducent die in nauwe samenwerking met de Suiker Unie weer eens geheel iets nieuws heeft gelanceerd. Het bijzondere schuilt wel in de unieke samenwerking die is ontstaan tussen de Suiker Unie Sas van Gent, de Drogerij B.V. Sluiskil en Hens/Sluis mengvoeders. Z^o'n vier jaar geleden bracht Hens/Sluis Limix op de markt. Een vloeibaar krachtvoer met een smakelijke opneembaarheid eri hoge voedingswaarde. Limix bleek geweldig aan te slaan. In vele gevallen werd Limix over de droge pulpbrokjes verdeeld. Toch kon het nog eenvoudiger. Bij de Suiker Unie in Sas van Gent had men de resultaten die met Limix geboekt werden lange tijd gevolgd, hetgeen resul teerde in een gesprek over een nauwere samenwerking. Van Hens/Sluis zijde diende men te beschikken over de aller beste pulp die er was, en deze vond men o.a. in Sas van Gent. Onderzoek wees uit dat op simpele wijze de Limix toevoeging aan de pulp kon geschieden. Technische levert dat geen enkel probleem op. Dit alles heeft geresulteerd na uitvoerige proef nemingen op het proefbedrijf van Hens/Sluis, en op de prak- tijkbedrijven, in de van het nieuwe rundveebrokje pulpo-limix. Wat is nu eigenlijke de pulpo-limix, dit is een rundveebrokje dat, volwaardig, voordelig en gemakkelijk is. Volwaardig, gedroogde pulp is een uitstekend voeder, dat op grote schaal, - en terecht - door de rundveehouders in de voe ding wordt ingeschakeld. Pulp vertoond echter ten opzichte van volledig voeder tekorten, te laag eiwit, tekort aan vitaminen, veel te lang fosforgehalte. Daarom is er een aangepaste Limix geproduceerd die aan de pulp wordt toegevoegd, zo ontstond het nieuwe produkt pulpo- limix. De analyse cijfers zijn als volgt, minimum totaal ruw eiwit 15%, verteerbaar ruw eiwit 12%, vet 1%, vevi 990, vem 900. Vitamine A 20.000 i.e./kg, vitamine D3 3.000 i.e./k9 vitamine E 20 mg/kg. Voordelig; De limix wordt aan de pulp toegevoegd tijdens het droog- en persproces op de drogerij, de transport kosten worden hierdoor tot een minimum terug gebracht. Vergelijkende proeven werden opgezet, waarbij de traditionele systemen vergeleken werden met pulpo-limix. Stieren gemest met normale pulp aangevuld me) 1.5 kg. krachtvoer van 26% eiwit plus een mineralen en vitamine mengsel werden vergeleken met stieren die uitsluitend pulp-li- mix kregen. (Zonder enige andere toevoeging). De verschillen in groei, voederomzetting en prijs hadden tot resultaat dat met pulpo-limix elke aangewonnen kg vlees ruim 35 cent goedkoper is dan met bijvoorbeeld, gewone pulp met krachtvoer en mine ralen en vitaminen. Praktische toepassingen: A.)Mestvee, groei en afmesten, pulp-limix naar behoefte (plus 1 kg stro of hooi. B.) Melkkoeien; 1.) voor middelmatige produkties (vleesrassen en bijv. zoogkoeien) naast de ruwvoeders 2 a 2,5 kg. pulpo- limix per dag per koe. 2.) voor hoogproduktieve dieren, boven de basisproduktie (8-10 liter) uit eigen produkten, 1 kg pulpo-limix per 2 liter melk. :.)OpfoI C.)Opfok jongvee, vanaf 5 maanden leeftijd (of na het spenen van zuigkalveren bijv.) 1.5 kg tot 2 kg pulpo-limix per dag per dier naast de eigen produkten. Konklusie In vergelijking met systemen als o.a. gedroogde pulp en aanvullend krachtvoer biedt pulpo-limix alleen maar^voor delen; Pulpo-limix is een volwaardig, en volledig krachtvoer, voor een lagere kostprijs, terwijl het arbeid bespaart. De eerste Belaroesjes na ons 15-jarig trekkrachtjubileum ge ven een ruime verse keus in gebruikte trekkers en verwante machines. 48 trekkers werden door ons ingeruild waarvan de meeste hieronder worden omschreven. 1. De Benjamin van Belarus is de Quicktrac met 35 zeer handi ge uitgekiende pk'tjes mag om te zien kwa vorm niet moe ders mooiste, maar wel de slimste van de klas wezen. Dit trekkertje met keerhandel waarvan de zitting en stuur om keerbaar zijn voor b.v. een hefmast, is op de veiling te Utrecht niet overwerkt 5.500,- 2. Ja. 65 pk is in deze tijd geen overdonderaar meer, maar toch om 63 pk netto op de aftakas over te houden moet men toch van goeden huize komen. Hier een Belarus 650 met stuurbe krachtiging. omkeerschakelaar op versnellingsbak en cabine. Bouwjaar 1974 4.600,- 3. In het Gelderse Putten werd een nieuwe Belarus Workmas- ter met luxe veiligheidscabine geleverd op een groot weide- bedrijf. Ingenomen 'n degelijke Belarus 800-80 pk met alles erop en eraan. Bouwjaar 1973 4.500,- 4. Van de Zuidhollandse eilanden komen beste inruilers b.v. hier een Belarus 800-80 pk van Gebr. Van de Meer die even eens een Workmaster aanschaften. Gesteld kan worden dat deze 800 altijd in een goed humeur gewerkt heeft en nimmer van de wijs was te brengen4.750,- 5. Wilt u er werkelijk eens flink tegenaan, dan hebben wij voor u een Belarus 940-94 pk turbo. Een onvermoeibare motor met hydro stuur, onafhankelijke aftakas, schijfremmen enz. Goed onderhouden9.990,- 6. In het Brabantse Oirschot bekend om zijn stoelen en klom pen leverden wij één fluister-Ursus, en namen in één McCor- mick 423-42 pk met Agromatic en onafhankelijke aftakas. De klomp maakt plaats voor de schoen, en Je McCormick voorUrsus5.400,- 7. Bij ons is het de gewoonte een trekker af te prijzen en niet af te dingen. Ook op onze McCormick 4-cilinder diesel die vorige keer goed lopend niet wegging voor f 1.650,- wordt de prijs nu 1.450,- 8. Op een kunstmestproefbedrijf te Wijk bij Duurstede lever den wij een Ursus C 385 met fluistercabine en ruilden in een David Brown 996-63 pk met onafhankelijk schakelbare af takas. Was de nieuwprijs f 26.000,- nu na 1 1/2 jaar met ca. 1.200 draaiuren12.750,- 9. Nog een David Brown type 850-42 pk met voorlader waar van het aanzien niet lokt maar de werking voor u een ver lichting zal zijn bij het mestladen1.450,- 10. In de westhoek van Nederland leverden wij een nieuwe Ursus, en namen in een Ford Dexta 32 pk 3-cilinder op 25 band jes met nieuwe accu die het motortje probleemloos start, voor- bandjes nog nieuw1.600,- 11. De heer Kappers te Dalfsen rijdt al 8 jaar Ursus met grote tevredenheid en besloot een Ford Super Major-55 pk bij ons in te ruilen om met een koppel van 2 Ursussen zijn werk voort te zetten. De inruiler met wat speling op 't stuur en een snor aan de neus is nog best in goede staat, op 11 x 36 banden 2.400,- 12. Van de Landbouwbedrijven in eigen Beheer 'n Ford Super die ambtelijk is onderhouden en ook ambtelijk zijn best deed. Om de overgang naar het bedrijfsleven soepel te laten verlo pen stellen wij de prijs op slechts2.150,- 13. Van hen die Ford kopen om de prestaties en de lage afschrij- vingsprijs met hoge inruilwaarde. bieden wij een Ford 2000 op haast nieuwe banden. De motor loopt nog goed maar ge bruikt wat olie. Zijn vierkante neus en ingebouwde koplamp- jes sieren dit beestje, zodat wat nieuwe zuigerveertjes best de moeite lonen, deze blauwe fazant opnieuw te veren2.500,- 14. Met de John Deere 3120 betaalden wij veel leergeld. De 6-ci- linder 90 pk met Duncan geluidsarme veiligheidscabine wordt nu voor de vierde maal afgeprijsd. Het is een vaststaand iets dat men voor een zware, goed gebruikte, Ursus dezelfde waarde over heeft. De 6-cilinder gaat nu weg voor de super- lage prijs 14.400,- 15. Gebruikte mestverspreiders vinden wij een moeilijke handel. Het trekt niemand aan zo'n ding met uitwerpselen van een ander bedrijf aan te halen. Wij houden daar ook rekening mee en doen de volgende aanbiedingen: a. 4-tons wagen met 2 walsen waarvan de bodemketting ge repareerd moet worden 650,- b. 2 1/2-tons wagen met een wals waarvan het houtwerk niet best is. Mechanisme en onderstel is best500,- c. 3-tons wagen met dubbele walsen die schoongemaakt en nagezien moet worden 525,- 16. De heer Revering bestelde net voor hij naar 't ziekenhuis ging een nieuwe Ursus en ruilde zijn Nuffield 1060 met normale versnellingsbak in. Wij van Peja wensen hem van harte beter schap en 'n goede behouden vaart met zijn nieuwe Ursus als hij straks weer thuis is. Ja, de Ursus is niet alleen fluister- maar ook gezondheidscabine. De 60 pk'er uit Borculo komt u zeer voordelig op 75 banden, goed loops, maar de koppe ling slipt met zwaar werk 1.650,- 17. Nog een inruiler van de Zuidhollandse eilanden. Hier een be kwame Nuffield 460-60 pk van de heer Fonkerd uit De Tinte die een 1001-100 pk Ursus met fluistercabine van ons bestel de. Zijn inruiler is een vrolijke rakker die nog best van aan pakken weet1.850,- 18 In de gebruikte ploegen hebben wij het volgende staan: a. Gebruikte kantelploeg met goede scharen en risters, model Goudland425,- b. Gebruikte Eberhardt 3-schaar wentel met degelijk wentel- mechanismeen goed strijkende risters1.500,- 19. Komplete frontmaaier voor Belarus 650 of 654 met hydro hef en PZ 1,65 maai-elementen voor de stalvoedering1.650,- 20. De Same van de heer Akkerman werd in 1966 aangeschaft, heeft 3500 draaiuren en gebruikte deze Italiaan voor het lichtere werk op zijn akkerbouwbedrijf. Met 45 pk goed lo pend en startend is hij met zijn moderne vierkante neus best 'n aardige machine op 11 x 28 banden2.150,- 21. Het Same-trekkertje van 35 pk met hef en doordraaiende af takas type Poledro is nu met zijn voor 2 jaar geleden gerevi seerd motortje aan de beurt om te vertrekken. Zoals gezegd de accu nog nieuw, nu geen f 1.400,- maar1.250,- 22. Aanbiedingen: Voor de doehetzelvers kochten wij een grote partij vakgereed schappen, welke wij voor speciale prijzen aan u leveren: Set steeksleutels origineel Gedore van 6 tot 22 mm9,50 Set ringsleutels origineel Gedore van 6 tot 22 mm19,- Komplete doppendoos 22-delig 4 tot 19 origineel Oxwall 24,50 Grote doppenkist origineel Oxwall tot 32 zeer uitgebreid75,- Komplete verlichtingsbalk merk Hella, 7 m kabel 89,- Trekker-zweefzittingen met telescoop, Erwa275,- Frontgewichten, jerrycan-model, 22,5 kg per stuk40,- Frontgewichten, plat model, zware uitvoering20,- Landbouwwagenbanden, 11.5 x 15 per 2 stuks300,- Achterwielgewichten per schijf15,- Schijnwerpers voor op de cabine 12,- Molcon dubbellucht, 11 x 28 met gebr. banden450,- Losse wielen met banden, gezond maar kalend200,- Gebruikte wielen en banden, vele maten zelf uitzoeken Komplete as met wielen voor uw wagen 500,- Losse Morswalsen om zelf onder uw mestverspreider te bou wen, kompleet met lagerblokken en tandwiel 225,- 23. Ursus C 335-35 pk geheel nagezien en waar nodig gereviseerd en nieuw gespoten. Wordt geleverd met nieuwe accu en 3 maanden garantie op de onderdelen van motor, cardan en versnellingsbak4.250,- 24. Ursus C 335-35 pk. nog 'n beste trekker, goed van ziel en lichaam, best op de rubbers voor jaren trekplezier, vlot loops 2.050,- 25. Oudste Ursus van Nederland, met het ronde neusje voor de verzamelaar. Start en loopt zo, 28 pk, de prijs wordt een ech te liefhebber in het oor gefluisterd. 26. De heer Van de Pas uit Heeswijk rijdt nu lekker in zijn C 385 met cabine in de polder. Zijn ingeruilde Ursus C 350-55 pk staat bij ons en wordt u verkocht als ingeruild in goede staat, met haast onverwoestbare motor en zware hef2.450,- 27. Hier een als nieuwe Ursus C 335-60 pk in zijn uiterlijk haast niet van nieuw te onderscheiden, een trekker waar wij werke lijk acfjter staan en niemand hoeft te weten dat u niet zijn eerste berijder bent6.400,- 28. Bij een loonbedrijf op de Zuidhollandse eilanden worden 2 stuks Ursus 1201-120 pk trekkers geleverd. Ingenomen werd een 85 pk Ursus met fluistercabine. In het loonbedrijf van deze vakbekwame broeders zou je van de grond kunnen eten. Zo is ook hun inruil, netjes, verzorgd en goed behouden voor een beste 12.400,- 29. Een zware 75 pk Universal-trekker met kruipgangen, hydro stuur en cabine. Deze zware trekker is van het bouwjaar 1972 op 12 x 38 banden en voor de maïsbulten of mengmestton 'n wareslover2.650,- Filiaal Marum: 1. Fendt Farmer 2-39 pk kan zo aan't werk 2.750,- 2. John Deere 700-55 pk beste loper1.650,- 3. John Deere 1120 vlot knap ding met alle states en ridder orders op de borst4.80 4. Guldner G 25 om zelf wat bij te kwasten, mechanisch in topconditie 1.350,- 5. McCormick D217 voordedagelijkseklusjes650,- 6. McCormick D 430 werkt beter voor- dan achteruit 1.100,- 7. Deutz D 30 goedkoop om eens op dit merk verliefd te worden, je hoort zo het hart kloppen1.400,- 8. Complete Porsche trekker voor'n zachte prijs300,- 9. Ford Dexta goed lopend en startend 1.350,- 10. Ursus C 385 met fluistercabine en high-low op nieuwe banden15.250,- 11. Ursus C 335 als nieuw zo mooi 4.250,- 12. Ursus C 350 flinke werkers, "trouwe knèchten, één voor f 1.800.-en één voor 2.200,- 13. Belarus 640-75 pk voor flink trekwerk3.250,- 14. Peja mammoetspreider 5 1/2 ton, is werkelijk onverwoest baardoor zijn 4 bodemketting en zware walsen1.80 15. Lely kunstmeststrooier op wielen275,- 16. Massey Ferguson MF 65 om zo voor de kuilensnijder te zetten2.850,- 17. Giildner G 40 met 40 pk op de aftakas, nette 3-cilinder ....2.400,- 18. Ford Super Dexta, 42 pk, zeer mooi2.750,- 19. Ursus C 335-35 pk van een nette veehouder met nog wat schapen en geiten2.500,- 20. Dubbellucht 11 x 36. kompleet 550,- Filiaal Horn: 1. Ford Super Dexta, 42 pk, mooi en gaaf trekkertje 2.500,- 2. Ursus C 335-35 pk, 1972 in goede staat 2.100,- 3 Deutz 40 S-40 pk, met cabine, in goede staat3.000,- 4. Ursus C 355-60 pk, goed lopende trekker3.900,- 5. David Brouwn 990, plm. 60 pk, met cabine. Zeer mooie trekker, bouwjaar 1976 9.900,- 6. Massey Ferguson 185-75 pk, bouwjaar 1974 met Tim cabine en L.ien-frontlader met hydr. bediende krokodil- lenbak van 1,7 m15.250,' 7. Ursus C 355-60 pk, in prima staat5.000,' 8. Weiger opraapwagen, ca. 20 mJ, in goede staat 1.600,' 9 Gebr. Braun frees, 1.2 m, in goede staat. Kan zo in be drijf 825, 10. Gebruikte Hert ploeg, 2-schaar wentel, half-automaat Bedrijfsklaar750,- Peja kangoeroe gecombineerde transportbak/laadschop Dit universele driepuntswerktuig mag op geen enkele boerderij ontbreken. Moet u snel iets halen of brengen, een transportbak van 150 x 80 staat klaar voor dit karwei. Moet er zand, grind of wat dan ook verplaatst worden, geen problemen, achterklep afnemen en u kunt met deze bak, welke voorzien is van een stalen mes alles scheppen wat u wenst en op de plaats van lossen door eenvoudig lostrekken van de vergrendeling zal de bak naar achteren kiepen325,- HORN HEYTHUYSERWEG 4A TELEFOON 04758 2106 MARUM INDUSTRIEWEG 9 TELEFOON 05944 2478 nassaustraat 1 postbus 16 axel telefoon (01155) 2020* telex 55230

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1978 | | pagina 17