WEEKOVERZICHT GRANEN, PEULVRUCHTEN EN ZADEN, 21 t/m 25 aug. Tarwe - De tarweoogst is zo goed als geborgen in het Zuidwesten, op de zomertarwe na. De opbrengsten blijken goed. hoewel niet van een re- kord opbrengst gesproken kan worden. Ook in de andere E.G.-landen wordt een grote oogst verwacht. De verkoopdruk wegens ruimtegebrek neemt verder toe' nu vooral vanuit het Noorden. Alle meelfabrieken zitten zo goed als vol voor de komende weken en kopen niet meer bij ondanks het lage prijsniveau. Kwalitatief lijkt het produkt goed te zijn hoewel het eiwitgehalte aan de lage kant is. De Franse tarwe schijnt echter ook een lager eiwitgehalte te hebben dan normaal. Gezien de verkoopdruk wegens ruimtegebrek en het gebrek aan vraag was de markt hauw gestemd. Brouwgerst - Ook de gerst geeft gemiddeld een góede opbrengst te zien, met vrij grote onderlinge verschillen. Dit kan ook gesteld worden wat het uitvalpercentage betreft. Vooral partijen met doorwas geven een hoog percentage maalgerst te zien. In bepaalde gevallen zo hoog dat het niet meer loont om deze te schonen. De markt van brouwgerst staat sterk onder druk van aanbod vanuit Frankrijk. Het grote prijsverschil tussen brouw- en voergerst speelt hierbij ook een rol. Voer- en maalgerst - Ondanks lage prijzen is er weinig koopinteresse bij de verwerkers van gerst. De meeste bedrijven beschikken over vol doende voorraden en nemen een afwachtende houding aan. De markt van maalgerst staat extra onder druk door een laag h.l.-gewicht van dit produkt. Haver - De interesse voor inlandse haver ontbreekt totaal. De havermoutindustrie koopt regelmatig Franse haver welke van goede kwaliteit is tegen scherpe prijzen. Groene erwten - Meldden wij reeds eerder dat de vraag van exportzijde bijzonder klein was. tijdens de afgelopen weken had dit tot gevolg dat de groene erwtenprijs een zeer gevoelige daling onderging, voornamelijk ten gevolge van lage aanbie dingen van andere erwtenproducerende landen. Met name werden Amerikaanse erwten op een lager niveau aangeboden. Schokkers - In vergelijking met groene erwten zijn er betrekkelijk nog weinig schokkers gedorst zodat het aanbod van telers tot op dit moment klein is. De Engelse schokkeroogst schijnt in bepaalde gebieden vrij slecht van kwaliteit te zijn. Schokkers waren pr jshoudend gestemd. Kapucijners - Toen twee weken geleden de kapucijnermarkt wat vriendelijker was, vermeldden wij reeds dat dit tegen de verwachtingen in was gezien de sterke uitbreiding van het areaal van dit uitsluitend voor binnenland bestemde produkt. Speciaal de afgelopen week was bij toenemend aan bod van telerszijde sprake van een zeer scherpe prijsdaling. Bruine bonen - Ook bruine bonen waren iets rustiger gestemd, waarbij de prijs iets terugliep. Van de zijde van de peulvruchtenverwerkende industrie toont men nog steeds praktisch geen interesse voor bruine bonen van de nieuwe oogst. Karwijzaad - De laatste weken is de rust op de karwijza- admarkt wat teruggekeerd en ligt dientengevolge de prijs weer wat stabieler. Speciaal de afgelopen week kon de prijs zich goed handhaven. Blauwmaanzaad - Gedurende de tweede helft van de afgelopen weken werden wat partijen blauwmaanzaad aangevoerd. De eerste indruk over de kwaliteit hier; van is over het algemeen gunstig. Blauwmaanzaad blijkt zeer rustig gestemd' waarbij de prijs wat terugliep. Koolzaad - Dit produkt is de laatste weken goed prijshoudend gestemd. De geprodu ceerde (kleine) hoeveelheid in Zuidwest-Nederland is inmiddels voor een belangrijk gedeelte geruimd. NOTERINGEN GRANEN, ZADEN EN PEULVRUCHTEN Rotter dam, 28 aug 100 kg) Tarwe - 72/73 kgs doorsneekwal. max. 17% vocht' max. 2% bijmenging - boordvrij Zuidwest-Nederland - sep 46.00 gedaan en bieden/46.10 la ten, okt 47.25 laten, okt/dec 47.65 gedaan - 47.50 bieden/47.75 laten, jan/juni 49.75 bieden/50.00 laten; boordvrij Noorden - sept. afl. 46.25, okt. afl. 47.25 laten, okt/dec 47.75 laten, jan/juni 50.00 laten. Zomer- gerst - 63/64 kgs doorsneekwal. max. 17% vocht max. 2% bijmenging - sep 43.00 nom boordvrij Noorden. Wintergerst - 59/60 kgs max. 16.5 vocht max. 2% bijmenging - sep 42.35 laten boordvrij Noorden. Haver - 50/51 kgs - sep 42.75 laten boordvrij Noorden. Bruine bonen - prima doorsnee - okt/nov nov/dec 142.50 nominaal. Groene erwten - 6% - sep/okt 73.00 laten, okt/nov 74.00 laten, nov/dec 74.00 bieden/75.00 laten. Schokkers - 5% - okt/nov 96.00 nominaal. Kapucijners - 5% - sep/okt 70.00 bieden-71.00 laten, okt/nov 71.00 nominaal. Blauwmaan zaad - prima doorsneekwaliteit op sep/okt en okt/nov levering was gelaten voor 170.00, nov/dec was 170.00 geboden en 172.50 gelaten. Karwijzaad - prima doorsneekwaliteit op sep/okt levering was 282.50 laten, okt/nov 282.50 bieden-285.00 laten en nov/dec levering 285.00 bieden en 290.00 laten. BUITENLANDSE MAISNOTERINGEN, 22 aug. L.E.I. Den Haag /100 kg) Chicago: sept. lev. 19,06; dec. lev. 19,31; mrt. lev. 20,00; maïs Laplata 28.40: maïs U.S.A. Ill 23,38. MARKT GOES, 29 augustus Granen en peulvruchten, alle prijzen boerenschoon en franco leverings plaats. tarwe, basis 16% 44,00-/ 44,50; zomergerst, basis 16% 43,00-4,6,00; haver, basis 16% 38,50-/ 40,00; erwten (kleine groene) 58,50-/ 59,50; schokkers 80,00; capucijners 58,00. Alles per 100 kg. Aardappelen bintje, veldsgewas, directe levering af bedrijf 8,50-/ 9,25 per 100 kg, en voederaardappelen 5,50-/ 6,00 per 1Ö0 kg. Uien plantuien, loofgeklapt, op auto geleverd 5-7 cent, zaaiuien. op auto geleverd, H cent per kg. Vlas goede kwaliteit, rechtstreeks van het land geleverd 24 tot 32 cent per kg. Uit de schu geleverd tot 40 cent per kg. Hooi en stro lucemehooi 215,00: weide- hooile snede 140,00:weidehooi 2e snede 165,00-/ 185,00 engels raaigras 55.00; gerstestro 50.00; tarwestro 45.00; erwtenstro (klein groen) 75,00: schokkerstro 60.00; haverstro 45,00: alles per 1.000 kg en exklusief B.T.W. AARDAPPEL-TERMIJNMARKT AMSTERDAM (laten/bieden, in 100 kg) BINTJE 40 mm klei 28 aug. 16.00-15.00(15.00) 17.40-16.70(17.00) v. slct nov 16.00-15.00 apr 17.70-16.70 omzet; nov - - - apr 20 stemm: kalm vast BINTJE 50 mm klei nov 16.50-15.50 apr 19.00-18.00 omzet: nov 14 apr 22 stemm: vast vast 2 kalm kalm 16.00-15.00(16.00) 18.50-17.80(18.50) kalm kalm AARDAPPELTERMIJNMARKT AMSTERDAM, 28 aug. (prijzen in 100 kg) Bintje 40mm: 2 april-kontrakten tegen 17.00. stemming kalm. In no vember geen transakties, stemming kalm Bintje 50mm: Zowel in no vember als in april geen transakties. stemming kalm. AARDAPPELTERMIJNMARKT AMSTERDAM. 21 t/m 25 aug. Verstrekt door G. de Vries Zn. te Amsterdam, tel. 020-247417. Bintje 40/-, oogst 1978, levering april 1979: Omzet 20 - O.P. 333 - Hoogste prijs 17.20 - Laagste prijs 16,70 - Slotnotering 17,70 laten, 16,70 bieden. Bintje 50/-, oogst 1978, levering april 1979: Omzet 56 - O.P. 1584 - Hoogste prijs 18.50 - Laagste prijs 17.50 - Slotnotering 19,00 laten, 18.00 bieden. Bintje 40/-, oogst 1978, levering november 1978: Omzet21 - O.P. 394 - Hoogste prijs 15.50 - Laagste prijs 15,00 - Slotnotering 16, laten. 15. bieden. Bintje 50/-, oogst 1978, levering november 1978: Omzet 14 - O.P. 489 - Hoogste prijs 16,00 - Laagste prijs 16,00 - Slotno tering 16.50 laten. 15,50 bieden. AARDAPPELPRIJZEN, 28 aug. (in 100 kg) St. Annaland: Dorê I 15.00-16.00; Gloria I 12.00-13.00, bonken 12.00-13.00: Bintje I 15.00, II 13.00, bonken 15.00-16.00, drielingen 12.00. kriel 70.00; Eigenheimer 27.00; Lekkerlander 12.00; aanvoer 110 ton. St. Maartensdijk: Doré 11.90-13.30; Bintje 11.90-13.60; bonken II 15.40. drielingen 11.20; Eigenheimer 26.90: aanvoer 1100 kisten. AARDAPPELPOOTGOEDPRIJZEN Als indikatie van de pootgoedprijzen geven wij onderstaand een note ring van pootgoed Noordelijke kleigrond per 29 aug. (najaarsleve ring/voorjaarslevering). Bintje A 28/35 88,00 en Bintje A 35/45 48.00 (Groothandelsprijs, afgehaald van het Noorden, inkl. zakken). AARDAPPELEN IN DE GEMEENSCHAP ln de week tot 13 augustus werden uit Frankrijk 583 ton oude aardap pelen uitgevoerd, waarvan 94 ton naar Duitsland; 39 ton naar de Bleu en de rest naar Afrikaanse landen, waaronder Sénégal met 261 ton en Ivoorkust met 160 ton. Voorts werden 262 ton voeraardappelen uitge voerd, waarvan 212 ton naar België en 50 ton naar Nederland. Aan primeurs werden 633 ton uitgevoerd, waarvan 615 ton naar Duitsland. Uit Italië kwamen 357 ton vroege aardappelen binnen. Besloten is 15.000 ton vroege aardappelen uit de markt te nemen wat tot een verbetering van de marktsituatie leidde, door terughoudendheid van de telers. Prijzen trokken dan vooral in het noorden wat aan. Later evenwel bleek de verbetering slechts tijdelijk en brokkelden de prijzen weer af tot zeker het voorgaand niveau. Ook uit België is weinig ander nieuws te melden dan dat de markt daar flauw gestemd blijft, met prijzen die voor de telers ruim onvoldoende zijn. De laatste week is afgezien van het vaststellen van een officiële notering voor Bintjes. In Engeland werd de voorziening ruimer, wat weer prijsdrukkend werkte. Door werkzaamheden aan de graanoogst verminderden de aanvoeren van aardappelen, waardoor de markt gesteund werd. v.d.W. VOLLEGRONDSGROENTENOTERINGEN, 28 aug. Breekpeen /100 kg); Langedijk 200/400 26.60-27.70; KZIJ 200/400 22.00-42.00. Uien 100 kg) Z.H.Z. Klasse II N L. 80/100 14.00-25.00; 60/80 14.00-27.00; 40/60 9.00-27.00; drielingen 5.00-12.00. aanvoer 30 ton. Spruitkool /kg). Z.H.Z. ongeschoond All 141-160; Bil 106-120; CII 39-54; aanvoer 14 ton. In de week van 14 t/m 19 aug. werd in totaal 10.337 ton uitgevoerd, waarvan naar West Duitsland 4498; Afrika 1916; Engeland 1133; België/Luxemburg 941en overige bestemmingen 1849 ton. VOEDERMIDDELEN 21 t/m 26 aug. L.E.I. Den Haag Groothandelsprijzen in 100 kg exkl. B.T.W. Mengvoeders af-fabriek, inkl. verpakking. Standaardbrok A 40,40; eiwitrijke brok, min 170 vre. 43,50; energie-eiwitarme brok 39,60; weidebrok 35,40; volledig zeuge- meel 43,80; volledig zeugebrok 44.20; baby-biggekorrel 60,30; start- /overgangskorrel 54,10; volledig mestvarkensmeel 47,10; volledig mestvarkensbrok 47,60; volledig opfokmeel I 59,20; volledig opfokmeel II 55,40; volledig leg-batterijmeel 54,70; volledig foktoommeel l.r. 55,80; gem. graan met gebr. maïs-6-1,80; volledig foktoommeel sl.v. 54,00; volledig slachtkuikenkorrel 63,80; kalkoenenkorrel I 65,80; kalkoenen korrel II 63,20; kalkoenenkorrel III 61,00; konijnekorrel 47.00. ENKELVOUDIGE VOEDERMIDDELEN 14 t/m 19 aug. Groothandelsprijzen in /100 kg exkl. B.T.W. boordvrij, disponibel Rotterdam. Voor inlandse produkten; af fabriek/af magazijn. Laplata maïs 55,30; maalmaïs 49,50; maalgerst 43,10; maalhaver 47,00; breuk- maïs max. 35% 48,50; voertarwe 46,90; milocorn 49,60; tapioca/ma- niokpellets 25,50; veldbonen 38,70; tarwegriespellets 32,70; maïsgl. voermeelpellets 33,50; maïs voermeelpellets v.a. 34,80; citruspulppellets 26,40: bietenpulppellets 30,00; melasse 16,90; gras/lucernepellets 18/20% re 23,00; rijstevoermeelpellets 23/24% 28,20; rijstevoerschroot- pellets 16% 18,20; lijnschilfers 37/38% 47,60; lijnzaad 53,60; kokos schilfers/pellets 27% 39,20; raapschroot 34% 34,50; Braz. sojaschroot- pellets 48% 46,30; sojaschroot/pellets 44/45% 45,00; diermeel 58,7% 66,00; vismeel 66,3% 101,20; verenmeel 87,0% 64,00; destruktievet 106.00. DE VARKENS- EN RUNDVEEMARKT In de week tot 19 augustus zijn in ons land 241.000 varkens geslacht en werden er ruim 35.000 levend uitgevoerd, zodat de weekproduktie 276.000 bedroeg. De verwachting dat de prijzen voor slachtvarkens deze week hoger zouden zijn dan in de voorafgaande week is maar ten dele gerealiseerd, namelijk door de verhoging van de aankoopprijzen van de industriële slachterijen en de NCB. Op de vrije markt werd echter opnieuw./ 3,45 tot 3,47 per kilo geslacht gewicht genoteerd, evenals vorige week al waren er toen ook bedrijven die lieten weten 3,40 te ontvangen. Voor export werd in het algemeen 2,85 per kilo levend gewicht genoteerd. Dit kwam in de voorafgaande week maar sporadisch voor. Genoteerd werd toen over het algemeen 2,82 a 2,83. De prijsontwikkeling wordt overigens geremd doordat de afzet in de vlees- handel geen gelijke tred kan houden met het aantal slachtingen. Er moeten nogal wat schouders en hammen worden ingevroren onder de particuliere opslagregeling van de EEG. Uit de cijfers van 18 augustus blijkt dat van voorraad varkensvlees van 75.000 ton al 49.000 werd "Witgeslagen" zodat de eindvoorraad uitkwam op 27.000 ton, waarvan 23.500 ton in Italië en 3.000 ton in ons land De voorraden in andere lidstaten zijn derhalve te verwaarlozen. In Denemarken en Ierland zelfs nihil. De slachtveemarkt was bepaald niet "overvoerd". Op de meeste mark ten werd minder aangevoerd dan in de voorafgaande week. Ook de beide eindmarkten, vooral Leeuwarden zagen dit gebeuren. In de prij zen van jonge dieren en een betere kwaliteit koeien kwam geen veran dering. De mindere soorten oudere koeien en zware stieren (meer dan 400 kilo geslacht gewicht), waren gedrukt. Globaal liepen de prijzen uiteen van 7,50 tot 8,00, van jonge stieren van 6,80 tot 7,20, oudere stieren 6,70 tot 7,00 en koeien al naar gelang leeftijd en kwaliteit van 6,80 tot 7,20 en van 6,00 - 6,40 tot 6,80 per kilo geslacht gewicht. Vette kalveren werden redelijk vlot verkocht met wei nig verandering in de prijzen: 4,80 tot 5.40 per kilo levend gewicht. De slachtlammeren waren niet hoger in prijs. Gemiddeld werd 9,00 per kilo geslacht gewicht genoteerd. De vraag naar slachtschapen voor (levende) export was gering. De handel was dan ook zeer rustig gestemd bij vrijwel onveranderde prijzen van 4,00 tot J' 6,50 per kilo geslacht gewicht. RICHTPRIJZEN VOOR DE BIGGEN Volgens de Vereniging van Varkenshouders van de N.C.B. moeten in de week van 4 tot en met 11 september de biggenprijzen van het schema van 13 maart met f 5,35 worden verhoogd. VETTE KALVEREN BARNEVELD 21 aug. 28 aug. aanvoer: vette kalveren 668 672 prijzen: Ie kwal. 5.20-5.35 5.00-5.25 2e kwal. 5.00-5.10 4.85-4.95 3e kwal. 4.85-4.95 4.75-4.80 /stuk Utrecht Den Bosch 24 aug. 30 aug. vette schapen 155- 205 130- 160 vette lammeren 165- 215 125- 165 fok-/mestkalveren R B. 520- 650 430- 650 fok-/mestkalveren Z.B. 410- 550 400- 565 pinken 1100-1625 1350-1650 graskalveren 600-1025 900-1250 VEEMARKT LEIDEN prijzen 21 aug. 28 aug. stieren le kwal. 7.50-7.95 7.50-7.95 2e kwal. 6.90-7.20 6.90-7:15 vaarzen le kwal. 7.30-7.85 7.25-7.80 2e kwal. 6.45-7.10 6.40-7.00 koeien le kwal. 6.95-7.80 6.85-7.75 2e kwal 6.10-6.60 6.00-6.50 3e kwal. 5.80-6.00 5.75-5.90 worstkoeien 4.75-5.70 4.65-5.75 x) varkens le kwal. 2e kwal. 3e kwal. 91aChtzeugHN zware varkens schapen lammeren 180-220 190-225 175-215 180-220 x) extra kwal. dikbillen 9.00-14.00 RUNDER-EN KALVERPRIJZEN - Den Haag Gemiddelde prijzen in 100 kg lev. gew. volgens noteringen in de week van 21 t'm 25 aug. op de referentiemarkten in de EEG-landen luiden als volgt (tussen haakjes de prijzen van vorige week): RUNDEREN KALVEREN België 397.93(396.79) 526.18 (520.42) Denemarken 338.52(336.14) 356.89(352.92) Duitsland 358.55 (357.87) 546.76 (546.30) Frankrijk 413.03 (410.17) 568.97 (571.37) Ierland 312.57(311.30) 376.85 (396.31) Italië 387.57(375.89) 524.00(512.49) Luxemburg 388.64(387.71) 484.04(484.04) Nederland 345.46 (345.25) 487.42 (486.77) Ver. Kon. 349.00(346.45) 497.86(483.43) Gemeenschappelijke prijs runderen 372.81 (389.82) kalveren 516.89 (514.70) NOTERINGEN SLACHTVARKENS, Coveco, 21 t/m 25 aug. Niet geklassificeerd: 21 t/m30kg 1,84; 31 t/m 40 kg 2,04;41t/m50 kg 2,34; 51 t/m 55 kg 2,64; 56 t/m 59 kg 2,84; 100 t/m 110 kg 3,06; 111 t/m 150 kg 3,01. Klasse EAA 60 kg 61 kg 62 kg 63 kg 64 kg 65 kg 66 kg 67 kg 68 kg 69 kg 70 t/m 85 kg 86 kg 87 kg 3,29 3,31 3,33 3,35 3,37 3,39 3,41 3,43 3,45 3.47 3,49 3.48 f 3,47 88 kg 89 kg 90 kg 91 kg 92 kg 93 kg 94 kg 95 kg 96 kg 97 kg 98 kg 99 kg 3,46 3,45 3,44 3,42 3,40 3,38 3,36 3,34 3,32 3,30 3,28 3,26 Prijsklasse I II III IV Korting t.a.v. prijsklasse EAA - 15 - 20 - 35 sn PLUIMVEE- EN EIERENMARKT In de week tot 19 augustus hebben een aantal van de grotere slachterijen de kontraktprijs gehandhaafd op 1,92 per kg voor kuikens t/m 1400 g. De gemiddelde dagprijs ging die week met 5 cent omhoog tot 1,93 voor de witte en 1,88 voor de gele kuikens. Op de vrije markt liepen in de week tot 25 augustus de prijzen van slachtkuikens weer terug met soms 10 tot 15 cent per kg. Tegenover een ruim aanbod stond een slechts matige belangstelling. Voor kippen was de markt ongeveer prijshou dend, met hier en daar een wat vriendelijker ondertoon. De export stelt nog teleur, doch op te merken is dat de belangstelling voor broedeieren -mede door de export- zodanig is dat de prijzen boven de integratieprijs liggen. In de week tot 5 augustus werd 3118 ton geslacht gevogelte uitgevoerd, vergeleken met 3163 ton vorig jaar. Het aandeel braadkuikeris was 2906 ton (2970). Aan levend slachtpluimvee werden 414 ton kippen en 588 ton kuikens uitgevoerd. Als de meest betaalde kgprijzen golden in de week tot 25 augustus de volgende voor levend slachtpluimvee: lichte kippen 0,55-0,58; half- tot middelzware 0,75-0,90; moederdieren 1,501,60; wagonkippen 1,05-1,20; gele kuikens 1,72-1,77; witte 1,77-1,82; batterijkuikens 1,67-1,72; tamme konijnen 2,25-2,75; Een exportslachterij meldt een uitbetaling van 3,60 per kg. De eiermarkt is justig gestemd. Alleen voor de zwaardere eieren liepen de prijzen iets op. Op de Barneveldse markt van 24 augustus waren de kg.prijzen 1,67-2,24, vergeleken met 1,70-2,13 voorgaande week. Er is enige export naar-derde landen, doch deze is niet voldoende om de markt zodanig te ontlasten dat daar beduidend betere prijzen voor de pluimveehouders uitkomen. Het LEI becijferde voor de week tot 19 augustus een gemiddelde producentenprijs van 1,73 per kg., dat is 3 cent minder dan voorgaande week. KOÖP. VELUWSE EIERVEILING BARNEVELD, 28 aug. Aanvoer 4.772.499 stuks (volgens veilinglijst 240.200 stuks), stemming vlot. Prijzen in 100 stuks: eieren van 50/51 gram 7.85, van 55/56 gram 8.95, van 60/61 gram 10.58 en van 65/66 gram 14.87. FRUITNOTERINGEN Pruimen van goede kwaliteit werden vorige week goed betaald op de veilingen. Zo liepen zowel Belle de Louvain als Monsieur Hatif voor de goede kwaliteiten tot 3,00 per kilo en Reine Victoria kwam daar zelfs nog wat boven uit. De restanten van de Czar waren moeilijker te plaat sen, hoewel op het eind van de week de prijs opliep. Gemiddeld is de Czar en Ontario tegen gevallen wat de opbrengst in geld betreft. Czar had teveel kleine vruchten en die waren vrijwel niet te verkopen voor een redelijke prijs. Met de afzet van appelen en met name van James Grieve, verliep het alles behalve goed. Tot het midden van de week deed de James Grieve klasse I 70-80 mm nog ruim 80 cent per kg maar op het eind van de week was de prijs teruggelopen tot 65 cent en de klasse II lag toen tussen 50 en 55 cent per kg: dat is weinig en minder dan werd verwacht. Benoni hield zich wat beter nadat het prijspeil lager was geworden in het begin van de week. I 70-80 mm van dit ras werd vrijdag verkocht rond 80 cent per kg; I 65-70 mm rond en iets boven 60 cent en I 60-65 mm 46-47 cent. De klasse II van dit ras was ongeveer 10 cent per kg goedkoper dan de klasse L Tydeman's Early Worchester kon best meekomen wanneer de kleur goed was. De prijs liep van 1.25 tot 1,65 per kilo voor de meest gevraagde maat. De appelen in dozen van het marketing plan waren meestal wat goedkoper dan de appelen in de meermalige veilingkisten. Bij de prijsvorming zal ook het kwantum een rol hebben gespeeld. Meestal was het aanbod in dozen klein. De afzet van peren gaf geen problemen. Toen de aanvoer van Precoce de Trevoux terug liep stegen de prijzen tot zelfs ruim 80 cent per kg voor 160-70 mm. 155-60 mm werd in het eind van de week rond 72 cent per kg verkocht en I 50-55 mm noteerde rond 45 cent. Claps favorite werd afgedrukt voor ruim 85 cent per kg voor de maat 65-75 mm klasse I en ruim 70 cent voor I 60-65 mm. Het aanbod van bramen was ruim. Behalve op vrijdag deden de bramen in doosjes meestal rond 5,00 per kg en de prijs van industriebramen steeg tot 3,30 per kg. 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1978 | | pagina 17