Ge-oogst onkruid in wintertarwe opVtedestein- landbouwbanden van Luctor BV HET IS NU DE TIJD VOOR DE AANSCHAF VAN EEN LEMKEN-PLOEG duphar D. IMIJSSEN Iets te verkopen?? BESTEMMINGS PLANNEN DEALER ZEELAND TE KOOP: STAALBOUW "WEMOLIN" HEIKANT Uw adres voor: LANDBOUWSCHUREN VEESTALLEN KOELCELLEN INDUSTRIEHALLEN enz. KORTE LEVERTIJDEN EN CONCURRERENDE PRIJZEN Tivoliweg 63, Hulst. Tel.: 01140-2461. VtEDESTEIN^D dealer Denkt u over de aanschaf van een LEMKEN-ploeg neem dan contact op met de Cehave N V.-Kuitaart. tel. 01142-380 of 's-Heerenhoek 01105-1651 of met onze vertegenwoordiger: C. v. Luyck. tel. 01172-2362 en C. Veerman tel. 01104-373. CHV Cehave nv Veghel bestrijdt u direct na het zaaien met uitstekende bestrijding van duist, straatgras, windhalm, kamille, ereprijs en muur. Onovertroffen in zijn werking op kleefkruid. optimale vochtonafhankelijkheid. effect vrijwel onafhankelijk van de grondsoort. kan op alle tarwerassen worden toegepast. onderteelt van veldbeemd of rood zwenkgras reeds in het najaar mogelijk. In het voorjaar kan iedere onderteelt worden ingezaaid. Tilburg Vanaf 23 augustus ligt gedurende een maand ter inzage het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, strekkend tot ge deeltelijke herziening van het bestemmingsplan "De Hoeven". Zij die tijdig bezwaren hebben ingediend bij de gemeenteraad, alsmede zij die bezwaren hebben tegen de. in het ontwerp aan gebrachte wijziging kunnen bezwaren indienen bij G.S. Ook ligt gedurende bovengenoemde termijn ter inzage het vastgestelde bestemmingsplan strekkende tot gedeeltelijke her ziening van het bestemmingsplan "Reeshof-Vossenberg". Zij die tijdig bezwaren hebben ingediend bij de gemeenteraad kunnen bezwaren indienen bij G.S. Vanaf 24 augustus ligt gedurende een maand ter inzage het gedeeltelijke goedgekeurde besteomingsplan "Reeshof-Vos senberg". Zij. die tijdig bezwaren hehben ingediend, zowel bij de gemeenteraad als bij G.S. alsmede zij die tijdig bij G.S. bezwaren hebben ingediend tegen, de in het ontwerp aange brachte wijzingen en zij die bezwaren hebben tegen de gedeel telijke onthouding van goedkeuring door G.S. kunnen beroep instellen bij de Kroon. Vanaf 25 augustus ligt gedurende een maand ter inzage het vastgestelde bestemmingsplan "Gasthuisring"' Zij die tijdig bezwaren hebben ingediend bij de gemeenteraad, alsmede zij die bezwaren hebben tegen de in het ontwerp aangebrachte wijzigingen kunnen bezwaren indienen bij G.S. Geldrop Vanaf 24 augustus ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp van de partiële wijziging Sluisstraat van het bestemmingsplan "Braakhuizen '71". Bezwaren kunnen worden ingediend bij de gemeenteKaad. Terneuzen Vanaf 25 augustus ligt gedurende een maand ter inzage het gedeeltelijk goedgekeurde bestemmingsplan "Othe- ne". Zij die tijdig bezwaren hebben ingediend, zowel bij de gemeenteraad als bij G.S., alsmede zij die bezwaren hebben tegen de gedeeltelijke onthouding van goedkeuring door G.S. kunnen beroep instellen bij de Kroon. 's Hertogenbosch Vanaf 25 augustus ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan "De Heinis-VAB-ter- reinen". Bezwaren kunnen woKden ingediend bij de gemeen teraad. Oirschot Vanaf 25 augustus ligt gedurende een maand ter inza ge het ontwerp-bestemmingsplan "Industrieterrein". Bezwaren kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad. Breda Vanaf 25 augustus ligt gedurende een maand ter inzage de gedeeltelijk goedgekeurde partiële herziening 1976/1 van het uitbreidingsplan, "Driesprong 1960". Zij die tijdig bezwaren hebben ingediend'., zowel bij de gemeenteraad als bij G.S. kun nen beroep instellen bij de Kroon. Veldhoven Vanaf 28 augustus ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp-bestemmingspian "Buitengebied, herzie ning XVI". Bezwaren kunnen worden ingediend bij de ge meenteraad. Deurne Vanaf 28 augustus liggen gedurende een maand ter inzage de vastgestelde bestemming: plannen "De Koolhof, herziening IV: Eendracht" en "De Leemskuilen, herziening I: Vlierdenseweg". Zij die tijdig bezwaren hebben ingediend bij de gemeenteraad, kunnen bezwaren, indienen bij G.S. Fijnaart en Heijningen Vanaf 30 augustus ligt gedurende een maand ter inzage het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan "Oost II". Zij die bezwaren hebben ingediend bij de gemeente raad, alsmede zij die bezwaren hebben tegen de in het ontwerp aangebrachte wijzigingen kunnen bezwaren indienen' bij G.S. Magnate trekkergedreven STROOMAGGRE- GATEN: Mase STROOM- en LASAGGRF.- GATEN. Favaro LANDBOUW SPUITEN. Aariu MOTORPOMPEN. Kent KOUD- en HEETWATER REINIGERS. Super scherpe prijzen. 20^ korting 10 jaar Ferm LASAPPARATEN b.v. 200 Ampère continu 768,— Compl. Tafelkolom BOORMACHINES 16 mm 5 snelheden 698,— compl. Waar?? AEG BOORMA CHINES. COMPRESSORS, alles tegen kei harde scherpe kortingsprijzen. Makita 2000 W. HAAKSESLIJPER f 378.- V.M.V.-KABEL W7< korting. W.D.T.L. BALK 40W 52,- compl. enz. Eigen directe service. 6 x 24 uur bereikbaar. Bezoek vrijblijvend onze showroom. Helifrost VRIEZERS. Miele. AEG WAS- en AFWASMACHINES. Alles tegen de scherpste prijzen. Molendijk 40. VERSERE, tel. 01131-1979. Uit voorraad leverbaar nieuwe Santens Transporteurs 60 cm. breed 7-8-9 meter. 1 en 2 toerig met en zonder knik. 1 gebruikte Hercules boxenvuller met zeefband 60 cm. breed. Verschillende' gebruikte aardappelstortbakken Fa. Joh. Gunst Ringbaan-West 2, Goes. Tel. 01100-15351 na 18.00 uur 14141. Plaats een ZLMertje. 45 ct. per woord bij vooruitbetaling te voldoen, b.v. door het insluiten van een cheque. TEL. 01140-2675 Riese oormerken, zoals afgebeeld, een zeer sterk, fors en geheel buigzaam oormerk geschikt voor koeien, kalveren en zeugen Goliath voor koeien en zeugen Jumbo voor kalveren qn zeugen Roto voor schapen en biggen Halsbanden met topstuk voor koeien idem zonder topstuk Nekplaatjes Ook leverbaar met nylonkoord en ketting Enkelbanden in geel, rood of blauw Kalfdrinkunits geheel compleet st. f. 84,00 st. f. 96,00 st. f. 54,00 st. f. 31,00 8,50 6,80 1,65 per st. f. 3,30 per st. f. 10,60 Verder leveren wij zeugensingels, koehalters, uiernetten etc.. Gratis documentatie. Alle prijzen zijn excl. b.t.w. en portokosten. Dalton Continental B.V. Nijverheidsstraat 16 Lichtenvoorde tel. 05443-2497 03/064 tok*- ultra vloeibaar PHILIPS-DUPHAR NEDERLAND BV. POSTBUS 7133. 1007 JC AMSTERDAM, TEL, 020-440911 Tok'-Ultra is een produkt van Rohm and Haas France S.A. 16

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1978 | | pagina 16