1 KG UIEN OIGNON „ROBUSTA" ONION ZWIEBELN ^ÖBUS^ k „ROBUSTA" BEEMSTERBOER vink ttl. 9- Rentmeest b.if. A. L. DE BIE a. EEN 20 TAL PERCELEN PACHTVRIJE GROND b. EEN BOERDERIJ Ovezande CURSUS VAKDIPLOMA MELK- en ZUIVELDETAILHANDELAAR Aangezien ons nieuwe aardappeisorteerbedrijf in voiie produktie is gekomen hebben wij onze vekJsgewasinkoop ais volgt moeten uitbreiden Voor aardappelen en uien op vrije basis of kont ra kt, waarvan kor rekte afwikkeling gegarandeerd Postbus 2, DE VAKMAN-UIENTELER heeft zfln keus alweer gemaakt, die koopt A Waarom zou U niet tot deze groep behoren. Onze kring van afnemers wordt steeds groter. Bestel een der meest geteelde uienrassen. EEN RAS MET ZEKERHEID geteeld van in Nederland geselekteerd plant materiaal. W armenhuizen Tel. 02269-1200 en 1244. hplpr ppii rnfi.pl in hnml ihin lipii in iIp liirhl tlrnkkrrij h.v.. imssaiisirniii I. iixpI TE KOOP 1 Wühlmans 2 rijige aardappelrooier. 1 Hercules stortbak 5 ton met zeefketting. 1 de Lignie stortbak 2Vi ton met zeefketting. 1 Hercules boxenvuller. Landbouwmechanisatiebedrijf Oostweg 21 Zonnemaire Tel. 01112-248. Inlichtingen over de a.s. cursus zijn verkrijgbaar bij de Stichting Vakopleiding Melk- en Zuiveldetailhandel, Groot Hertoginnelaan 26 te Den Haag, tel. no. 070/633936. Bovendien wordt op DINSDAG 17 september aj. in de Voetiusschool voor Chr. Mavo-onderwijs, v. Dusseldorpstraat 45 te Goe« aanvang 's-avonds 8 uur een voorlichtingsbijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst zal worden vastgesteld of zich voldoende deelnemers melden om ook in Axel een vakcursus te organiseren. TE KOOP: Triltandcultiva- tor met verkruimelroller. (KongsKilde). tel. 01134 - 1288 TE HUUR: Koel-en opslag ruimte voor vaste goederen. Inhoud 120 ton. Inlichtin gen: tel. 01194 - 284. UIT VOORRAAD LE VERBAAR Stortbakken met en zonder zeefband. Transporteurs 6, 7 en 8 m. 1 gebruikte stortbak 1 gebruikte transporteur 10 m. Fa. Joh. Gunst Ringbaan West 2 GOES Tel. 01100 -5351 en 4141 TE KOOP BIJ INSCHRIJVING in grootte variërend van IVj ha - 15Va ha, met een totale oppervlakte van 135 ha, waarvan ruim 106 ha in de Hoekse Waard in het ruilverkavelingsblok (Strienemonde), en ruim 28 ha op Voorne-Putten in het ruilverkavelingsblok (Voorne-Putten). op bijna 3 ha grond, bestaande uit een riant woonhuis met C.V., 66 m2 woonkamers, 30 m2 woonkeuken, 3 slaapkamers, donkerhouten trappenhuis met marmeren travertain; en schuur 37 X 16 meter, met rieten dak. Inlichtingen en dossier met kaartje van de ligging der per celen en inschrijvingsformulier verkrijgbaar bij Ing. P. S. D. Overwater, Rentmeester te Strijen, Molenstraat 41, tel. (01854) 16 44. ZEEUWS-V LAANDEREN S. M. Rentmeester, Dullaertstraat 15, Hulst. Tel. 01140-4516. SCHOUWEN-DUIVELAND J. L. Bodbijl, Bogerdweg 48, Dreischor. Tel. 01112-593. NOORD-ZUID-BEVELAND EN WALCHEREN Ons kantoor te Driewegen. Tel. 01195-394. Tel. 01195-394-575-257. Na 18.00 uur 01195-595-357. 0i

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 20