MARKT BERICHTEN 1 WEEKOVERZICHT GRANEN, ZADEN EN PEUL- VRUCHTEN, ROTTERDAM, 2/6 sept. 1974 Nu geleidelijk aan het oogsten van het Nederlandse graan ten einde loopt neemt ook de druk op de markt af. De leveranciers tonen zich terughoudend, omdat ook de boeren niet willen ver kopen. Men wacht op de resultaten van de besprekingen in Brussel. Tezelfdertijd toonden echter de verwerkers evenmin veel kooplust. De noteringen waren dan ook over het algemeen fictief omdat het kontakt met de verwerkers ontbrak en de handel voornamelijk beperkt bleef tot spekulatieve transacties op termijn. Dit verschijnsel trad wel het sterkst naar voren bij tarwe. Aan het eind van deze overzichtsperiode sloot de markt rustig. Door het aanbod van boerenschoon materiaal zijn schokkers en kapucijners flauw gestemd. Door enige binnen landse dekkingsvraag kan de prijs voor groene erwten zich goed handhaven. Ondanks het gebrek aan vraag blijven bruine bonen goed prijshoudend gestemd, daar de verkopers eerst het resultaat van de oogst willen afwachten. Door buitenlandse vraag is blauwmaanzaad zeer vast gestemd. Karwtyzaad sloot flauw. NOTERINGEN GRANEN, PEULVRUCHTEN EN ZADEN Rotterdam, in //kg, 9 sept. 1974 Tarwe - 72/73 kgs doorsneekwal. max. 17 pet. vocht max. 2 pet. bijmenging - boordvrij Zuidwest-Nederland bij scheepsladin gen 250 ton sep. 39,00 laten, okt. 39,60 bieden/39,75 laten, nov. 40,50 bieden/41,00 laten, jan. 41,50 bieden/41,85 laten en jan/apr. 42,25 gedaan en verder 42,00 bieden/42,40 laten. Zomergerst - doorsneekwal. max. 17 pet. vocht - directe leve ring 37,75 gedaan autovrij Zuiden en 37,75 nominaal autovrij Noorden. Haver - 50/51 kgs doorsneekwal. max. 17 pet. vocht - sep 37,00 laten boordvrij/autovrij Noorden, een biedingen. Rogge - 70/71 kgs doorsneekwal. max. 17% vocht max. 2 pet. bij menging - sep 38,50 bieden/38,75 laten boordvrij Noorden/- Zuiden, 38,00 nominaal autovrij. Bruine bonen - prima doorsnee - okt./nov. 157,50 gedaan en verder bieden en 160,00 laten. Groene erwten 6 0/0 - sep/okt 114,00 bieden-115,00 laten, okt./nov. 115,00 bieden-117,00 laten, nov/dec 116,00 bieden-117,50 laten. Schokkers 5 0/0 - sep/okt okt/nov 115,00 geboden en 117,50 gelaten. Kapucijners 5 0/0 - sep/okt okt/nov 105,00 bieden-107,50 laten. Marktoverzicht maandagochtend- beurs zaden. Karwtyzaad - Hiervoor was zeer weinig animo waardoor de prijzen iets terugliepen. Prima doorsneekwaliteit op sep/okt, okt/nov en nov/dec levering was gelaten voor 170,00 per 100 kg. Geen biedingen. Nabeurs werd sep/okt 170,00 geboden en 172,50 gelaten. Blauwmaanzaad - Alhoewel het aanbod, vooral van monstergoed, redelijk te noemen is, blijft de markt toch vast.Voor prima doorsneekwaliteit op sep/okt en okt/nov levering werd 410,00 geboden en 415,00 gelaten. HOOI, STRO EN RUWVOEDERS - Rotterdam Voor zowel weidehooi als gedorste hooi bestond enige belang stelling,doch door oogstwerkzaamheden werden geen offertes afgegeven. De opbrengst per h.a. van stro blijkt tegen te vallen. Door deze situatie was het onmogelijk om offertes te krijgen. Op enkele aanvullingen na was de belangstelling voor natte bierbostel matig. In droog produkt ging weinig om. Voeraard- appelen werden dagelijks verhandeld. De vraagprijs trok iets aan. Weidehooi 220,00 en tarwestro 125,00 per ton franco geleverd. Voer aard appelen 7,50 per 100 kg franco geleverd. AARDAPPEL-TERMUNMARKT AMSTERDAM, 10 sept. laten/bieden en in 100 kg Bintje 40 mm klei v. slot apr 14,00—13,50 omzet 3 stemm: kalm Bintje 50 mm klei apr omzet stemm: v.slot 13,90—13,50 kalm 9 sept. 13,70—13,50 (13,70) 15 nauw. prijsh. 9 sept. 13,60—13,40 (13,70) 45 nauw.prijsh. MARKT GOES, 10 september 1974 Granen, zaden en peulvruchten. Alle prtyzen boerenschoon en franco leveringsplaats. Tarwe basis 16% 37,2537,75, Gerst basis 16% 32—39, Haver 3436, Groene erwten, tot 95, Schokkers, tot 97,50, Capucijners, tot 82,50, alles per 100 kg. Aardappelen. Bintje, veldsgewas, af boerderij op auto geleverd 7 per 100 kg. Voeraardappelen 6 per 100 kg. afgehaald op auto geleverd. IJlen. Uien, onafgestaart op auto geleverd 78 cent per kg. Voor directe levering 811 cent per kg. Vlas. Ongerepeld, goede kwaliteit op auto geleverd 28-39 cent per kg. Afwijkende partijen 1828 cent per kg. Uit de schuur geleverd 3742 cent per kg. Gerepeld tot 45 cent per kg. Hooi en stro. Weidehooi 150—/ 175, Lucernehooi 200, Gerste- en tarwestro (winterpr(js) 110120, Erwtenstro (kleine groene) tot 80, Schokkerstro tot 70, alles per 1.000 kg. Deze prijzen gelden voor goede kwaliteit. Alles exclusief B.T.W. UDENNOTERINGEN 9 sept. (in//100 kg) Grootebroek: klasse I grof 34,00, middel 19,00—28,00, aanvoer 7 ton. UITVOER UIEN - Den Haag, 6 sep. - In de week van 26 t/m 31 augustus bedroeg de uitvoer van Nederlandse uien in totaal 9721 ton. Daarvan ging naar West-Duitsland 5081, België/Luxemburg 847, Engeland 922, Frankrijk 760, Zweden 2, Zwitserland 51, Denemarken 86, Afrika 806, Oostendijk 46, Italië 113, West-Indië 417 en verschillende bestemmingen 590 ton. logste prijs: 14,laagste prijs: 13,30, Slotnotering 13,60 Enkelvoudige voedermiddelen.groothandel*>rijzen In gld. per 100 kg. excl. B T W. boordvrij, disponibel R'dam/af-fabrlek fJrokV dor* hö i LFI dan Hoctn- 19-24/8 26-31/8 elw wet 19-24/8 26-31/8 M aalgerst 37,00 37,60 G rondnoten schroot 46/51% 49,30 49,95 Maal haver 37.35 37.35 Kat oenzaad schroot 37/41% - - Maal mals 41,75 42,25 Kokoskoek/-schllfers 27% 46.10 46,10 Rogge 37,40 37,80 l.ijnkoek/'-schlUers 37/38% 45.05 54.85 (ie dentarwe 38,55 38,80 Lijnzaad schroot 33% 46,00 45.20 Mllocorn 39,85 39,70 Haapzaadachllfers 39% - Milletzaad 41,90 42.20 Raapzaadachroot 34% 32.30 32,45 Tapioca/manlok chips 30,65 31.60 Sojabonen - Vocrerwten Sojaschroot 44/45% 48,70 48,65 Lijnzaad - Sojaachroot 48/50% 52.35 52,50 Veldbonen - 7. onnebloemzaad schroot 37/38% 38,10 39,35 T arwegries 36,45 36.35 IJlermeel 58.7% 72.75 74,50 Grintzemelen 34,75 34.55 Vismeel 66,3% 99,50 96.75 M aiagl utenvoermeel 35,80 36,35 Verenmeel 87.0% 63.25 63,50 Maisvoermeel v.a. 34.60 34.90 Ondermelkpoeder 131,00 131,50 Citruspulp 31,55 31.35 Gedroogde pulp 31.55 31,45 Destructlevet 98,30 98,30 Gra^luz.pelL 18-20 r, 27.55 27,40 Melasse 23,35 23,35 Openstaande contracten. Bintje 40 mm 890 880), Bintje 50 mm 1739 (1746) Gedane zaken. Bintje 40 mm: 5 X 13,80, 10 X 13,50, Bintje 50 mm: 7 X 14,00,15 X 13,60, 9 X 13,50, 2 X 13,30, 2 X 13,20, 10 X 13,40. AARDAPPELTERMIJNMARKT AMSTERDAM Weekber. van 27/8 t/m 2/9 1974. Verstrekt door G. de Vries en Zonen B.V., Amsterdam, tel. 020-247417: Bintje 40/- Oogst 1974 levering april 1975. Omzet: 16, O.P. 880, Hoogste prijs: 13,90, Laagste prijs: 13,50, slotnotering: 13,7013,50. Bintje 50/- Oost 1974 levering april 1975. Omzet: 31, O.P.: 1746, Hoo 13, AARDAPPELBEURS ROTTERDAM, 9 sept. Prijzen excl. BTW, vastgesteld in guldens per 100 kg af bedrijf op auto volgens kwaliteitseisen binnenland cq export: Klel- aardappelen binnenland Bintje 35 mm in 2 maten 12,00 15,00, Bintje 50 mm opw. los verladen 12,0014,00, Eigen heimers 35 mm opw. 20,0024,00. Klel-aardappelen export Bintje 35/50 mm los verladen 12,0014,00, Bintje 45 mm opw. voor Italië 14,00, Bintje 50 mm opw. los verladen 12,0014,00. Voeraardappelen 5,006,00, stemming binnenland en export vast. AARDAPPELEXPORT OOGST 1974 Voor de nieuwe aardappeloogst 1974 is tot 1 september j.l. 16.000 ton consumptie- en industrieaardappelen uitgevoerd, het grootste deel, n.l. 7500 ton, daarvan ging naar West-Duits- land. In vergelijking met de exportcijfers per dezelfde datum in vorige jaren werd in 1971 een zelfde kwantum geëxporteerd. In 1973 was dit 23.000 ton, in 1972 zelfs 30.000 ton, edhter in 1971 10.000 ton. DE VARKENS- EN RUNDVEEMARKT Utrecht, 6 sept. Ondanks de grote aanvoer (vorige week 230.000 slachtrijpe varkens) heeft de varkensmarkt de afgelopen week een vaste ondertoon behouden. Onder aanvoering van de rela tief hogere prijzen die voor export van levende slachtvarkens worden betaald steeg het prijspeil tot 2,422,44 per kg lev. gew. en 2,962,98 per kg gesl. gew. De uitvoer was groter dan verleden week (de export van levende varkens nam met duizend stuks af tot ongeveer 20.000 dieren, terwijl de uitvoer van geslachte varkens met ruim 5000 stuks toenam tot circa 44.0(X)). Duitsland was minder aan de markt. Italië en vooral Frankrijk kochten deze week meer. De opslag van varkens en varkensvlees met toeslag voor de kosten had per 4 september n omvang van 50 ton geslachte varkens, 1500 ton ham, 1100 ton buikspek, 80 ton schouders zonder been, 770 ton ontbeend var kensvlees en 240 ton rugspek. Door de vastere koers van de Franse frank en de Italiaanse lire worden de compenserende monetaire bedragen per 9 september a.s. verlaagd. De industriële slachterijen hebben voor de week van 9 tot 14 september hun overnameprijzen voor slachtvarkens met zeven cent verhoogd. De basisprijs (klasse 1AA, gewichtsgroep 70 tot 87 kilo) ligt dan op 2,93 per kg geslacht gewicht. In tegenstel ling tot de slachtvarkensmarkt was de slachtrundermarkt flauw gestemd. De prijzen waren lager dan de vorige week. De aanvoer was groot, vooral op de eindmarkten Leeuwarden en Zwolle, waar de handel dan ook traag tot zeer slecht verliep. De rundvleeshandel ondervindt vrij veel concurrentie van het var kensvlees dat blijkbaar meer wordt gevraagd door de consu ment. Rundvleesgrossiers zeiden makkelijker te kunnen kopen dan verkopen.Gemiddeld lagen de prijzen per kg geslacht ge wicht tien tot vijftien cent onder het peil van verleden week. Oudere koeien noteerden 3,20 tot 4,30 en hooguit 4,50, jongere koeien noteerden 4,80 tot 5,00, vaarzen tot 5,80 per kg geslacht gewicht. Voor stieren werden onveranderde prijzen genoteerd If 5,80 tot 6,30 per kg geslacht gewicht). De handel in vette kalveren was behoorlijk vlot. De vraag ging vooral uit naar goede kwaliteit. Niettemin bleven de prijzen voor de beste soorten beperkt tot 4,50—4,60 en voor de mindere soorten tot rond 4,20 per kg lev. gew. Er is wat het binnenland betreft nogal wat concurrentie door het aanbod van kwikkalveren. De prijzen van deze kalveren zijn lager en daardoor is er flinke vraag. Kwikkalveren noteerden 5,00 tot f 5,20 per kg gesl. gew. De wolveemarkt was wat rustiger ge stemd. De prijzen waren echter niet veel lager dan verleden week. De markt stond onder invloed van de opening van de Franse grens voor invoer uit Engeland. Deze invoer heeft een soort „hik"-effect (d.w.z. de grens gaat open respectievelijk dicht al naar gelang hetprijspeil op de Parijse vleesmarkt daalt dan wel stijgt boven de gemiddelde minimumprijsgrens). Voor slachtlammeren werd de afgelopen week 7,25 tot 7,75 per kg geslcht gewicht genoteerd. Salchtschapen waren onver anderd in prijs 3,15 tot 3,65). DE VARKENSBEURS - De Meern Het grote aanbod van circa 230.000 slachtvarken per week wordt momenteel, mede dank zij een toeneming van de export bij betere prijzen op de markten in het buitenland, vlot opge nomen. De volgende prijsverwachtingen worden genoemd: bij levering per kg geslacht gewicht, gewichtsgroep 63/90 kg f 3,03—3,0£, met de gebruikelijke kortingen voor de hogere gewichten; bij levering per kg levend gewicht, met 2 kg tarra en na 24 uur vasten, gewichtsgroep 100/110 2,422,44 en ge wichtsgroep 111/120 kg 2,40—2,42, alles inclusief BTW. NOTERINGEN VEECENTRALE NCB NOXTEL, 9t/m 14 sept. incl. BTW Varkens lc)2b,3a Gewichten e a a la lb, 2a 4e 60 kg 2,78 2,73 2,58 2,48 2,43 61 kg 2,80 2,75 2,60 2,50 2,45 65 kg 2,88 2,83 2,68 2,58 2,53 66 kg 2,89 2,84 2,69 2,59 2,54 70-87 kg 2,93 2,88 2,73 2,63 2,58 90 kg 2,87 2,82 2,67 2,57 2,52 91 kg 2,85 2,80 2,65 2,55 2,50 kg 2,75 2,70 2,55 2,45 2,40 100 kg 2,67 2,62 2,47 2,37 2,32 Niet-geklasseerde varkens. 3140 kg 1,55, 4145 kg 1,85, 46—50 kg 2,15, 51—55 kg 2,35, 56—59 kg 2,55, 60—100 kg zie boven, 101—110 kg 2,35, 111—120 kg 2,35, 120/meer kg 2,15/2,35. 'Zeugen Klasse A B C tot 180 181/220 boven 220 kg 2,27 2,22 2,17 2,17 2,12 2,07 1,92 1,87 1,82 Biggen. Biggenprijs afgelopen week 22 kg 70,- k.k. SLACHTVARKENSPRUZEN VAGROCON Amsterdam, 6 sept. - Het Varkensgrossierscontact verwacht voor de komende week de volgende prijzen van slachtvarkens: niet geclassificeerd/ 3,00tot/ 3,02 klasse IAf 3,10. De prijzen gelden voor de gewichtsgroep 63 tot en met 87 kilo met een korting van twee cent per kilo voor de hogere gewichten. NOTERINGEN COVECO 21 t/m 30 kg 1,37; 31 t/m 40 kg 1,57; 41 t/m 50 kg 1,87; 51 t/m 55 kg 2,17; 56 t/m 59 kg 2,37; 100 t/m 110 kg 2,52; 111 t/m 150 kg 2,47. Klasse E. 60 t/m 65 kg 2,75 t/m f 2,85; 66 t/m 69 kg 2,86 t/m 2,89 (per kg met 2 ct. ver hogen). 70 t/m 88 kg 2,90; 89 t/m 99 kg 2,88 t/m 2,68 (per kg met 2 ct. verlagen). Klasse I. 60 t/m 65 kg t/m (Per kg met ct. verhogen), 66 t/m 69 kg 2,70 t/m 2;84; 70 t/m 88 kg 2,85; 89 t/m 99 kg 2,83 t/m 2,63 (Per kg met 2 ct. verlagen). T.o.v. prijsklasse I verlagen met 5 ct., II met 20 ct., III met 30 ct., IV met 35 ct. Slachtzeugen 2,202,65; zwaardere slachtberen 2,15—2,50. RICHTPRIJS VOOR BIGGEN Voor de Ver. Varkenshouders NCB moeten in de week van 16 sept. t/m 22 sept. 1974 de biggenprijzen van het gewijzigde biggenprijsschema voor Zuid-Nederland van 1 april 1974, in gangsdatum 16 april, met 4,20 worden verhoogd. Volgens opgave van het Landbouwschap is de richtprijs voor een big van 22 kg in provincies boven de grote rivieren deze week ƒ63,90 Voor iedere kilo meer of minder 17 en 27 kg moet 1,75 worden bijgeteld of afgetrokken. Ten opzichte van de vorige week is de richtprijs 4,70 hoger. SCHAPEN EN LAMMERENMARKTEN ln //stuk Utrecht Den Bosch Leiden Datum: 5 sept. 4 sept. 9 sept. Aanvoer 2188 2694 2288 Vette lammeren prijs: 160190 130165 150200 Vette schapen prijs: 100155 FOK- EN MESTKALVEREN ln //stuk Den Bosch Utrecht VEEMARKT LEIDEN 4 sept. 210—300 5 sept. 200350 2 sept. 9 sept. aanvoer: slachtrunderen 1433 1418 varkens 260 262 prijzen: koeien le kwal. 5.00—5.40 4.95—5.40 2e kwal. 4.654.90 4.60—4.85 3e kwal. 4.304.60 4.254.55 vaarzen le kwal. 5.20—5.65 5.10—5.55 2e kwal. 4.90—5.10 4.80—5.00 stieren le kwal. 5.70—6.25 5.706.25 2e kwal. 5.45—5.60 5.45—5.60 worstkoeien 4.204.45 4.15-4.40 varkens le kwal. 2.32—2.35 2.52—2.55 2e kwal. 2.29—2.32 2.50—2.52 3e kwal. 2.26—2.28 2.45—2.48 slachtzeugen 1.70—1.83 1.80—1.90 zware varkens 2.00—2.10 2.10—2.20 Overzicht (resp. aanvoer, handel en prijzen), Slachtrunderen: groot- kalm - iets lager, varkens: ruim - vlug - hoger, schapen en lammeren: groot - goed - stabiel. VETTE KALVEREN BARNEVELD 2 sept. 9 sept. 400 326 le kwal. 4.104.30 4.15-4.40 2e kwal. 3.90-^.05 3.95—4.10 3e kwal. 3.70—3.85 3.80—3.90 aanvoer: vette kalveren prijzen: MT7V COOP. VELUWSE EEERVEILING BARNEVELD, 9 sep. Aanvoer 514.033 stuks, stemming kalm. Prijzen in guldens per 100 stuks: eieren van 50 gram 10.49, van 55 gram 11,80, van 60 gram 14,20 en van 65 gram 16.29. GEDIFFERENTIEERDE EIERNOTERINGEN G.O.V.v.E. 2 t/m 7 sept. Gew. klasse: Pr(js per 100 st.: 72/73 gr. 17,34, 67/68 15,14, 62/63 13,89, 57/58 12.38, 52/53 10,44, 47/48 8,56, 42/43 6,48. Gem. prijs voor eet. lopende contracten 1,82 per kg excl. toeslagen BTW. Extra toeslag bruine eieren 67 gr. en zwaarder 2 p.s., 65/66 gr. p. st. 63/64 gr. 3/4 p.st. 61/62 gr. Vi beneden 61 gr. 1/4. KLEINERE WERELDOOGST VAN GRAAN Als gevolg van de droogte die tot een gedeeltelijke mislukking van de Amerikaanse graanoogsten heeft geleid heeft het Ameri kaanse ministerie van landbouw de raming van de wereld- graanproduktie 1974/75 met 41,9 miljoen ton verlaagd tot 941,9 milj. ton. Hierdoor zal de eerder dit jaar verwachte grote anvulling van de wereldgraanvoorraden niet mogelijk zijn. Volgens de laatste berichten wordt de Kussiche graanoogst op ca. 200 miljoen ton geraamd, ca. 20Vj triljoen ton minder dan de recordoogst 1973. Overigens kunnen het komende seizoen de Amerikaanse ver bouwers van voedergranen, tarwe en katoen het komende seizoen hun gehele areaal in produktie nemen en komen dan toch in aanmerking komen voor de vergoedingen in het kader van het Farm-Programme". Volgens het Franse graanbureau zal de Franse oogst van zachte tarwe dit jaar de 18 miljoen ton overschrijden, vergeleken met ongeveer 17,3 miljoen ton verleden jaar. Gebieden in Amerika die in het bijzonder van de droogte te lijden hebben gehad. 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 15