Méér winst door Schuimaarde Bericht voor uientelers! Zaadhandel M. DIELEMAN plaat/8 'ns een adver - tentie in deze krant.' Met de nieuwe Wnikato af name-apparatuur zit U op rozen C. REYNE SUIKER UNIE ZEER BELANGRIJKE BOOMKWEKERIJ 25 km ten Zuiden van Paris-Orly „Robusta" uienzaad MANUS-H0LLAND B V. 1 16 Schuimaarde werkt op kleigronden snel struc- tuurverbeterend, ook daar waar de kalktoestand goed is. Op zand- en veenkoloniale gronden garandeert schuimaarde een snelle PH-verbete- ring. Door de lage aanschaffingsprijs worden de kosten van een schuimaardebemesting niet zelden al in één jaar terugverdiend. De grond- verbeterende werking ervan houdt evenwel een aantal jaren aan. Gestrooid op het land zal schuimaarde vrijwel nooit meer kosten dan 20,per ton; meestal aanzienlijk minder. De nevenbestanddelen zijn al de helft van dit bedrag waard, per 1000 kg schuimaarde n.l. als volgt: 5 kg N die voor 50% werkt 2,5 kg N è/1,2,50 "lOkgP die voor 50% werkt =5 kg P a/1,5, 2 kg K die voor 100% werkt =2 kg K a 0,40 0,80 12 kg Mg die voor 50% werkt =6 kg Mg a 0,25 1,50 totale waarde 9,80 De 240 kg zuurbindende waarde per ton die men met schuimaarde aan de bodem toevoegt, kost derhalve slechts rond 4,3 cent per kg, gestrooid op het land. Dat is maar één derde van de prijs die voor andere kalkmeststoffen moet worden betaald. Niet moeilijk om uit te rekenen, dat met schuimaarde meer winst kan worden gemaakt. Voor levering tijdens de campagne bestellen bij onze vestigingen: Groningen 050-188288, Zeven bergen 01680-3950, Roosendaal 01650-36456 en Sas van Gent 01158-1751. s 1 w c*- 40 ha-met gevariëerde tuinbouw te koop ofte huur in één of meerdere percelen' Brieven CAUBET, 2 bis, Reu des Granges 77 - MELUN (France). Het uienras „ROBUSTA" doet het dit seizoen weer buitengewoon goed. Vanuit alle uienteeltgebieden in het land bereiken ons zeer gunstige berichten over de stand van de „Robusta". Teler en handelaar zijn er hoogst over tevreden Dit alles brengt met zich mee, dat de vraag naar vooral in Nederland, maar ook in het buitenland, nog steeds stijgt. Want met „Robusta" teelt U een ras, zowel geschikt voor middenvroege levering van het land, als voor late levering uit de koelcel. Om teleurstelling te voorkomen raden wij U daarom ook aan Bestel dit seizoen uw „Robusta" uienzaad vroeg Dan bent U voor 1975 in elk geval verzekerd van een goed begin, wat uw uienteelt betreft „ROBUSTA", het ras dat uitblinkt door Hoge produktie, prima kwaliteit en houdbaarheid Verkrijgbaar bij uw eigen leverancier of bij Doelstraat 1, Oudelande (Z-Bev.) tel. 01104 - 380 b.g.g. 252 Specialiteit in alle soorten uienzaad De sekr. vorml. der P.J.Z. biedt te koop aan: Méhari (Citroën-jeep), 1972; km. stand: 42.000; geheel van kunststof, roest niet. vr.pr.: f 4500,--, M.A. de Ruyter- ling, Goes, 011004509/- 5010. (Nieuwprijs: 7600,- Te koop: Wegens reorg. te koop een in pr. st. zijnde kleine bietenrooier type 5000 "Automatic". Te bevr. bij: C. Janse, Zuid- dijk 2, Colijnsplaat. Tel. 01199-2977. Te koop 1 gebruikte 2 wielige 5 tons Spijkstaalkipwagen. 2 gebruikte Bav 5 tons kip wagens 2 gebruikte dubelsproeima- chines Nieuwe kipwagens uit voor raad leverbaar A. D. RIEMENS Spij kstaalland bouwwagens Tel. 1298, Hoek Boeren moeten investeren, zeggen ze. Met hun tijd meegaan, zeggen ze. Klopt als een bus. Maar de centjes moeten toch mooi op tafel liggen. Manus helpt U één, twee, drie van dit probleem af. Met het nieuwe automatisch afname-apparaat Waikato van Manus bent U van dat financiële probleem af: U betaalt de helft van wat U tot dusver voor afname-apparatuur uitgaf. Bovendien... de ILR proeven in Duiven waren verbluffend goed. Het Waikato afname- apparaat kent geen elektrische- of mechanische storing, vraagt geen elektrische voorziening. Vacuum is de krachtbron. Waikato past op élke portemonnaie, op elk melkstel, in elke melkstal. Wilt U meer over Waikato weten? Uitgebreide documentatie ligt bij Manus al verzendklaar. meesters in melkwinning Industrieweg 91 - Zut phen - Tel. 05750-15344 Te koop Schuitemaker mestverspreider met bie- tenrek en hydraulisch kraantje op trekkerlift met grond bak en mestriek Tel. 01189-1765. Te koop eikenhouten dre ssoir z.g.a.n. en elektrische kookkachel 3 platen Mon- sterweg 37, Borssele tel. 01105-1485. TE HUUR 4 goed geïsoleerde- en geventileerde aardappel- of! uiencellen. (inhoud elk 80 ton). Adres: s-H Abtskerke tel. 01103-1516.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 16