DINSDAG 10 SEPTEMBER SLUIS GR00T/PANNEVIS PESCO 18-15 oMiwtom/ om m/ bM/ schering nederland b.v. boxtel Zo kreeg men vroeger meer trekkracht De nieuwe manier: Ford Dual Power Alle geïnteresseerden zfyn hartelijk welkom op tussen 10 en 16 uur op ons OP NOORD-BEVELAND, GELEGEN AAN DE GROTE WEG ZEELANDBRUG-GOES 'v> OPENBARE VERKOPING IN HET OPENBAAR TE VERKOPEN (16 versnellingenmet de 540/1000 omw/m. aftakas 14 Ford trekkers - om op te vertrouwen. afdoende tegen kamille, kleefkruid, muur, varkensgras, zwaluwtong en perzikkruid. spuit tijdig in het voorjaar. dosering 6 L/ha neem kontakt op met uw graszaadteeltfirma. afdeling agro-telefoon 04116 4925 UITNODIGING UIENPROEFVELD Een ruim uiensortiment met o.a. de nieuwe veelbelovende plantuien STURON maken dit proefveld interessant. Het proefveld is steeds toegangkelijk voor ieder die met uien te maken heeft, maar deze dag zal iemand van het bedrijf aanwezig zijn voor de voorlichting of het beantwoorden van vragen. Te koop: 1 Miedema boxenvuller B.V.-60 2 Miedema stortbakken, m3 1 Breston stortbak 2 Busatis dubbele messenbalken 1 J.F.-zelflosser, A.V.-4 1 Rumpstadt kantelploeg 2 Betonmolens, 220 V. Fa. P. van E(jzeren Borssele tel. 01105-1436 van boerderij met ong. 39 hectaren landbouwgrond te Vrouwenpolder en St. Laurens, Walcheren, Zeeland Nots. A. A. Moggré te Middelburg i.v. ten verzoeke van de fam. Maas te Vrouwenpolder op woensdag 11 september 1974 om 14.30 uur in café-restaurant K. Duvekot, Breezand 65, Vrouwenpolder I woonhuis met schuren, vakantie-woning met 3 appartementen, bouwland, weiland en erf a.d. Kon. Emmaweg6te Vrouwenpolder, kad. bek. gem. Veere sektie N nummer 77, groot 19.05.90 ha. Lasten 1.913,54 p. jr. In eigen gebruik te aanvaarden: bouwland roven oogst 1974, weiland en schuren 1 december 1974, woonhuis en vakantie woning 2 januari 1975. Koper moet inventaris v.d. vakantie-woning overnemen voor 3500.- II een perceel weiland a.d. Noorddijk ten noorden van kavel I te Vrouwenpolder, kad. bek. gem. Veere sektie N nummers 27 en 28, groot 3.56.20 ha. Lasten 245,25 p. jr. In eigen gedruik te aanva :den 1 december 1974. III een perceel bouwland a.d. hoek Secretarisweg/Kon. Emmaweg te Vrouwenpolder ten zuiden van kavel I. kad. bek. gem. Veere sektie G nummer 239, groot 6.51.60 MHA. Lasten 498,71 p. jr. Direkt in eigen gebruik te aanvaarden. IV een perceel bouwland a.d. hoek Secretarisweg/Kon. Emmaweg te Vrouwenpolder t.o. kavel III, kad. bek. gemeente Veere sektie G nummer 243, groot 4.61.90 ha. Lasten 334,23 p. jr. In eigen gebruik te aanvaarden roven oogst 1974. V de combinatie van de kavels I t/m IV. yj een perceel weiland a.d. hoek Ossenbergweg/Zandvoortweg te St. Laurens, gem. Mariekerke, kad. bek. gem. Mariekerke sektie L nummer 656, groot 5.06.80 ha. Lasten 505,87 p. jr. In eigen gebruik te aanvaarden 1 december 1974. Bezichtiging gebouwen: dinsdag 10 september van 10-12 uur en van 2-4 uur en woensdag 11 september van 10-12 Betaling: koopsomen uiterlijk 1 december 1974, onkosten uiterlijk 25 september 1974. Nadere inlichtingen ten kantore van voornoemde notaris, St. Janstraat 9, Middelburg (tel. 01180-29351). Er is nu een betere methode om bij slechte en ongelijke bodemgesteldheid door te kunnen gaan Ford Dual Power. Met het omzetten van de Dual Power handle vertraagt u de snelheid van elke versnelling met 22';zodat onmiddellijk extra kracht vrijkomt. Handle terug en u bent weer in de gewone versnelling. Alles zonder stoppen en ontkoppelen. Er is geen vrijloop en remmen op de motor blijft altijd mogelijk. Zo heeft u maar liefst 16 versnellingen vooruil en 4 achteruit tot uw beschikking De dubbeltoeren aftakas met snel verwisselbare asuiteinden levert 540 of 1.000 omw./min. Met de juiste uitrusting kunt u meer werk aan bij minder belasing van de trekker. Dual Power en de 540/1000 aftakas zijn leverbaar o de Ford 5000 en standaard op de Ford. 7000. 8600 e 9600. Vraag uw Ford dealer om meer inlichtingen DISTRICTS FORD TRACTOR-DEALERS VOOR ZEELAND EN W.-BRABANT Gebrs. WESTRATE Krabbendijke 01134-15 81 GOES 01100-57 07 DIFOGA B.V. Bergen op Zoom 01640 - 3 55 59 C. KLOET Zierikzee 01110-22 18 C. VERMEULEN Oostburg 01170 - 32 55 Axel 01155-18 45

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 14