IMEDEWERKER Bedrijfsverzorger EXTRA UIENBERICHT EEN GOEDE OOGST IN 1974! KORMIX - MENGMESTSTOFFEN ZUID-CHEMIE BV. I Bedrijfsverzorgingsdienst IN VASTE DIENST Huid vastheid was altijd al een belangrijke eigenschap voor de ui. Door de snelle vooruitgang van de mechanisatie in de uienteelt en uienhandel is de huidvastheid van vitale betekenis geworden. Welnu: onder de meest huidvaste rassen kunnen altijd nog „WIJBO" en nu ook zeer zeker JUMBO" gerekend worden. Door de huidvastheid en vele andere goede eigenschappen zoals opbrengst, vroegheid, fijne staart, kleur en model zijn „WIJBO" en „JUMBO" zeer gewaardeerde rassen. „WIJBO" en „JUMBO" geven teler, commissionair en handelaar het beste financiële rendement. Onzekerheden zijn er genoeg; vergroot deze niet nodeloos. Uw opbrengst wordt voor een groot deel be paald door de vruchtbaarheid van de grond èn door de bemesting. RISKEER GEEN 00GSTDERVING! Kies voor elk gewas de juiste meststof. Kies de kwaliteit van Kormix-mengmeststoffen. Voor alle gewassen en alle grondsoorten Goed strooibaar Tijdig leverbaar Assortiment: I Schouwen-Duiveland voor akkerbouw en veeteelt vraagt Inlichtingen en sollicitaties te richten aan de secretaris van de vereniging A. R. I. v. d. Hoek. O. Nieuwlandseweg Nieuwerkerk Tel. 01114-1445. U zoekt geen ander werk WANT U HEEFT PUNCH U heeft onbetwistbare verkoopsresultaten U heeft een goede wedde Dan interesseert u ons Wij zoeken VERKOOPSPROMOTO REN om TIMAC-EUROPE te vertegenwoordigen in ZEELAND—BRABANT—LIMBURG Wij vragen Gemiddelde leeftijd 25 k 35 jaar zeer goede landbouwervaring introduktie in het landbouwmilieu U kan uw curriculum vitae insturen naar dit blad onder de. referenties no. 3206/1 Discretie verzekerd Bedrijfsverzorgingsdienst Walcheren. Gevraagd medio 1974 een in vaste dienst. Bezit van diploma middelbare landbouwschool en machinaal melken e.d. strekt tot aanbeveling. Sollicitaties schriftelijk in te dienen 14 dagen na dezen by de secretaris W. Janse Trommelweg 6, Domburg. JUMBO 99 WIJBO NP: 23 23 0 26+14 0 NPK-Chloorarm: 12+10+18 15+15+15 NPK-Chloorhoudend 15+12 24 17+17+17 18 7 7 7 MgO 20+10+10 SAS VAN GENT POSTBUS 70 TEL. 01158- 1701 24

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 24