Het juiste aantal plantplaatsen dat beoogt deVicon-visie op zaaien. AARDAPPEL-TEELT DE FEIJTER BRESKENS I: de feijter breskens 1. LANDHUUR, 2 CONTRACT TEELT: PROD.-GROEPERING de feijter BON (J^con) GEEFT 25% BRANDSTOF BESPARING t t t i t i Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij voor Zeeland Zeeuwsche Brandwaarborg-Maatschappij van 1824 MIDDELBURG Bijkantoor GOES Landbóuwhuis ZIERIKZEE Vlcon Monozentra precisiezaal- machlne: 6-riJfg. Vóóraan in zaalnauwkeurigheid en veldopkomst. Voor bieten, uien en witlof. Te leveren met 5-14 elementen. 6 zaal afstanden in één handgreep in te stellen. Vicon Monoair pneumatische preclsiezaaiinachine: betrouwbare, zeer nauwkeurige en universele machine. In standaarduitvoering, kompleet met rijenbemester, geschikt voor mais, bonen, bieten, groenten en andere speciale zaden. Vlcon Monozentra precislezaai- machine: 12-rijig. Alle uitvoeringen zijn te leveren met een spuit voor chemische onkruidbestrijding, granulaatstrooier en roggeset. Ook voor het hete zaai proces geldt: zoveel wensen - zoveel Vicon-oplossingen. Want precisie- zaaien begint bij precies voldoen aan üw specifieke eisen. Zou het hieraan te danken zijn dat bij voorbeeld de Monozentra in onderzoeken van vooraanstaande instituten als 'no. 1 van de 8' uit de bus kwam? De bieten-zaaier is in elk geval op 8 van de 5 bedrijven in gebruik. Hetzelfde Vicon-vernuft komt ook tot uiting in een verfijnde machine als de Monoair pneumatische precisiezaaimachine of de Monomat S tastdunner. En zo kunnen we doorgaan. Elke machine bewijst weer dat Vicon met recht kan zeggen: 'Wie kwaliteit zaait, zal sukses oogsten'. Vicon-Steketee slingerdunner: doet met üw zorgvuldigheid meer in minder tijd. Ongevoelig voor kluiten en onkruid. Ook geschikt voor werken in blauwmaanzaad. Vicon Monomat s elektronische tastdunner: een machine die 'denkt* bij zijn werk! Juist ideaal bij onregelmatige veldopkomst. Zeer eenvoudige bediening. r~ Zendt u mij vrijblijvend dokumentatie over Q de Monozentra de Monoair de slingerdunner de Monomat S (hokje van uw keuze zwart maken s.v,p.) Naam Adres: Plaats: ■■«fin Vicon Verkoop Nederland H.V. fib Uil J Nieuw Vennep, telefoon 02526 - 3041 In verband met de steeds groter wordende mogelijkheden is er bij ons bedrijf nog ruimte voor diverse contracten voor de oogst 1974, en volgende w-wmM r VrïVÏ-r -i Yi/ Rijksweg 14 a Postbus 7 tel. :01172-1874 /rrrrm ('s avonds F. P. de Feyter 01173-421) r.'w-v*l wMillamiiiiiiL A. te velde of franko bedrijf B. in de herfst uit de schuur C. in het vooijaar uit de koelcel. DEELNAME OP GROEPERINGS- VOORWAARDEN VOOR: A. te velde of franko bedrijf B. in de herfst uit de schuur C. in het vootjaar uit de koelcel. (Beperkt tot 1 april a.s.) (Geldt enkel voor West-Zeeuws-Vlaanderen en de Braakman) KO O I-MIST-MASTER VOORKOMT irukplekken, blauw, ge- wichts- en verlies en klui ten. LUCRTBEVOCHTI- GING Tijdens het opwarmen geeft harue partijen. LUCHTBEVOCHTI- GING Bij-het voor kiemen geeft korte taaie soruiten. Franko in bedrijf gesteld 1175.- VERWARMEN EN DROGEN Regelbare capaci teit. 15.000-80.000 kcal/uur. Regelbare brandstof verbruik. Vol automatisch. Onverwoest baar. Vijf dagen op proef. NU NOG VOOR ƒ960.. DE KOOITS DRIEPUNTS Maakt binnen enkele mi nuten van uw tractor een complete heftruck, hefverm. hefho. prijs 1000 kg. 1.80 2.075.- 1000 kg. 2.60 m2.175.- 1500 kg. 3.00 m2.975.- Aanbouw mogelijkheid voor gneigcylinder, side- shift, kistenklem, kisten- kantelaar, strovorken etc. Bel uw handelaar of Molen 25 -Vrouwenparochie Telefoon 05180-1741* Buiten kantooruren tevens yTelefoon 05180-1569/1954 y Uw Brandverzekering in samenwerking met 22 P i t t

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 22