i MARKT BERICHTEN? 21 i WEEKOVEZICHT GRANEN, ZADEN EN PEULVRUCH TEN Rotterdam, 4 t/m 8 maart 1974. Gerst De consumptieve belangstelling voor dit art. was gering, waardoor een nauwelijks prijshoudende stemming ontstond, ondanks dat de houders niet dringend aan de markt waren. Rogge Dit produkt lag verlaten in de markt. Zaken van betekenis werden niet gemeld. De notering werd onveranderd gehouden, haver Doordat het aanbod niet dringend was, bleef, ondanks het ontbreken van belangstelling, de notering onver anderd. tarweHier ontbrak eveneens de consumptieve belangstelling, waardoor de prijzen zich moeilijk konden hand haven bij geringe omzetten. Aan het eind van deze overzichtsperiode sloot de markt lusteloos. Mede door de tegenvallende consumptie kwam er geen verandering in de flauwe stemming voor peulvruchten. In bruine bonen kwamen enkele afdoeningen tot stand, terwijl groene erwten, schokkers en kapucijners geheel verlaten in de markt lagen, karwjjzaad daalde zeer sterk in prijs zonder dat de kopers enige belangstelling toonden. De markt voor blauwmaaniaad bleef onveranderd. NOTERINGEN GRANEN, PEULVRUCHTEN EN ZADEN, Rotterdam, in//100 kg, 11 maart Tarwe 72/73 kg doorsneekwaliteit max. 17% vocht max. 2% bijmenging boordvrij Zuidwest-Nederland bij scheepsladingen 250 ton maart 39.75 nom april 40.15 nom. mei 40.50 biden/40.65 gedaan te laten. Franko destinatie per auto directe levering naar gelang van leveringsplaats tot 41.25. tarwe gedenatureerd visolie 72/73 kg doorsneekwaliteit max 17% vocht maart 40.00 laten boordvrij Zuidwest- Nederland Zomergerst doorsneekwaliteit max. 17% vocht tot 38.25 autovrij Zuidwest-Nederland naar gelang van leveringsplaats. 65/66 kg doorsneekwaliteit max. 17% vocht maart 38.25 nom boordvrij Zuiden Rogge 70/71 kg doorsneekwaliteit max 17% vocht max. 2% bijmenging maart 40.00 nom. boordvrij Zuiden. Bruine Bonen prima doorsnee maart 195 nom. april 195 bieden. Groene erwten volgens monster tot 220.— 3% maart 260 nom. Schokkers vlgs monster tot 125.5% maart en april 150 bieden/160 laten, capuctyners 5% maan 120 nom. Voor prima doorsneekwaliteit op maart* levering bleef 215 per 100 kg geboden en 217.50 gelaten. April levering noteerde nom 217.50 en mei 220. Volgens monster naar gelang van kleur en kwaliteit tot 195. Karweizaad dit artikel lag verlaten in de markt. Prima doorsneekwaliteit op maart levering noteerde 290. nom..per 100 kg. April levering werd in de namiddag gedaan op 280 en mei levering was gelaten voor 275. Volgens monster naar gelang van kleur en kwaliteit tot 255. MARKT GOES (12 maart 1974) Granen, zaden en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon en franco leveringsplaats Tarwe 37,-ƒ 37,50, Gerst/ 34,75 - f 36,75, Haver 35,50 - 37,Bruine bonen (grondvrij) f 65,- 152,50 per 100 kg Voor parttyen bruine bonen gelden hogere noteringen In brougerst geen handel. Aardappelen Bintje, veldsgewas, af boerderij op auto geleverd f 8,- 10,50 Voederaardappelen 7,per 100 kg, afgehaald op auto geleverd. Uien Onafgestaard per auto geleverd 37 - 42 cent per kg. vlas Ongerepeld 34 - 46 cent; Gerepeld 41 - 51 cent per kg. Hooi Weidehooi tot 200,per 1.000 kg. Stro Tarwestro/ 85,Gerstestro 85,per 1.000 kg. Alle noteringen exclusief B.T.W. HOOI, STRO EN RUWVOEDERS, Rotterdam 11 maart Een ruime vraag bestond er afgelopen week naar prima weidehooi. Deze interesse kwam noodzakelijk uit de Achterhoek en Overijssel. Het prijsniveau bleef ongewijzigd. Vraag en aanbod van de gedorste soorten was matig. Tarwestro werd in deze overzichtsperiode vrij veel veranderd, alles voor direkte levering. Ook in zomergerste- en roggestro ging meer om dan in de voorafgaande weken. In droge bierbostel voor maart levering ging iets om, in nat produkt voor direkte levering kwamen eveneens enige afdoeningen tot stand, voor levering mei-juni bestond veel interesse met een gering aanbod. Door verkoopmogelijkheden van voeraard appelen aan een aardappelmeelfabriek was het in de periode moeilijk om voldoende offertes te krijgen voor de fouragesektor. Prijzen in /ton franko per auto geleverd: weidehooi 245, gedorste hooi 130, tarwestro 115, zomergerstestro 120, roggestro 120, voeraardappelen 8 gulden per 100 kg. AARDAPPELTERMIJNMARKT AMSTERDAM Weekbericht van 5 t/m 11 maart 1974, verstrekt door G. de Vries en Zonen b.v., A'dam, telefoon 020-247417. Bintje 40 mm oogst 1973 levering april 1974, omzet 227; O.P.: 14,21 Hoogste prijs: 14,20; Laagste prijs: 13,20; Slotnotering: 13,70 - 13,60. Bintje 50/-: oogst 1973, levering april 1974, omzet 169 O.P. 1236, hoogste prijs 20,36, laagste prijs 19,10, slotnotering 20,- 19,50 AARDAPPEL TERMIJNMARKT ROTTERDAM (laten/bieden en in 100 kg.gjutje 40 mm Uei: apr. v. slot 13.7013.60; omzet 38; stemm: nauw.prijsh. 11 maart 1370 1360 (13.70); omzet 18 kalm. Bintje 50 mm klei: v. slot apr. 19.70—19.50; omzet 42; stemm. nauw prijsh.l maart 20.00 19.50 (19.70) kalm-OPENSTAANDE CONTRACTEN Bintje 40 mm.: apr 1433 (1421) Bintje 50 mm: apr. 1236 (1236) Gedane zaken: Bintje 40 mm - april 3X 14,00 15X 13.70. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM, 11 maart. Prijzen excl. BTW in /100 kg af bedrijf op auto volgens kwaliteitseisen binnenland cq. export. Klei-aardappelen binnenland: Bintje 35 mm in 2 maten 13.00-15.00; Bintje 50 mm opw. 17.00-17.75; Eigenheimers 35 mm opw. 22.00-25.00; Furore 35 mm opw. 23.00-25.00. Zand aard appelen Binnenland: Bintje 35 mm opw. 10.00-11.00 Klei-aardappelen export: Bintje 35/50 mm los verladen 9.50-10.50; Bintje 45 mm opw. voor Italië 16.00; Bintje 50 mm opw. los verladen 17.00-17./5. Zand- aardappelen export: Bintje 35 mm opw. 10.00-11.00. Voeraardappelen 6.00-6.75. Stemming: binnenland en export rustig. DE NEDERLANDSE AARDAPPELUITVOER Volgens het produktschap voor aardappelen heeft de Nederlandse uitvoer van consumptie- en industrie-aardappelen in de kalenderweek van 25 februari t/m 2 maart 20.000 ton bedragen vergeleken met 22.500 ton in de voorafgaande week. De totale export oogst 1973 is hierdoor op 461.000 ton gekomen. Van oogst 1972 wordt de uitvoer tot 1 maart 562.000 ton, van oogst 1971 389.000 ton, van oogst 1970 383.000 ton en van oogst 1969 387.000 ton consumptie- en industrie aardappelen. In de maand februari is 81.000 ton consumptie- en industrie-aardappelen uitgevoerd. De belangrijkste bestemmingen waren West-Duitsland met 59.000 ton en Italië met 8.000 ton. UIENUITVOER - In de week van 25 februari t/m 2 maart bedroeg de uitvoer van Nederlandse uien in totaal 6674 ton. Daarvan ging naar West-Duitsland 3082 en Frankrijk 1217 ton. UIENPRUZEN, 7 maart Opperdoes Klasse I grof 49.00-51.00; middel 41.00-48.00; aanvoer 25 ton; St. Annaland 40 opw. middel 45.59, aanvoer 12 ton; St. Maartensdijk 40 opw. 45.59- 46.53, aanvoer 51 ton; Dronten (in ct per kg) le soort 0.38; 2e soort 0.33. 8 maartLangedijk en omstreken Klasse I grof 52.20-54.10; middel 45.7048.50, Klasse II N.L. grof 53.00- 54.90, middel 47.60-51.10, drielingen 42.90, aanvoer 62 ton. 11 maart: Langedijk en omstr. klasse I grof 49.70, middel 47.80, Drielingen 36.70, Picklers 26.00, aanvoer 70 ton (alles in per 100 kgj Enkelvoudige voedermiddelen; groothandelsprijzen In gld. per 100 kg. excl. BTW NIET GEKLASSEERDE VARKENS 25/2-2/3 eiw. +vet 25/2-2/3 Maal gerst 39,15 G rondnoten sch root 46/51% 51,50 Maal haver 39,60 Katoenzaadschroot 37/41% Maal mals 43,50 Kokoskoek/-schilfers 27% 46,45 Rogge 39,30 Lijnkoek/-schilfers 37/38% 51,85 Geden. tarwe 40,30 Lijnzaadschroot 33% 48,40 Mllocom 41,15 Kaapzaadschllfers 39% Milletzaad 37,50 Raap zaadschroot 34% 42,20 Voererwten 48,35 Sojabonen 77,90 Lijnzaad - Sojaschroot 44/45% 37/38% 58,20 Veldbonen 46,55 Zonnebloemzaad sch root 43,45 Citruspulp 29,85 T apioca/manlokchip s 29,70 Tarwegries 38,45 Diermeel 58.7% 85,10 Grintze melen 36,50 Vismeel 66,3% 163,75 Maiaglutenvoermeel 39,85 Verenmeel 87 83,50 Gedroogde pulp 31,50 Ondermelkpoeder 132,50 Melasse 25,70 Gras-/1 uz. pellets 33,05 Destructievet 118,80 18-20%re DE VARKENS- EN SLACHTVEEMARKT, 8 maart Utrecht Terwijl de handel in slachtvarkens door enige vermindering van het aanbod, waarschijnlijk voortvloeiende uit een afwachtende houding van de mesters ten aanzien van het verdere marktverkoop, redelijk werd genoemd, is de groothandel in varkensvlees deze week bepaald teleurstellend geweest. De hammen die aan de industrie werden geleverd, ondergingen een daling van tien cent. De schouders waren nauwelijks prijshoudend op het toch al lage peil en alleen de karbonaden konden prijshoudend tot iets hoger in prijs aan de slagers worden verkocht. Maar ook daarmee had men grote moeite, omdat het nu eenmaal tegenstrijdig is dat men, als de varkensprijzen lager zijn, hogere prijzen vraagt voor de karbonaden. De exportvraag was voor Italië maar matig, voor West-Duitsland redelijk. Voor de komende week hebben de industriële slachterijen hun overnemingsprijzen voor slachtvarkens met acht cent verlaagd. De slachtveemarkt kenmerkte zich door duidelijk hogere prijzen, hetgeen voornamelijk verband hield met de invoerstop voor runderen en rundvlees uit derde landen, waartoe „Brussel" op verzoek van verscheidene lidstaten toestemming heeft gegeven. Er ontstond hierdoor vooral van Italiaanse zijde vraag naar runderachtervoeten. Hierdoor zijn de prijzen voor achtervlees ook in de binnenlandse rundvleeshandel aangetrokken. Voorvoeten waren echter ongewijzigd in prijs, zodat het voor de grossierderij ^n export toch nog moeilijk bleef om de vijftien en dertig cent hogere inkoopprijzen voor slachtrunderen boven water te brengen. De handel in vette kalveren verliep met weinig verandering in prijzen, hoewel de tendentie toch in hoofdzaak gedrukt bleef. Voor het ondereind werd 4,30 genoteerd, voor de tussensoort kalveren geschikt voor export naar Duitsland 4,70 tot 4,80 en voor zwaardere en betere kwaliteit kalveren 5,per kg lev.gew. Extra kwaliteit kwam boven deze notering, maar werd nauwelijks aangevoerd. De slacht lammeren (overhouders) waren duur en voor de beste exemplaren werd tot 8,50 per kg lev. gew. genoteerd. DE} VARKENSBEURS, De Meern. Op de markt voor slachtvarkens heeft de handel vorige week over het algemeen een ongunstig verloop gehad. Toch was het aanbod niet al te groot. Voor deze deze week wordt rekening gehouden met een daling van de prijzen. Op de varkensbeurs in De Meern werden vrijdagavond de volgende verwachtingsprijzen opgegeven: bij levering per kilo gesl. gew., gewichtsgroep 63 t/m <X) kilo, 3,78 tot 3,80, met voor hogefe gewichten de gebruikelijke kortingen, en bij levering per kilo lev. gew., na 24 uur vasten en met twee kilo tarra, gewichtsgroepen 100 t/m 110 kilo en 111 t/m 120 kilo/ 2,99 tot 3,01, alles incl. b.t.w. DE SLACHTVARKENSPRUZEN VAN HET VAGROCON Het Varkensgrossierscontract verwacht voor de komende week de volgende prijzen van slachtvarkens: klasse IA 3,76 - f 3,78 niet geclassificeerd 3,72 - 3,74. De prijzen betreffende de gewichtsgroep 63 tot en met 90 kilo. Voor hogere gewichten gelden de gebruikelijke kortingen. VARKENSNOTERINGEN VEECENTRALE NCB BOXTEL, 11-16 maart in Gewichten: 60 kg 61 kg 65 kg 66 kg 70 kg 71 kg 75-90 kg 91 kg 95 kg 96 kg 100 kg EAA IA 1B-2A 1C-2B-3A 4e 3.47 3.42 3.37 3.32 3.27 3.49 3.44 3.39 3.34 3.29 3.57 3.52 3.47 3.42 3.37 3.58 3.53 3.48 3.43 3.38 3.62 3.57 3.52 3.47 3.42 3.63 3.58 3.53 3.48 3.43 3.67 3.62 3.57 3.52 3.47 3.65 3.60 3.55 3.50 3.45 3.57 3.52 3.47 3.42 3.37 3.55 3.50 3.45 3.40 3.35 3.47 3.42 3.37 3.32 3.27 31 - 41 - 46 - 51 - 56 - 40 kg 45 kg 50 kg 55 kg 59 kg 1.80 2.20 2.50 2.80 3.20 ZEUGEN Klasse A B C tot 180 3.32 3.22 2.97 60 - 100 kg 101 - 110 kg 111 - 120 kg 120- meer kg 181/220 3.27 3.17 2.92 zie boven 3.32 3.32 3.17-3.32 boven 220 kg 3.22 3.12 2.87 BIGGEN Biggenprijs afgelopen week 22 kg 110,k.k. BIGGENPRUZEN VERENIGING VAN VARKENSHOU DERS N.C.B. In de week van 18 tot 25 maart dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het biggenprijsschema voor Zuid-Nederland van 1 oktober 1973, met 0,35 te worden verhoogd. NOTERINGEN COVECO (4 t/m 8 maart 74) incl. BTW Slachtvarkens zonder classificatie: 20 t/m 30 kg. 2,31; 31 t/m 40 kg 2,5141 t/m 50 kg 2,81; 51 t/m 55 kg 3,1156 t/m 59 kg 3.31100 t/m 110 kg 3,47; 111 t/m 150 kg 3,43; Klasse E; 60 t/m 65 kg 3,59 t/m 3,69 (per kg met 2 ct te verhogen); 66 t/m 74 kg/ 3,70 t/m 3,78; (per kg met 1 cent te verhogen); 75 t/m 90 kg 3,79; 91 t/m 99 kg 3,77 t/m 3,61 (per kg met 2 ct te verlagen); Klasse I: 60 t/m 65 kg 3,54 t/m f 3,64 (per kg met 2 ct te verhogen); 66 t/m 74 kg 3,65 t/m f 3,73 (per kg met 1 ct te verhogen); 75 t/m 90 kg 3,74; 91 t/m 99 kg 3,72 t/m 3,56 (per kg met 2 ct te verlagen). T.o.v. prijsklasse E verlagen I met 5 ct; II met 10 ct; III met 15 ct; IV met 20 ct. Slachtzeugen: 3,07 - 3,52: Zwaardere slachtberen 2,82 -ƒ 3,17 RICHTPRIJS VOOR BIGGEN Den Haag 11 maart. Volgens opgave van het landbouwschap bedraagt de richtprijs voor een big van 22 kilo in de provincies boven de grote rivieren deze week 99,65. Voor iedere kilo meer of minder tussen 17 en 27 kilo moet 2,30 worden bijgeteld of afgetrokken. Ten opzichte van de vorige week is de richtprijs 3,65 lager. RICHTPRIJS BIGGEN LANDBOUWSCHAP (exclusief Noord-Brabant en Limburg) Prijzen voor biggen van 22 kg Meer minder per kg 1) 11-16/2 18-23/2 110,55 11500 2,25 2,40 25/2-2/3 110,20 2,25 4-9/3 109,30 2,25 1) Tussen 17-27 kg wordt de prijs voor elke kg boven of beneden 22 kg verhoogd, resp. verlaagd met dit bedrag. BIGGENPRUZEN VOOR eventuele correcties 1) Prijzen voor biggen van 22 kg aftrek per kg beneden 22 kg toeslag per kg t/m 24 kg toeslag per kg boven 24 kg ZUID-NEDERLAND, incl. 11-16/2 115,10 2,70 2,70, resp. 2,65 2,00 18-23/2 119,05 25/2-2/3 114,20 2,75 2,70 2,75 2,70 resp. 2,65 2'°° 2,00 4-9/3 107,15 2.6C 2,55 resp. 2,60 2.0C 1) Volgens schema Verenigingen van Varkenshouders N.C.B. en L.L.T.B. VEEMARKT LEIDEN 4 maart 11 maart Aanvoer: slachtrunderen 1203 1280 varkens 169 207 Prijzen in per kg: Koeien le kwal. 5,25-5,85 5,30-5,80 2e kwal. 4,85-5,15 4,80-5,10 3e kwal. 4,554,70 4,554,70 Vaarzen le kwal. 5,85-6,35 5,80-6,30 2e kwal. 5,10-5,65 5,05-5,60 Stieren le kwal. 6,10-6,45 6,10-6,40 2e kwal. 5,75-5,90 5,70-5,85 Worstkoeien 4,454,65 4,454,65 Varkens le kwal. 3,13-3,15 3,00-3,05 2e kwal. 3,11-3,12 2,97-2,99 3e kwal. 3,09-3,10 2,90-2,95 Slachtzeugen 2,70-2,80 2,90-2,95 Zware varkens 3,00-3,05 2,60-2,70 7 maart 43 8 maart 390 160-225 130-200 SCHAPEN EN LAMMERENMARKTEN in //stuk Leiden Utrecht Datum: 11 maart Aanvoer schapen en/f 1326 Lammeren Vette schapen 150-200 Vette lammeren 175-230 FOK- EN MESTKALVEREN m //stuk Den Bosch 6 maart 120-285 Utrecht 7 maart 100-260 VETTE KALVEREN BARNEVELD 4 maart 11 maart Aanvoer vette kalveren 206 250 Prijzen: le kwaliteit 4,75-5,00 4,75-5,00 2e kwaliteit 4,55-4,65 4,50-4,65 3e kwaliteit 4,30-4,50 4,30-4,45 VEEMARKT AMSTERDAM 4 maart 11 maart Aanver: runderen 90 76 varkens 64 41 Prijzen: runderen 4,65-6,75 4,75-7,00 varkens 3,80-3,86 3,78-3,82 PAARDEMARKT UTRECHT, 11 maart. Aanvoer 332 stuks, handel was even williger. Slachtpaarden noteerden 4,80-5,50 en jonge slachtpaarden 5,60-6,00 per kg geslacht gewicht.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 21