Cehave nv Veghel MSG Romo, humus- leverancier in 't groot deltakorrel leerling monteur landbouwwerktuigen De voorjaarstoepassing van chloorarm chloorhoudend WINDMILL HOLLAND B.V C E BE CO -H ANDE LSR A AD TRIBUNIL heeft een brede werking tegen windhalm, straatgras en duist ook tegen breedbladige zaadonkruiden zoals muur, kamille, ereprijs en varkensgras in winter- en zomertarwe. TRIBUNIL werkt doeltreffend en is veilig voor het gewas. TRIBUNIL is niet giftig en veroorzaakt geen hinderlijke geelkleuring. Nederlandse belegger VRAAGT TE KOOP VOOR BELEGGING gunstig gelegen landbouwgronden en/of bedrijven iaji5t u vflt uer 2./.000 èezmner, /)t BAYER NEDERLAND B.V. divisie Agro Chemie/Arnhem Postbus 105. Telefoon (085) 453241 Italiaans raaigras tetraploid Mommersteeg voor zaad op elke schaal mommersteeg international De CORSARO, de SATURNO, de DRAGO... de zware jongens uit de SAME-lijn. Stuk voor stuk trekkers die U 24 uur per dag onder de zwaarste omstandigheden ten dienste staan. Dag in dag uit. Jarenlang! SAME 4- wielaandrijving: dè trek ker voor het zware werk. SAME biedt U bovendien in elke pk-klasse een trekker met een groot af- takasvermogen, dat U juist tegenwoordig bij vele machines hard nodig hebt. Nog méér voordelen van SAME! De luchtgekoelde motor met z'n geringe ge luidsproductie; de A.C.U.. hefinrichting met Valve- matic en de keuze bij elk type tussen 2- en 4- wielaandrijvingen! Alle andere gegevens staan in onze uitgebreide folders. Vergelijk ze eens met anderen. Tien tegen één dat U een SAME kiest. CORSARO 70 Max. motorvermogen 67 pk bij 2200 omw. 56 aftakaspk's bij 540 omw/min en een motortoerental van 2006 SATURNO 80 Max. motorvermogen 78 pk bij 2200 omw. 66 aftakaspk's bij 540 omw./min. en een motortoerental van 2006 DRAGO 100 Max. motorvermogen 96 pk bij 2200 omw. 85 aftakaspk's bij 540 omw/min en een motortoerental van 1970 De Cehave nv te Veghel vraagt voor de afdeling Land- en Tuinbouwmechanisatie van haar Depot te KLOOSTERZANDE, Hulsterweg 6, een Voor een goede vervulling van deze functie dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan diploma LTS, leeftijd 18 tot 22 jaar. Schriftelijke sollicitaties onder no. PZ 281 te richten aan de afdeling Personeelszaken, Hoofdkantoor Cehave nv, Pater Van den Elsenlaan 4 te Veghel. Eventuele inlichtingen kunnen tevens worden verstrekt door onze chef monteur van bovengenoemd depot, de heer A. L. Schillemans, tel. 01148-261. Na 17 uur 01140-3625 CORSARO 70 SATURNO 80 Vraagt inlichtingen bij uw eigen coöp. mechanisatiebedrijl of bij GOES Dr. A. F. Philipsstraat 9 Telefoon 01100-8110 DRAGO 100 3219-1 van dit blad zult u-zeker skgenbij boekhandel Vrijblijvende aanbiedingen ontvangen wij gaarne onder no Discretie verzekerd. 't Zaadje is kiein, maar de gevolgen zijn des te groter. Want dit is pas een bodem- mlS verbeteraar die wat presteert. MSG Romo. jff Éjï Levert buitengewoon veel humus. Geeft, jêfï f onder 'n dekvrucht ingezaaid, na de oogst jËip1/1 van de dekvrucht een geweldig gewas met een goed ontwikkeld wortelgestel. En bladvlekkenziekte of roest maken ;-rfjg niet de minste indruk op Romo. Daarbij is het een raaigras groen- jf JjjÊm bemester. Dat betekent dat ie JgflBFf M j de meeste kans van slagen heeft, j3ÈÈfy^ Oók als de dekvrucht wat zwaar is. En dat ie een zeer hoge opbrengst aan organisch materiaal geeft en de meeste WËÈM W' kilo's droge stof levert. IIIf JPQf Kortom, MSG Romo is een IIP,' pracht groenbemester. 1 W A Waarmee u alles in d^ crond stopt wat noodzakelijk Romo Italiaans raaigras-zaadje schaal 40:1 is voor een gezonde, f goede opbrengst. Let er daarom op dat u ze ook van uw zaadhandelaar krijgt in de originele verpakking. Vraag de folder aan over de MSG groenbemesters, daarin vindt u alle gewenste informatie. Postbus 1 Vlijmen Telefoon 04108-9116, Tetex 50246 Vlaardingen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 18