de beste groenbemester terli BASF TETRAPLOID ITALIAANS RAAIGRAS Hardnekkig kamilleprobleem in uw bietenvelden? Dit zegt de vakman: dien Pyramin toe vóór opkomst van het onkruid. Meteen na het zaaien van de bieten. Vooral een onkruid als kamille is nagenoeg alleen gevoelig voor Pyramin, het middel met de lange nawerking. En een brede werking bovendien. De wortels van dit kiemende onkruid nemen Pyramin direct op. Richtdosering Pyramin na zaai: 4 kg/ha op kleigrond; 5 a 6 kg/ha op zware zeeklei en humusrijke gronden; 3 kg/ha op humusarme zandgronden en zeer lichte zavel. Combineer tegen veelknopigen op humusrijke zand- en dalgronden met 3-5 kg/ha IPC. BASF heeft nog veel meer produkten die snel en afdoende afrekenen met de belagers van uw oogst. Gewasbeschermers voor de akkerbouw, de tuinbouw, de bollenteelt, de fruitteelt en de groenteteelt. Raadpleeg dus gerust de specialist: BASF. BASF Nederland B.V., Afd. Landbouw, Kadestraat 1Postbus 1019, Arnhem. Tel.:085-717171 zaaien op eindafstand geen uitval Weer zo'n uitgedokterd BASF produkt! 16 ...die bestaat niet. Het is nu eenmaal zo, dat klavers, grassen, bladkool, wikken, enz., allemaal be paalde voor- en nadelen hebben. Wel is het een feit, dat grassen, en dan vooral te- traploid Italiaans raaigras, steeds populairder worden als groenbemester. Grassen slaan snel aan, zijn goed be stand tegen chemische on kruidbestrijdingsmiddelen en verdragen een zware dekvrucht goed. e Terli tetraploid Ita liaans raaigras heeft boven dien een zeer goede ziekte resistentie en schiet niet door. Terli - een ras van Cebeco-Handelsraad - wordt de laatste jaren in heel Nederland met veel succes gezaaid. Als U erover denkt dit jaar een groenbemester uit te zaaien, doe dan een goede keuze: zaai Terli! UW TERLI-LEVERANCIER: CEBECO-ZUID- WEST, Zierikzee en al zijn vestigingen C.Z.A.V. Wemeldinge Wouwse Coöp. Landbouw Vereniging CABRO Werkendam Pyramin direct na het zaaien van de bieten onderdrukt zelfs kamille! r MECHANISATIENIEUWS (Vervolg van pagina 12) AUTO-WERKTUIGENONDERHOUD STRIJKKLARE UNDERBODY COATING-CARAMBA BESCHERMING TEGEN ROEST EN LAWAAI Garamba-permanent-Underbody Coating, strijkklaar en vezelversterkt is een nieuw materiaal dat chassisbodem, kokerbalken, en de binnenkant van de spatborden enz. van auto of caravan of anderzins beschermt tegen roesten, steenslag en dreungeluiden. De eigenschappen die aan een goede ooating gesteld worden zijn: Goede hechting, ook bij oudere wagens waarop reeds een beschermlaag; is aangebracht Goede corrosiebescherming door elastische eigenschappen waardoor beschadiging van laag en het zgn. onderroes ten voorkomen wordt Anti lawaai door de geluiddempende werking van de coating Gen^kkelijk te verwerken zodat snel, gemakkelijk en zonder technische hulpmiddelen het materiaal opgebracht kan worden. Moet snel drogen en na droging' niet kleven. De Caramba Underbody Coating is pastavormig van sa menstelling en kan met kwast of plamuurmes aangebracht worden. De geleiachtige massa wordt door de strijkbewe- ging vloeibaar om daarna in rusttoestand weer vast te wor den. De elasticiteit van de coating is groot, terwijl door de toevoeging van verschillende vulstoffen de afslijtvastheid goed is. Bovendien is de coating door het toevoegen van ►kunstharsvezels extra versterkt. Het materiaal is gemakke lijk met een kwast in lagen van meer dan 3 mm aan te brengen. De te behandelen vlakken vooraf ontdoen van vet, vudl en eventueel aanwezige roest. Olieresten met koud- reiniger oplossen en vervolgens met water afspuiten. Op de gedroogde vlakken Caramba-Underbody-Coating strijkklaar vezelversterkt met platte kwast aanbren gen. Om alle randen, hoeken en lasnaden goed te bereiken wordt het gebruik van een z.g. bokkepoot geadviseerd. Het materiaal kan ook aangebracht worden op reeds be staande Underbody-Coating na de gebruikelijke voorafgaan de reiniging. De Coating dient niet aangebracht te worden op de motor, carter, uitlaat en bewegende delen. Bij verwer king in gesloten ruimten moet zorggedragen worden voor goede ventilatie. Een bus van 2,6 kilo, voldoende voor de gemiddelde per sonenauto of caravan, kost 18,35, excl. B.T.W. Levering van 9,4 kg bussen is ook mogelijk. Levering van „Caramba" permanent-underbody coating via autoshops of groothandel in automobieltoebehoren; waar niet verkrijgbaar kan men zich rechtstreeks wenden tot W. F. Harrems B.V., Weesperstraat 86, Postbus 181, Diemen, tel. 02092.59.91. UITBREIDING LELY INDUSTRIES N.V. Om aan de grote vraag naar Lely produkten te voldoen, worden de fabrieken van Lely Industries N.V. in Maasland, fabrikanten van moderne landbouwmachines en bungalows, met verdere hallen groot 8.000 m? uitgebreid. Hierdoor zal het totale fabrieksoppervlak van de Lely Industries fabrie ken stijgen tot meer dan 50.000 m2 overdekt. Gepland is het nieuwe gebouw nog deze zomer in gebruik te nemen. Lely Industries N.V. exporteert 85 van haar produktie naar dé meest verschillende landen ter wereld. Door de gun stige ligging van de fabrieken nabij de grote havens, als mede de ligging temidden van die testgebieden groot meer dan 100 ha in Maasland, is een milieuvriendelijk bedrijf in het landelijke Maasland tot een internationaal bekende ex- portindustrie uitgegroeid.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1974 | | pagina 16