exchange program future farmers program .ook zo een die .op.eigen geh'ed wat Jeren in het buitenland?! w 5010 4b programma ifye program ZWED EN ZWITSERLAND ENGELAND NEDERLAND DU ITSLAND F RAN KR IJK BELGIË DENEMARKEN NOORWEGEN MINNESOTA-STUDENT EXCHANGE PROGRAM negen maanden op een bedrijf en 3 maanden deelnemen aan een kursus op de Universiteit. Het verblijf kan met een half jaar verlengd worden. 1625,--. opgave: vóór 1 februari a.s. van 3 maanden tot max. één jaar ervaring opdoen op een Amerikaans bedrijf. De ver trekdata zijn: 1 april 1 juni 1 augustus kos ten 1625,--. ITALIË LUXEMBURG IERLAND je werkt mee in drijf en gezin je verdient min. 200,-- per maand kos ten i nwon i ng reiskosten worden ver goed naar deze landen. de verdiensten f zijn zodanig, dat je de reis kosten terug kunt ve rd i enen M fvoor hen, die stage doen t b vhun op leiding aan een MLS of HLS, is een zodanige regeling getroffen, dat de kosten door de desbetreffende school betaald worden. OP VOOR april 1974 GEEF J E eén geen geintje) S informeer ook eens naar de stages in m van juni tot augustus naar de U.S.A 1200,--, all-in. voor JONGENS EN ME I SJ ES tussen 18 en 30 jaar, die voor kortere of langere tij d in een ander land praktijk w i 1 l en doen van mei tot november bij verschillende gast gezinnen in de verschillende staten van Amerika. Men is gast van de families en neemt deel aan verschillende aktiviteiten 1425,".

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 19