96zlm TENTOONSTELLING DELTA 1973 NOORD-BE VEL AND. 21-22-23 JUNI officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant VRIJDAG 15 JUNI 1973 61e Jaargang - No. 3186 land en tuinbouwblad Inhoud van dit tentoonstellingsnummer: Delta '73. Momentopname van een maatschappij in beweging Pag. 2 Programma van tentoonstellingsactivi teiten Pag. 3 Ut Werktuigfenshow en défilé „Transport in de landbouw" Pag. 4 De Ruiterplaat met zijn omgeving Lijst standhouders open terrein -$■ Standhouders paviljoens Akkerbouw en melkveehouderij in Noord-Brabant De ontwikkeling van de akkerbouw in Zeeland Pag. 5-6 Werktuigkosten en samenwerking Pag. 15 Pag. 7-9 Transport en arbeidsorganisatie Pag. 17 Pag. 10-11 Enkele aspecten van de melkveehouderij Pag. 19 Pag. 12-13 De ontwikkeling bij de huisvesting van rundvee in Zeeland Pag. 21 Pag. 14 Ontwikkeling in de Zeeuwse tuinbouw Pag. 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 1