Berac de Beste Brouwgerst DE POOTER-AXEL Cehave nv Veghel „Urgent" Spuitmachines Waterschap Axeler Ambacht d is t ricts ve rgader in gen goed bekeken! goedgekeurd zaaizaad Goedgekeurd zaaizaad geeft u die zekerheid. De zekerheid van rasechtheid, raszuiverheid, een goede kiemkracht en afwezigheid van onkruiden. Zaai zekerheid, met goedgekeurd zaaizaad. GEBR. WESTSTRATE In verband met het feit dat wij onze aandacht nog meer willen gaan richten op ons UITLEENBEDRIJF hebben wij besloten om met ingang van 1 februari 1973 ons LOONBEDRIJF op te heffen Voor het grote vertrouwen en de prettige omgang die wij in het verleden, van u allen hebben ontvangen, zeggen wij U heel hartelijk dank. Tel. 01155-2230 en 1642 Westsingel 64, Axel0 Ingelanden worden hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van op de hieronder vermelde data en plaatsen: Districten I en II: woensdag 21 februari 1973, n.m. 2.00 uur in Verenigingsgebouw De Rank Zaagstraat te Zaamslag. Het gebied omvat de voormalige polders: DISTRICT I: Lievens, Nieuw-Koegors, Nieuw-Othene (ten westen van het afwateringskanaal), Noord bij Neuzen, Ser Lippens, Zeven Trinités, Zaamslag (ten westen van de Otheense Kreek), Zuid-Kats-St. Anna en Sparks, Koegors c.a., Oude Zevenaar, Vlooswijk en de niet tot enige polder of enig waterschap behoord hebbende gronden en wateren in de gemeente Terneuzen. DISTRICT II: Aan- en Genderdijke, Eendragt, Groote Huissens, Hellegat, Kleine-Huissens, Kreke, Margaretha, Nieuw Othene (ten oosten van het afwateringskanaal), Van Lijnden, Willem III en Zaamslag (ten oosten van de Otheense Kreek). District Hl: dinsdag 20 februari 1973, n.m. 2.00 uur in het Cultureel Centrum De Halle J.F. Kennedyplein 2 te Axel. Het gebied omvat de voormalige polders: Bbosten-Blij-Benoorden, Beoosten en bewesten Blij, Buth, Canisvliet (ged.), Capelle, Catharina, Noord-bij-Axel, Oude Eglantier, Visschers en de niet tot enige polder of enig waterschap behoord hebbende gronden en wateren te Axel. District IV: donderdag 22 februari 1973 n.m. 2.30 uur in café Het oude Raadhuis te Westdorpe. Het gebied omvat de voormalige polders: Canisvliet (ged.), Dekkers, Smids-Koegorsschorre c.a., St. Anthonie, Autriche, Nieuwe bij Sas van Gent (oostdeel), Nieuw Papeschor, Papeschor, Poel em de Axelse vlakte. District V: woensdag 21 februari 1973, n.m. 7.30 uur in café Gemeentehuis te Zuiddorpe. Het gebied omvat de voormalige polders: Moerbeke, Nieuw beoosten Blij bezuiden Nieuwe Karnemelk, Oud beoosten Blij bezuiden, Overslag, Rieden c.a., Varempé, Zuiddorpe Noorddeel, Zuiddorpe Zuiddeel en Moerspui (Ned. gedeelte) Er zal ruime aandacht worden besteed aan het door de Algemene vergadering vastgestelde plan tot verbetering van de waterbeheersing. Na de vergadering zullen enkele filmpjes worden vertoond. Axel, januari 1973. Het dagelijks bestuur van het waterschap Axeler Ambacht P. van Hoeve, dijkgraaf J.W.Kusee, griffier zeker- Uw „Urgent" dealer Zuidweg 11 - KRABBENDIJKE - tel. 01134-1581 50-250 kg. 250-500 kg. 500-1 000 kg. ƒ75,- ƒ72,- ƒ71- 1.000-2.000 kg. ƒ70,50 2.000 kg. en meer 70,— Prijzen per 100 kg. bruto voor netto (incl. jute zakken). Ontsmetten met Neo-Voroniet 5.— per 100 kg. Milstem-behandeling 50,— per 100 kg Alles excl. 4% BTW. Verkrijgbaar bij de plaatselijke NCB afdelingen en depots Cehave nv.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 28