MARKT BERICHTEN Bintje 50 mm klei apr omzet stemm. 2 feb 35,50-35,00 14 flauw 5 feb 34,30-34,00 (34,30) 22 flauw WEEKOVERZICHT GRANEN, PEULVRUCHTEN EN ZADEN, Rotterdam 29/1 t/m 2/2 1973 De belangstelling voor gerst was klein. De vraagprijzen werden onveranderd gehouden, maar veel afdoeningen werden niet gemeld. Het aanbod in rogge betreft nog slechts restanten, waarvan de houders niet dringend aan de markt waren. Ook hier werden echter weinig zaken gemeld. Bij haver liepen de prijzen terug als gevolg van het ontbreken van belangstelling, dit ondanks dat het aanbod slechts beperkt was. In de speculatieve sfeer bij tarwe was de stemming iets beter. Voertarwe handhaafde zich moeilijk in prijs doordat van Franse zijde lager werd aangeboden in verband met de mogelijkheid dat de intra-heffing verlaagd kan worden. Peulvruchten Het uitblijven van winters weer heeft de vraag naar peulvruchten tot een minimum teruggebracht, waardoor deze artikelen kalm tot flauw zijn gestemd. Er gaat slechts sporadisch wat om. Ook voor de export is de vraag zeer teleurstellend. In karwij- en blauwmaanzaad gaat weinig om. Bij wat toenemend aanbod moesten de prijzen van beide artikelen enigzins terug. NOTERINGEN, GRANEN, PEULVRUCHTEN EN ZADEN, Rotterdam 5 februari 1973 100 kg. Tarwe 72/73 kg. doorsneekwaliteit, max. 17% vocht, max 2% bijmenging, boordvrij Zuidwest-Nederland bij scheepsladingen 250 ton: feb. 41,30 bieden/41,35 nom., mrt. 41,70 nom., apr. 41,90 nom., mei 42,10 nom. Tarwe, franco bestemming per schip/per auto, max 17% vocht: feb. levering 42,00 nom. Tarwe, gedenatureerd, visolie, 72/73 kg, doorsneekwaliteit, max 17% vocht, Zuidwest-Nederland'; feb. boordvrij 36,25 nom,. autovrij 36,75 nom. Zomergerst volgens monster, max. 17% vocht, naar gelang van leveringsplaats tot 37,00 autovrij. Uitmaalgerst volgens monster, max. 17% vocht, naar gelang van leveringsplaats tot 36,50 autovrij Zuidwest-Nederland. Zomergerst 65/66 kg doorsneekwaliteit, max. 17% vocht: feb. boordvrij noorden/zuiden 37,85 nom. Haver volgens monster, naar kleur en kwaliteit van 34,00-35,00, extra blanke kwaliteit tot 36,50 autovrij Zuidwest-Nederland. Rogge 70/71 kg.doorsneekwaliteit, max. 17% vocht, max. 2% bijmenging, volgens monster, naar gelang van kwaliteit tot 37,00 boordvrij, tot 36,25 autovrij noorden/zuiden. Bruine bonen prima doorsnee, feb. 123,00 bieden/124,00 laten, mrt. 124,00 nom. apr. 124,00 nom. volgens monster tot 120,00. Groene erwten 3%: feb. 67,50 bieden/68,50 laten, mrt. 68,50 bieden/69,00 laten, apr. 69,50 bieden; volgens monster tot 60,00. Schokkers 3%: feb. 70,00 bieden/71,00 laten, mrt. 71,00 bieden, apr. 72,00 bieden, volgens monster tot 62,00. Kapucijners 5%: feb 93,00 bieden, mrt. 94,00 bieden/95,00 laten, apr. 95,00 bieden volgens monster tot 85,00. Blauwmaanzaad weinig handel en daardoor een rustige markt; prima doorsneekwaliteit op feb en op mrt levering was gelaten voor 217,50, apr. levering was gelaten voor 220,00 en mei 222,50, geen biedingen; volgens monster naar gelang van kleuren kwaliteit van 175,00-200,00. Karwijzaad een rustige markt met weinig of geen vraag prima doorsneekwaliteit op feb. levering was gelaten voor 1525,00 mrt. levering was eveneens gelaten voor 1525,00 en april noteerde nom. 1525,00: volgens monster naar gelang van kleur en kwaliteit tot 1400,00. Lijnzaad voerkwaliteit op basis 95% zuiverheid voor direkte levering was gelaten voor 69,00 franco bestemming per auto; exportgeschoond zaad met min 99% zuiverheid noteerde 78,00nom bruto voor netto inclusief baal f.a.s. Rotterdam. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM 5 februari Prijzen excl. O.B. 100 kg. af bedrijf op auto geleverd volgens kwaliteitseisen binnenland c.q. export: Klei-aardappelen binnenland: Bintje 35 mm. in 2 maten 25,50-26,50: Bintje 50 mm opw. 28,00-28,50 en Eigenheimers 35 mm opw. 21,00- 24,00. Zandaardappelen binnenland: Bintje 35 mm opw. 22,00-23,00 Klei-aardappelen export: Bintje 35/50 mm los verladen 23,00-23,50: Bintje 45mm opw. voor Italië 29,50/30,00 en Bintje 50 mm opw. los verladen 28,00-28,50. Zandaardappelen export: Bintje 35 mm. opw. 22,00-23,00. Blankschillige rassen van de kleigrond voor overzee 40 mm opw. 24,50-25,00. Voeraardappelen 7,00-8,50 Stemming: zowel binnenland als export flauw. AARD APPEL TERMUNMARKT ROTTERDAM laten/bieden en in guldens per 100 kg. Bintje 40 mm klei 2 feb. feb mrt apr omzet stemm 30,00-28,00 32,50 laten 32,50-32,30 147 flauw Bintje 50 mm opw. april 3X35,00 3X34,80 1X34,20 3X34,10 1X34,20 11X34,30 18 19mrt 10 Gedane zaken Bintje 40 mm opw april 65X32,00 12X31,90 1X32,00 2X31,90 3X31,80 8X31,70 10X31,60 66X31,50 17X31,60 2X31,70 5X31,80 Openstaande contracten: Bintje 40 mm opw. feb apr. 3183 3189 Bintje 50 mm opw. apr. 514 524 AARDAPPELTÉRMÜNMARKT AMSTERDAM Weekbericht 30-1 t/m 5-2 1973 verstrekt door G. de Vries Zonen N.V., Amsterdam tel. 020-247417; voor Zeeland, Goes tel. 01100-6451. Consumptie aardappelen oogst 1972 Bintje 40 mm opw april notering; weekomzet 677, hoogste prijs 34,50, laagste prijs 31,50 slotnotering 31,8-31,7 openstaande positie 3147. Bintje 50 mm opw april notering; weekomzet 50, hoogste prijs 36,50 laagste prijs 34,10, slotnotering 34,30-34,00 openstaande positie 524. DE MARKT VOOR LUCERNE/ALFALFAPELLETS, Rotterdam 2 feb. De vaste tendens in de markt voor lucernepellets zette zich ook deze week voort. Zowel de loco als de termijnprijzen stegen wederom. Internationaal was er weinig handel, Deense offertes hoort men in het geheel niet meer terwijl het aanbod van Frans materiaal gering is. Officiële noteringen van de Nederlandse drogerijen: Inlandse lucernepellets, oogst 1972- 18% eiwit en 80 mgr. carotine in de droge stof, vrij op wagen drogerij. Levering direkt 33,50 per 100 kg losgestort. Levering februari en maart 1973 34,00 per 100 kg losgestort. Oogst 1973: levering mei/juni 1973 t/m september 1973 26,00 per 100 kg losgestort. Levering oktober t/m december 19/3 27,00 per 100 kg losgestort. Levering januari t/m maart 1974 28,00 per 100 kg losgestort. UIENNOTERINGEN1 febr. in per 100 kg Opperdoes KI. 1 grof 55,40-59,20, middel 49,00-57,50, drielingen 49,00 aanvoer 23 ton St. Maartensdijk KI. I 40 opw 54,50, aanvoer 35 ton St. Annaland KI. I 40 opw 54,50, drielingen 52,05 aanvoer 25'/2 ton Emmeloord le soort 47V2 cent per kg. 2 febr. Kampen klasse I grof 54,00-57,00, middel 52,00- 57,00 aanvoer 7 ton 5 febr. Kampen klasse I grof 54,00-60,00, middel 39,00- 46,00 aanvoer 5 ton. DE VARKENS- EN RUNDVEEMARKT Utrecht 2 febr. De prijzen van slachtvarkens handhaafden zich deze week op 3,75per kg gesl gew, zij het met moeite omdat deze prijzen t.o.v. de verwerkingswaarde verliesgevend heten te zijn. fcr is dus een zekere weerstand bij de kopers maar de onderlinge strijd om de slachtlijn optimaal bezet te houden drijft de prijzen op. Nu HÖVA en COVECO de reeds in de afgelopen week door VACO doorgevoerde prijsverhogingen voor de komende week hebben overgenomen valt te verwachten dat de varkensmarkt daarvan een verdere prijsstimulans zal ondervinden. De slachtveemarkt had een vrij evenwichtig verloop met toch nog weer vastere prijzen. De koeien werden naar gelang leeftijd en bevleesdheid verhandeld tegen prijzen tussen 5,50 en 6,50, de beste klassen tot 7,00 terwijl stieren tot ruim 7 per kg gesl gew genoteerd stonden. De prijzen van vette kalveren bleven in de lift met een notering van 5,tot 5,80 per kg lev gew. De aanvoer van wolvee was op de markten in het begin van week ruimer en daardoor was de handel kalmer gestemd maar in Leiden werden heden weinig lammeren aangevoerd zodat de handel daar weer een vlot verloop had. De prijzen liepen voor de slachtlammeren tot 9,00 en voor de slachtschapen tot 6,00 per kg gesl gew. VARKENSBEURS UTRECHT 5 febr. De varkensbeurs in de Meern werd vrijdagavond j.l. vernomen dat er ondanks de wekelijkse slachtingen van meer dan 200.000 dieren nog steeds overcapaciteit bij de slachthuizen is. Dat vormt de achtergrond van de oplopende prijzen. De export van levende varkens schijnt door het hoge prijspeil echter wat stroever te verlopen. Ter beurze werden voor deze week de volgende prijzen genoemd: bij levering per kg gesl gew, gewichtsgroep 63 tot 90 kg 3,77 tot 3,79 met voor de hogere gewichten de gebruikelijke kortingen en bij levering per kg lev gew, met 2 kg tarra en na 24 uur vasten, gewichtsgroepen 100 tot 110 en 111 tot 120 3,04 tot 3,06. 5 feb 30,00-1aten (29,30) 31,50 laten (30,50) 31,80-31,70 (31,80) 191 prijshoudend op lager peil aanvoer schapen en/of lammeren prijzen per stuk vette lammeren vette schapen weideschapen zuiglammeren 61 kg 3,62 3,57 3,42 3,32 3,27 65 kg 3,70 3,65 3,50 3,40 3,35 66kg 3,71 3,66 3,51 3,41 3,36 70 kg 3,75 3,70 3,55 3,45 3,40 71 kg 3,76 3,71 3,56 3,46 3,41 75-90 kg 3,80 3,75 3,60 3,50 3,45 91 kg 3,78 3,73 3,58 3,48 3,43 95 kg 3,70 3,65 3,50 3,40 3,35 96 kg 3,68 3,63 3,48 3,38 3,33 100 kg 3,60 3,55 3,40 3,30 3,25 Niet geklasseerde varkens 31-40 kg 1,80, 4145 kg 2,25, zie boven, 101—110 kg 3,47, 111—120 kg 3,47, 120 - meer kg 3,32—3,47. Zeugen Klasse tot 180 181/220 boven 220 kg A 3,25 3,20 3,15 B 3,15 3,10 3,05 C 2,90 2,85 2,80 Biggen Biggenprijs afgelopen week 22 kg 110,- k.k. NOTERINGEN COVECO 5 t/m 9 febr. *73 incl. BTW Slachtvarkens zonder classificatie: 21 t/m 30 kg 2,36; 31 t/m 40 kg/ 2,56; 41 t/m 50 2,86; 51 t/m 55 kg/ 3,16; 56 t/m 59 kg 3,36; 100 t/m 110 kg 3,47; 111 t/m 150 kg 3,42. Klasse E: 60 t/m 65 kg 3,64 t/m 3,74 (per kg met 2 ct te verhogen); 66 t/m 74 kg 3,75 t/m 3,83 (per kg met 1 ct te verhogen); 75 t/m 90 kg 3,84; 91 t/m 99 kg 3,82 t/m 3,66 (per kg met 2 ct te verlagen). Klasse I: 60 t/m 65 kg 3,59 t/m 3,69 (per kg met 2 ct. te verhogen); 66 t/m 74 kg 3,70 t/m 3,78 (per kg met 1 ct te verhogen); 75 t/m 90 kg 3,79; 91 t/m 99 kg 3,77 t/m 3,61 (per kg met 2 ct. te verlagen) T.o.v. prijsklasse I verhogen E met 5 ct.; ver lagen klasse II met 15 ct en III met 25 cent. VEEMARKT ROTTERDAM aanvoer Den Bosch 29jan. 31 jan. slachtrunderen 1066 1178 varkens 282 738 prijzen 29jan. koeien le kwal. 2e kwal. 3e kwal. vaarzen le kwal. 2e kwal. stieren le kwal. 2e kwal. worstkoeien varkens le kwal 2e kwal 3e kwal slachtzeugen zware varkens 5,85—6,30 5,20—5,65 5,10—5,20 6,35—6,90 5,55—6,00 6,70—7,20 6,35—6,75 5,10—5,20 3,01—3,03 2,99—3,01 2,97—2,99 2,47—2,52 2,81—2,91 5,85—6,45 5,15—5,80 4,75—5,05 6,45—6,80 6,05—6,40 6,65—7,10 6,456,60 4,65—5,15 2,48—2,67 2,65—2,75 aanvoer 5 febr. 1009 265 prtyzen 5 febr. 5,85—6,30 5,30—5,65 5,20—5,30 6,35—6,90 5,55—6,00 6,65—7,15 6,35—6,60 5,20-5,30 3,06—3,08 3,04—3,06 3,02—3,04 2,53—2,58 2,87—2,98 DE SLACHTKUIKENMARKT, 2 febr. De vraag overtreft het aanbod en de prijzen bewegen zich in opgaande lijn. Ook de inkoopsprijs blijft stijgen en contract prijzen van 1,70 en vrije prijzen van 1,90 zijn geen uit zondering. Prijzen voor de zware kuikens variëren van 2,75 tot 2,85 per kilo. De lichte kuikens bereikten al een hoogte van 3,05. Typerend is het dat een prijs van 3,30 voor de „grillers" moeilijk is te realiseren. De markt van kippen is goed met prijzen van 2,10 tot 2,35 voor de lichte gewjch- ten en 2,55-2,85 voor de zware gewichten. De verkoop van vers gevogelte in het binnenland is matig. De prijzen van kuikens met kop en poten zijn 2,80 en „grillers" 3,15 k f 3,25 per kilo franco huis. In de week van 22 tot 27 januari bedroeg de uitvoer van kuikens 3657 ton en het totaal aan pluimvee 4111 ton. PLUIMVEEMARKT BOXMEER - 5 febr. Noteringen CPS. Kippen bij 400 stuks en meer afhankelijk van gewicht en kwaliteit: lichte kippen 0,850,95; middenzware 0,951,05, zware 1,051,15 per kg. Slachtkuikens ongesekst A-kwaliteit 1,561,59 (dagprijs). Hogere gewichten lager in prijs, lagere gewichten hoger in prijs. COöP. VELUWSE EIERVEILING BARNEVELD, 5 febr. Aanvoer 883.320 stuks, stemming rustig. Prijzen in 100 stuks: eieren van 50/51 gram 8,51; 55/56 gram 9,56; 60/61 gr. 10,39 in 65/66 gr. 11,18. GEDIFFERENTIEERDE EIERNOTERINGEN G.O.V.V.E. 29/1 t/m 3/2 73 VAN SCHAPEN- EN LAMMERENMARKTEN Den Bosch Leiden Zwolle 31 jan. 2 feb. 2 feb. 848 50 198 558 175—215 135—190 175—185 115—155 130—170 135—165 175—240 NCB Gew. Prijs Prfls Gew. Prtfs Prfls klasse: per 100: per kg: Klasse: per 100: per kg: 72/73 11,15 l,55»/2 56/57 8,48 1,49% 71/72 10,99 1,55 55/56 8,21 1,47 70/71 10,83 1,55 54/55 7,94 l,44'/2 69/70 10,67 1,55 53/54 7,67 1,42 68/69 10,51 1,54% 52/53 7,40 1,39V2 67/68 10,35 1,541/2 51/52 7,17 l,37'/2 66/67 10,21 l,54'/2 50/51 «6,94 l,35'/2 65/66 10,07 1.54V2 49/50 6,71 l,33l/2 64/65 9,93 1,54V2 48/49 6,48 1,31 Va 63/64 9,79 l,54»/2 47/48 6,25 1,29 62/63 9,65 1,55 46/47 6,00 1,25 61/62 9,47 1,54 45/46 5,75 1,23 60/61 9,29 1,53V2 44/45 5,30 1,20 59/60 9,11 1,53 43/44 5,25 1,17 58/59 8,93 1,5214 42/43 5,00 1,13% 57/58 8,75 1,52 VARKENSNOTERINGEN VEECENTRALE BOXTEL 5-10 febr. 73 incl. BTW. Gewichten: e, a, a la lb, 2a lc, 2b, 3a 4e 60 kg 3,60 3,55 3,40 3,30 3,25 TOESLAG VOOR BRUINE EIEREN 67 gr. en zwaarder 1,62/66 gram 0,50, en beneden 62 gram 0,25, alles per 100 gram. Gemiddelde prijs 1,25 kg excl. BTW en toeslag.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 25