II HET DRIIKKE VOORJAAR OSCAR I ZUID-CHEMIE BV. FULLWOOD gaat; voorop GROENKRAAG VOEDERBIET t f ook weer in de ontwikkeling van de Langbroek - Margrietlaan 3 - 5 Telefoon 03436-250 Leeuwarden - Molenstraat 3 Telefoon 05100-26777 NIEUWE DEALER VOOR ZEELAND IS: L.J.BOON MAN, TRENTEWEG 5, DRIEWEGEN Tel. 01104-236 Hoge drogestof - opbrengst Fors loof Gemakkelijk rooibaar Zeer goed be- waarbaar ZWAAN VOORBURG MIDDELBURG Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij voor Zeeland Zeeuwsche Brandwaarborg-Maatschappij van 1824 Bijkantoor GOES Landbouwhuis ZIERIKZEE P ALS ALLES IN LAND- EN TUINBOUW BIJNA TEGELIJK MOET GEBEUREN DIENT U TE KUNNEN REKENEN OP TIJDIGE LEVERING GOEDE KWALITEIT VAN DE MESTSTOFFEN DIE U GAAT STROOIEN VOOR LEVERING OP ÜW TIJD en voorkomt zo stagnatie in de voorjaarswerkzaamheden op Uw bedrijf VOOR 'N GOED, CONSTANT KORRELPRODUKT is prettig strooibaar met goede verdeling VRAAG DAAROM KORMIX-MENGMESTSTOFFEN KEUZE UIT SAMENSTELLINGEN VOOR ALLE GRONDEN EN ALLE GEWASSEN chloorhoudend 15 12 24 17 17 17 18 7 7 7% MgO 20 10 10 'N KWALITEITSPRODUKT OP TIJD IN HUIS! chloorarm 12 10 18 15 15 15 23 23 0 26 14 0 SAS VAN GENT POSTBUS 70 TEL. 01158- 1701 Automatische melkstel-afnemers Werken op de melkstroom van de koe. Vacuumafsluiting met 15 sec. vertraging. Melkstel raakt de vloer niet! Automatisch afnemen gaat pas meetellen als de stal ook voorzien is van electronische voerautomaten en vacuum- bediende voorhekken! Electronisch bestuurde 'RATIONMASTER' voerautomaat Voor elke koe de juiste hoeveelheid. Zeer nauwkeurige dosering. Werkt snel. In 20 sec. zijn afle koeien van voer voorzien. Controleflessen Laag onder de koestand öf op oog hoogte gemonteerd. Nauwkeurige con trole op de melkgift per koe. Veilig en overzichtelijk. Interessant genoeg om er meer van te weten. Vraag inlichtingen bij: Automatische sluithekken Overal in de melkput kunnen de voorhekken bediend worden. Geen onnodig heen en weer lopen van de melker. Alles tezamen enorme tijdbesparing! Prijs I 1 -10kg f9.50 p. kilo 10 kg en meer 19.00 inclusief B.T.W. Uw Brandverzekering in samenwerking met

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1973 | | pagina 24