GEBR. VAN ENGELEN BEDRIJFSLEIDER VINK Maximale houtbescherming voor uw buitenwerk kleur copperant Fabriek „het Y" n.v. Amsterdam drukwerk (|^C0^'n keiharde werker uit Holland. Zaadteelt en Zaadhandel N.V. Heren Landbouwers Fa. L. Baert prima zaaiwikken Itai. raaigras (Tetila) poot aar dappelen en uienzaad Zaadhandel M.DIELEMAN voor handel en industrie sinds 1886 drukkerij n.v. axel telefoon 2020* 3 lijnen telex 55230, postbus 16 nassaustraat 1 boek- en offsetdrukkerij, fotozetterij Gelukkig kunt dus voor internationaal erkende Yieon-kwaliteit in eigen land terecht! Wat dacht u: /ouden bijna .'UN).(MM) tevreden gebruikers niet pleiten voorde sterke positie die Vicon overal ter wereld inneemt dank/ij haar programma, kwaliteit en concurrerende prijs? Technisch gezien: I >e Acrobat is een complete hooibouwcr. harkt brandschoon en keert en spreidt ook nog. Dank/ij de bodem-aandrijving (geen koppelas. kettingen, tandwielen. V-snaren en/.) zijn storingen uitgesloten. I .et maar eens op de hoge inruilprijs.. De Sprintmaster is een super-hark niet grote werk breedte (.'I m) en is vanaf de trekker te bedienen en haalt een hoge rijsnelheid. Vicon-I.ely harken zijn letterlijk staaltjes van vakmanschap: Vicon bouwde er een speciale tandenfabriek voor! Nóg een harde Vicon-werkor: de trommelscbudder. Heeft maar liefst 1ö pluspunten. Is aan de (stalen) tand gevoeld door Wageningen! 2 jaar garantie. !N)% van de Vicon -produktie wordt geëxporteerd naar 70 landen, waar een half miljoen Vieon-apparaten in gebruik zijn.ieweldig? Vraagt u dan nadere informatie. Vicon N.V. Nieuw Vennep. Verkoopkantoor Landbouwwerktuigen Nederland.Telefoon 02526-3041. vraagt voor spoedige indiensttreding, voor haar opslag- en bewerkingsbedrijf van zaaizaden te Vlijmen, een Ijii zal worden belast met de algehele leiding, omvattende o.m. het organiseren en het coördineren van de goederen beweging (inname-opslag-intern transport-expeditie), het plannen van de produktie (drogen-reinigen-mengen-emballeren), en het begeleiden van de onderhoudsafdeling. Bovendien zal hij leiding moeten geven aan het personeelsbestand van ca. 40 personen. Kandidaat dient te beschikken over enig technisch inzicht en bereid te zijn zich in de technologische vraagstukken van het bedrijf te bekwamen. Gedacht wordt aan een enregieke jongeman van plm. 30 jaar met leidinggevende en organisatorische kwaliteiten, die bij voorkeur een opleiding aan een der Hogere Agrarische Scholen heeft genoten. Een woning kan eventueel in het najaar 1972 worden aangeboden. Serieuze kandidaten dienen hun schriftelijke sollicitatie, met uitvoerige inlichtingen en referenties, te richten aan de Directie van Gebr. van Engelen, Zaadteelt en Zaadhandel N.V., Postbus 35 te Vlijmen. Voor het maaien van Uw koolzaad staan wij nu tot uw beschikking met 2 zelfrijdende zwadmaaiers Tevens beschikken wij nu over een zelfrijdende machine voor het hakselen van snijmais Vraag vrijblijvend inlichtingen: Loonbedrijf 't Zand 12, TEL. 01146420 Klapstraat 30. TEL. 01146-363 KOEWACHT Vraagt uw handelaar. Waar niet verkrijgbaar wendt u tot Grasweg 46. Tel. (020) 60523-68243 Te koop: Gy dekberen B-j en B gekeurd, met gezond heidscertificaat. C.Boogers, Welbergsedijk 81, Steen bergen. tel. 01670-3128 Te koop 6-jarige Haflinger ruin, mak onder zadel en lief voor kinderen. J. van Tiggelen, Ellemeet, tel. 01117-234 Voor het nieuwe seizoen leveren wij u weer graag: Vraagt vrijblijvend inlichtingen en prijs bij Doelstraat 1, Oudelande (Z.Bev.) Tel. 01104-380 b.g.g.252

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 14