MARKTBERICHTEN OVERZICHT BINNENLANDSE GRANEN Rotterdam, 19 t/m 23 juni 1972 Gerst: Bij gebrek aan aanbod werden in oude oogst geen zaken van betekenis meer gemeld. Op de nieuwe oogst lag de markt eveneens verlaten. Biedingen en offertes lagen te ver uiteen om tot zaken te kunnen komen. Rogge: Oude oogst is uitverkocht. Voor nieuwe oogst bestond geen belangstelling. Haver: Een stille stemming in oude oogst. Kleine partijen werden op onveranderde prijzen verhandeld. Nieuwe oogst ondervond weinig belangstelling, ondanks dat het prijspeil relatief laag lag. Tarwe: Een goed prijshoudende stemming als gevolg van het feit dat tegenover een betrekkelijk klein aanbod een goede belangstelling bestond. Zowel Neder landse als Duitse veevoederindustriën kochten regelmatig. Nieuwe oogst was eveneens iets vaster gestemd. De markt sloot aan het eind van de week prijshoudend. Peulvruchten: De omzetten in de diverse soorten peulvruchten zijn van wei nig belang, eensdeels door gebrek aan materiaal, anderdeels door gebrek aan belangstelling. Bruine bonen zijn vast ge stemd, terwijl in de andere artikelen geen prijsverandering van betekenis is opgetreden. Ook in karwij- en blauwmaan- zaad gaat weinig om, waarbij de stemming goed prijshou dend blijft. NOTERINGEN BINNENLANDSE GRANEN - Rotterdam, 26 juni i/7100 kg) Tarwe 72/73 kg, doorsneekwaliteit, max. 17% vocht, max. 2% bijmenging, boordvrij Zuidwest-Nederland bij scheeps ladingen 250 ton: juni 39,75 laten; aug/sept - basis huidige interventieprijs - 35,60 nom boordvrij Zuidwest-Nederland bij scheepsladingen 250 ton; Tarwe, gedenatureerd, visolie 72/73 kg, doorsneekwaliteit, max. 17% vocht, boordvrij Zuidwest-Nederland: juni 34,20 nom; autovrij 34,50 nom.; Zomergerst 65/66 kg, doorsneekwaliteit, max. 17% vocht: aug/sept - basis huidige interventieprijs - 32,50 bieden/32,65 laten boordvrij noorden; Haver, volgens monster, naar ge- langvan kleur en kwaliteit: 29,00-30,75; extra blanke/zware kwaliteit tot 31,50 autovrij Zuidwest-Nederland; Rogge 71/72 kg, doorsneekwaliteit, max 17% vocht, max 2% bij menging: aug/sept 34,00 laten boordvrij noorden/zuiden. NOTERINGEN PEULVRUCHTEN EN ZADEN - Rotter dam, 26 juni, 100 kg Bruine bonen, prima doorsnee: juni 200,00 nom; okt/nov 100,00 gedaan en laten/98,00 bieden; Groene erwten 3%: juni 45,00 nom; juli 45,50 nom; volgens monster tot 40,00/41,00; Groene erwten 3%: sept/okt 49,00 bie den/50,00 laten; okt/nov 50,00 bieden/^),50 laten; nov/dec 50,50 bieden/51,00 laten; Schokkers 3%: juni 57,00 nom; okt/nov 59,50 laten; volgens monster tot 46,00; Kapucijners 5%: sept/okt 60,00 nom; Blauwmaanzaad: een markt met een iets betere tendens; prima doorsneekwaliteit op juni/juli levering noteerde nominaal 157,50; nieuwe oogst op sept/okt en okt/nov levering was 157,50 bieden en 160,00 laten; vol gens monster, naar gelang van kleur en kwaliteit van 115,00- 140,00; voorgeschoond zaad tot 145,00; extra tot 150,00; Karwijzaad: ook hiervoor lag de markt iets beter; prima doorsneekwaliteit op juni/juli levering was 265,00 bieden en 270,00 laten; aug/sept levering lag nominaal op 267,50; sept/okt levering was 267,50 bieden en okt/nov en nov/dec levering was *270,00 bieden en 275,00 laten; Lijnzaad, voer- kwaliteit op basis 95% zuiverheid voor direkte, naar gelang van plaats van bestemming lag op 43,50/43,75 nom franko per auto; exportgeschoond zaad met min 99% zuiverheid was gelaten op 52,00 basis bruto/netto inclusief baal f.a.s. Rotterdam. OVERZICHT AARDAPPELPRIJZEN OOGST 1971 nu er zich in de marktstructuur in enkele jaren tijds belang rijke wijzigingen hebben voorgedaan en daarbij ook in de relatie tussen productie en handel, waarbij prijsvorming veelal „onzichtbaar" plaatsvindt, is het wellicht nuttig een overzicht te geven van de gemiddtëde hoogste en laagste prijzen, die op enkele belangrijke landelijke beurzen, dus op de vrije markt, werden genoteerd. Het seizoen werd daarbij in 3 tijdvakken onderverdeeld, t.w.: september t/m decem ber 1971 - 18 weken; januari 1972 t/m maart 1972 - 13 weken; april 1972 t/m 12-16 juni 1972 - 11 weken. De resul taten zijn dan als volgt: Gem. beursnoteringen Emmeloord, Dronten en Goes, oogst 1971 De prijzen gelden per 100 kg, geladen op auto, exclusief BTW. Voorts dient te worden verstaan onder veldgewas: zo als het veld oplevert, exclusief grond en stukken; 0 mm opw.: uitgezonderd de maatsortering getarreerd conform Verordening Kwaliteits- en Sorteringseisen; 35 mm opw.: conform Verordening Kwaliteits-- en Sorteringseisen. AARDAPPEL VEILING STEENBERGEN, 22 juni, - Bintje 35 mm opw. noteerde 22,70-23,00 per 100 kg. De aanvoer bedroeg 20 ton. St. Annaland: Doré blok 1 53,70-60,20, blok 2 54.20—55,20. blok 3 55,90-54,70, drielingen 37,20—33,10 en kriel 48,3051,50; aanvoer 2160 kg. UIEN-UITVOER - In de week van 12 t/m 17 juni bedroeg de uitvoer van Nederlandse uien in totaal 1484 ton. Daar van ging naar West-Duitsland 467, België/Luxemburg 133, Engeland 342, en Frankrijk 383 ton VARKENSNOTERINGEN VEECENTRALE NCB BOXTEL (26 t/m 30 juni 1972) Emmeloord Bi O opw. 35 mm opw. Dronten Bi O opw. 35 mm opw. Goes Bi veldgewas sept, t/m dec. jan. t/m maart 17/18 w. 13 w. 7,03/7,62 6,73/7,23 8,29/8,79 7,69/8,15 sept, t/m dec. jan. t/m maart 17/18 w. 13 w. 7,35/8,07 8,31/8,94 6,85/7,35 7,61/8,17 april t/m 12-16 juni 10/11 w. 9,63/10,78 11,20/12,25 april t/m 12-16 juni 10/11 w. 9,90/10,98 11,43/12,46 april t/m sept, t/m dec. jan. t/m maart 12-16 juni 17/18 w. 13 w. 10/11 w. 6,18/6,97 5,94/6,52 8,63/10,43 Gewichten: 60 kg 61 kg 65 kg 66 kg 70 kg 71 kg 75-85 86 kg 90 kg 91 kg 95 kg 96 kg 100 kg e, a, a, kg la lb, 2a lc, 2b, 4e 3a 2,80 2,75 2,60 2,50 2,45 2,82 2,77 2,62 2,52 2,47 2.90 2,85 2,70 2,60 2,55 2,91 2,86 2,71 2,61 2,56 2,95 2,90 2,75 2,65 2,60 2,% 2,91 2,76 2,66 2,61 3,00 2,95 2,80 2,70 2,65 2,99 2,94 2,79 2,69 2,64 2,93 2,88 2,73 2,63 2,58 2,91 2,86 2,71 2,61 2,56 2,83 2,78 2,63 2,53 2,48 2,81 2,76 2,61 2,51 2,46 2,73 2,68 2,53 2,43 2,38 Niet-geklasseerde varkens 3140 kg 1,60, 4145 kg 2,05, 46—50 kg 2,35, 51— 55 kg 2,40, 56—59 kg 2,60, 60—100 kg zie boven, 101—110 kg 2,62, 111—120 kg 2,57, 120—meer kg 2,52. Zeugen Klasse tot 180 181/220 boven 220 kg A 2,70 2,65 2,60 B 2,60 2,55 2,50 C 2,50 2,45 2,40 Biggen Biggenprijs afgelopen week 22kg 84,k.k. RUNDER- EN KALVERENPRDZEN IN DE EEG- LANDEN Den Haag, Gewogen gemiddelde prijzen in ƒ7100 kg lev gew volgens noteringen in de week van 19 t/m 23 juni op de refe- rentiemarkten in de EEG-landen: (tussen haakjes de prijzen van de voorafgaande week) Runderen Marktprtys Heffing Nederland 300,40 (303,38) België 316,79 (319,28) Luxemburg 333,94 (337,34) -) Duitsland 316,16 (322,35) -) Frankrijk 325,00 (325,33) Italië 346,42 (346,34) -) De gemeenschappelijke prijs voor runderen luidt 324,13 (326,87) en de invoerprijs 301,31 (304,20) Kalveren Marktprtys Heffing Nederland 424,13 (443,03) België 413,91 (413,91) Luxemburg 443,% (469,50) Duitsland 453,70 (468,08) t -) Frankrijk 412,26 (414,74) Italië 468,61 (494,60) De gemeenschappelijke prijs voor kalveren luidt 438,22 (452,68) en de invoerprijs 417,29 (425,60) VEEMARKT ROTTERDAM aanvoer Den Bosch aanvoer 19 juni 21 juni 26 juni slachtrunderen varkens koeien 674 650 749 280 859 207 prijzen prflzen 19 juni 26 juni lekw. 5,50—6,00 5,85—6,20 5,40—5,90 2e kw. 4.90—5,30 5,30—5,75 4,80—5,20 3e kw. 4,854,95 5,00—5,25 4,70-4,80 vaarzen le kw. 5,906,40 6,406,65 5,806,30 2e kw. 5,35—5,80 5,95—6,35 5,25—5,70 stieren lekw. 5,956,35 6,156,45 5,956,35 2e kw. 5,60—5,90 5,90—6,05 5,60—5,90 worstkoeien 4,855,05 4,705,00 4,805,00 varkens le kw. 2,522,54 2,472,49 2e kw. 2,50—2,52 2,45—2,47 3e kw. 2,48—2,50 2,43—2,45 slachtzeugen 2,202,28 2,172,37 2,202,28 zware varkens 2,302,40 2,412,50 2,302,40^ Slachtrunderen: ruimere aanvoer, slepende handel en dalende prijzen. Varkens: kleine aanvoer, vlugge handel en prijzen, fijne varkens lager, slachtvarkens onveranderd, enkele prima's boven notering. SCHAPEN- EN LAMMERENMARKTEN aanvoer: Schapen en/of lammeren prijzen (per stuk) vette lammeren vette schapen weideschapen lammeren Den Bosch 21 juni 643 85—130 150—175 140—175 185—325 Leiden 23 juni 205 970 140—170 100—160 Zwolle 23 juni 432 120—155 GROOTHANDELSPRUS INDUSTRIEMELK 25/6 t/m 1/7: ondermelk f 16,00 gest. melk 3,2 pCt. vet 40,10 volle melk 15,45, VERHOOGD MET 7,65 per pCt. vet. NOTERINGEN COVECO (26 t/m 30 juni 1972) incl. O.B. Slachtvarkens zonder classificatie: 21 t/m 30 kg 1,56; 31 t/m 40 kg 1,76; 41 t/m 50 kg 2,06; 51 t/m 55 kg 2,36; 56 t/m 59 kg 2,56; 100 t/m 110 kg 2,57: 111 t/m 150 kg 2,52; Klasse E 60 t/m 65 kg 2,84 t/m 2,94; (per kg met 2 ct te verhogen); 66 t/m 74 kg 2,95 t/m 3,03 (per kg met 1 ct te verhogen); 75 t/m 85 kg 3.04; 86 t/m 88 kg 3,03 t/m 3,01 (per kg met 1 ct te verlagen); 89 t/m 99 kg 2,99 t/m 2,79 (per kg met 2 ct te verlagen). Klasse I 60,t/m 65 kg 2,79 t/m 2,89 (per kg met 2 ct te verhogen); 66 t/m 74 kg 2,90 t/m 2,98 (per kg met 1 ct te verhogen); 75 t/m 85 kg 2,99, 86 t/m 88 kg 2,98 t/m 2,96 (per kg met 1 ct. te verlagen); 88 t/m 99 kg 2,% t/m 2,74 (per kg met 2 ct te verlagen. T.o.v. prijsklasse I verhogen prijsklasse E met 5 ct.; verlagen klasse II met 15 ct; III met 25 ct en IV met 30 ct. DE VARKENS- EN RUNDVEEMARKT, Utrecht, 23 juni Zoals te verwachten was hebben de industriële en coöpera tieve slachterijen hun prijzen voor slachtvarkens voor de week van 26 tot 30 juni met 5 cent verlaagd. De hoogste uit betalingsklasse ligt nu 3 gulden per kg gesl. gew af boerderij, gewichtsgroepen 75/85 kilo. De verlaging weerspiegelt de ontwikkeling van de laatste 14 dagen op de varkens markt waar de prijzen constant onder druk stonden van de lagere prijzen voor varkensvlees in de binnenlandse groothandel en de lagere prijzen voor slachtvarkens op de exportmarkt. Het binnenland ondervindt de terugslag van de stagnerende ex port van ham in blik naar de V.S. waardoor de vleesconservenindustrie geen afnemer is van verse hammen als grondstof. Verder stelt de afzet van karbonaden teleur door het slechte weer dat nadelig is voor het toerisme. Tenslotte valt er nog te wijzen op onvoldoende afzet en export van buikspek waardoor de voorraden bij de uitsnijders nog steeds toenemen. Vorig jaar bracht de export van buikspek naar Oost-Europa verlich ting en kon de markt vrijwel schoon worden gehouden, maar thans is men uitsluitend aangewezen op de afzet in de EEG. Het aanbod van slachtvarkens was in de afgelopen week vol doende en de prijzen kwamen enkele centen lager te liggen dan vorige week. Genoteerd werd 3,11 tot 3,12 franco slacht plaats voor doorsnee kwaliteit in de gewichtsgroepen 63 tot 85 kg. De uitvoer van slachtvarkens was over het geheel minder omvangrijk dan vorige week maar de export van levende slachtvarkens kon zich verhoudingsgewijs goed handhaven. Voor export werd voor levende varkens ge noteerd 2,54 per kg met 2 kg tarra tot 115 kilo en voor zware varkens 2,38. De slachtveemarkt bleef ondanks de korte aanvoer op de meeste markten, alleen in Zwolle was de aanvoer ruimer dan vorige week, gedrukt in prijs. Globaal lagen de prijzen voor eerste kwaliteit koeien tussen 6,00 en 6,50, voor tweede kwaliteit 5,40 tot 5,80, derde 5,00 tot 5,30, stieren 5,60 tot 6,40 en vaarzen 5,70 tot 6,00 gulden per kg gesl gew. De invoer uit derde landen is tamelijk ruim, waarbij ten aanzien van landen van herkomst kan worden opgemerkt, dat voor het eerst een zending van slachtstieren uit Polen is ingevoerd. Voorts valt te wijzen op toegenomen invoer van bevroren vlees als gevolg van een op schorten van de invoerrechten. Deze opschorting blijft voor alsnog gehandhaafd omdat het prijsgemiddelde in de EEG en inde lidstaten afzonderlijk zich nog boven de daartoe ge stelde norm bevindt. De binnenlandse rundvleeshandel was kalm met druk op de prijzen door de invoer en door de ge ringe omzet. Vette kalveren waren aanmerkelijk lager in prijs. Globaal varieerden de prijzen van 4,00 tot 4,50 per kg lev gew. Er was weliswaar zeer veel uitvoer, maar vooral zowel in Duitsland als in Italië waren de prijzen lager, vooral in Duitsland. Door de voor de tijd van het jaar' korte uitvoer van slachtlammeren bleven de prijzen nog vrijwel gehand haafd, hoewel de exporteurs er over klagen dat de Neder landse lammeren voor de Franse markt momenteel te duur zijn ten opzichte van de concurrentie van Engelse en Ierse lammeren. Slachtschapen waren in doorsnee 25 cent lager in prijs en stonden genoteerd op 3 gulden tot 4,50, slachtlam- meren op 7 gulden tot 7,50 per kg gesl gew, al naar gelang gewicht en kwaliteit. NOTERINGEN G.O.V.v.E. EIF.RNOTERINGEN Gelders Overijsselse Vereniging van Eierhandelaren in deweek van 19 t/m 24 juni 1972. Verse kippeëieren/ 1,18 per kg) i.v.m. kwantum en kwaliteit toeslag gemiddeld voor witte eieren 15-20 cent per kilo. Dito voor bruine eieren 25-30 ct. per kg meer); verse eendeeieren 8 ct. per stuk, tweede soort 1 lager. Exclusief BTW. DE SLACHTKUIKENMARKT, 23 juni, Zowel de vraag als de verkopen zijn redelijk te noemen. Er bestaat veel belang stelling voor contracten op augustus-termijn. Dit in verband met de vrees dat er dan minder aanbod zal zijn. Prijzen on veranderd 2,40/2,60 per kg afhankelijk van kwaliteit en gewicht, franko bestemming. Exportcijfers zijn nog niet be kend. PLUIMVEE-NOTERINGEN CPS-Boxmeer 26/6 kippen bij 400 stuks en meer, afhankelijk van gewicht en kwaliteit, lichte ƒ0,850,95, middengewicht 0,951,05, zware 1,05—1,15 per kg. Slachtkuikens ongesekst A-kwaliteit 1,49 (dagprijs). Hogere gewichten lager in prijs, lagere gewichten hoger in prijs COöP. VELUWSE EIERVEILING BARNEVELD, 26 juni. - Aanvoer 921.150 stuks, stemming traag. Prijzen in //100 stuks: eieren van 50/51 gram 6,85, 55/56 gram 7,908,10, 60/61 gram 8,65—8,90, 65/66 gram 10,00—10,65 MARKT GOES (27 juni 1972) Hooi Dijkhooi, goede kwaliteit 70,Weidehooi, goede kwaliteit/ 90,Lucernehooi, goede kwaliteit 120,per 1.000 kg' Exclusief B.T.W.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 13