MARKTBERICHTEN OVERZICHT BINNENLANDSE GRANEN - Rotterdam, 3 t/m 9 juni 1972 Inlandse tarwe: De stemming bleef goed prijshoudend met regelmatig omzetten. Het aanbod is vrijwel te verwaarlozen, waaruit kan worden opgemaakt dat de voorraden niet groot meer zijn. Enige concurrentie ging er van Franse/Belgische visolie-tarwe uit die evenwel het prijspeil van de inlandse tarwe niet kon aantasten. Op de nieuwe oogst lag de stem ming gedrukt zonder zaken. Inlandse gerst: is op een enkel restantje na geruimd. De prijzen konden zich bij een ge- ringevraag goed handhaven. De handel op de nieuwe oogst was van geen betekenis met onveranderde vraagprijzen. Inlandse haver: Voor de restanten kwam de laatste dagen meer kooplust, hetgeen de prijzen deed aantrekken. Spe ciaal van Duitse zijde werd een goede belangstelling aan de dag gelegd terwijl ook van binnenlandse consumptiezijde in teresse werd getoond. Op de nieuwe oogst ontwikkelde zich geen handel. Inlandse rogge: Zoals reeds eerder gemeld is dit artikel geruimd en zijn daarvan geen bijzonderheden te melden. Nieuwe oogst rogge bleef onbesproken. Aan het einde van deze overzichtsperiode sloot de markt in een kalme stemming met onveranderde prijzen. Peulvruchten:Zowel de groene erwten- als de schokkermarkt behielden de afgelopen week hun prijshoudend karakter. Door gebrek aan offertes bleven de bruine bonen vast gestemd. In de notering van karwijzaad en blauwmaanzaad kwam de afgelopen week geen noemenswaardige verandering. NOTERINGEN BINNENLANDSE GRANEN - Rotterdam, 12 juni, (noteringen in 100 kg) Tarwe - 72/73 kgs - doorsneekwaliteit max. 17% vocht - max. 2% bijmenging - boordvrij Zuidwest-Nederland bij scheeps ladingen 250 ton - juni 39,10 nom; aug/sept - basis huidige interventieprijs - 35,50 nom. boordvrij Zuidwest-Nederland bij scheepsladingen 250 ton; franco destinatie per auto/per schip juni-levering 39,50 laten; gedenatureerd visolie 72/73 kgs - doorsneekwaliteit max. 17% vocht - boordvrij Zuidwest- Nederland -juni 34,10 nom., autovrij 34,30 nom. Zomergerst 65/ 66 kgs - doorsneekwaliteit max. 17% vocht - aug/sept - basis huidige interventieprijs - 32,75 laten boordvrij noor den. Haver - volgens monster - naar gelang van kleur en kwaliteit van 29,00-30,75, extra blanke/zware kwaliteit tot 31,25 autovrij Zuidwest-Nederland. Rogge - 71/72 kgs - doorsneekwaliteit max. 17% vocht max. 2% bijmenging - aug/sept 34,00 laten boordvrij noorden/zuiden. NOTERINGEN PEULVRUCHTEN EN ZADEN - Rotterdam, 12 juni (prijzen in Bruine bonen: volgens monster tot 155,00; prima doorsnee juni 155,00 bieden/160,00 laten, okt/nov 101,00 bieden/102,00 laten. Groene erwten: volgens monster tot 41,00/42,00; 3% juni 45,00 bieden, juli 45,00 bieden, sept/okt 50,00 nom, okt.nov 50,00 gedaan/50,50 laten, nov/dec 51,00 nom. Schokkers: volgens monster tot 45,00; 3 juni 52,00 nom, okt/nov 57,50 bieden/58,00 laten. Kapucijners: volgens monster tot 42,50; 5% sept/okt 60,00 bieden/61,00 laten. Blauwmaanzaad: Zeer stil en weinig verandering in de prijzen. Prima doorsnee kwal. op juni en juli levering noteerde nominaal 155,00, nieuwe oogst op sept/okt en okt/nov levering was 152,50 bieden en 155,00 laten per 100 kg; volgens monster - naar gelang van kleur en kwaliteit - van 115,00-135,00; voorgescnoond zaad tot 140,00; extra tot 147,50. Karwijzaad: Ook hierin ging weinig of niets om. Prima doorsneekwal. op juni en juli levering was 265,00 laten. Nieuwe oogst op aug/sept was 262,50 laten, sept/okt noteerde nom 262,50. Okt/nov/dec levering lag nom op 265,00 per 100 kg. Lijnzaad: Voerkwaliteit op basis 95% zuiverheid voor directe levering was gelaten voor 41,75 en geboden 41,50 franco midden-Zuid-Nederland per auto; exportgeschoond zaad met min.99% zuiverheid was gelaten voor 52,00 basis bruto/netto inclusief baal fas Rotterdam. UITVOER UIEN In de week van 29 mei t/m 3 juni bedroeg de uitvoer van Nederlandse uien in totaal 3221 ton. Daarvan ging naar België/Luxemburg 302 ton, West-Duitsland 966 ton, Enge land 830 ton en Frankrijk 580 ton. UIEN - 100 kg) Broek op Langedijk: 9 juni klasse I middel 26,20-29,20, aanvoer 3 ton. Noord Scharwoude: 12 juni kl. 1 grof 27,20, middel 27,30-31,70; aanvoer 6 ton. VROEGE AARDAPPELEN - Broek op Langedijk, 12 juni. - Eerstelingen middel 48 tot 60 en kriel 57 tot 68 cent per kg. Aanvoer 17l/2 ton DE AARDAPPELUITVOER IN MEI Naar het Produktschap voor Aardappelen mededeelt zijn in de maand mei 82.000 ton consumptie- en industrieaard appelen uitgevoerd. Een zelfde hoeveelheid is ook in april geëxporteerd. De totale export van oogst 1971 is hierdoor op 659.000 ton gekomen. Van de oogsten 1970, 1969, 1968 en 1067zijn tot 1 juni uitgevoerd respectievelijk 589.000 ton, 620.000 ton, 564.000 ton en 429.000 ton. De bestem mingen van de mei-uitvoer zijn: W. Duitsland 66.000 ton; België 6.000 ton; België 1.500 ton; Zweden 2.000 ton; rest Eüropa 1.500 ton; Amerika en Afrika 5.000 ton, totaal 82.000 ton. In de kalenderweek van 29 mei t/m 2 juni zijn 16.500 ton consumptie- en industrieaardappelen geëxpor teerd. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM, 12 juni Prijzen (excl. O.B.) in 100 kg af-bedrijf op auto volgens kwaliteitseisen binnen land cq. export: Klei-aardappelen binnenland: Bintje 35/50 of 35/55 mm 12,00-13,00; Bintje 40 mm opw. 14,50-15,50; Bintje 50 of 55 mm opw. 16,00-17,00; Furore 40 mm 15,00- 19,00. Klei-aardappelen export: Bintje 35/50 of 35/55 mm 11,00-12,00; Bintje 50 of 55 mm opw. 16,00-17,00. Voer- aardappelen 2,00-4,00. Bintje 50 of 55 mm opw. 16,00-17,00. Voeraaardappelen 2,00-4,00. Stemming: binnenland en export rustig. AARDAPPEL-TERMIJNMARKT AMSTERDAM, 8 juni .- (laten/bieden en in 100 kg) SCHAPEN- EN LAMMERENMARKTEN Den Bosch 7 juni aanvoer: Schapen en/of lammeren prijzen (per stuk) vette lammeren vette schapen weideschapen lammeren 1013 90-135 155—180 150—190 195—340 Leiden 9juni 268 1386 veemarkt rotterdam aanvoer 5 juni slachtrunderen 786 varkens 219 135—180 95—175 DEN BOSCH 7 juni 140 913 Zwolle 9 juni 540 120—180 Bintje 50 mm klei nov april omzet stemm: Bintje 40 mm klei nov april omzet stemm: vorig slot 14,50 nom. 18,50-17,70 1 kalm vorig slot 14,00 laten 16,70-16,50 58 onregelm. 8 juni 14,50 nom. 18,50-17,50 (18,00) kalm 8 juni 17,00-16,90 (17,00) 20 goed prijsh. koeien le kwal. 2e kwal. 3e kwal. vaarzen le kwal. 2e kwal. stieren le kwal. 2e kwal. worstkoeien varkens le kwal. 2e kwal. 3e kwal. slachtzeugen zware varkens prijzen juni 6,50—6,20 4,90—5,35 4,85—5,00 6,20—6,60 5,50—5,95 5,85—6,20 5,50—5,80 5,00—5,25 2,52—2,54 2,50—2,52 2,48—2,50 2,24—2,34 2.35—2,45 6,05—6,40 5,50—5,95 5,25—5,45 6,50-6,75 6,10—6,45 6,15—6,45 5,90—6,05 4,90—5,15 2,19—2,39 2,43—2,51 aanvoer 12 juni 782 305 prijzen 12 juni 5,50—6,10 4,90-5,35 4,85—5,00 6,00—6,50 5,40-5,85 5,85—6,20 5,50—5,80 4,90—5,10 2,52—2,54 2,50—2,52 2,48—2,50 2,26—2,34 2,35—2,45 Slachtrunderen: Kortere aanvoer, slepende handel en lage re prijzen. Varkens: ruimere aanvoer, vlugge handel en onver anderde prijzen. gedane zaken Bintje 40 mm april: ochtend 3 middag 12 X 16,90; 5 X 17,00 Openstaande contracten Bintje 40 mm apr 485 (470); Bintje 50 mm nov. 11 (11); Bintje 50 mm apr 110 (110) DE VARKENSMARKT - Utrecht, - 12/6 - Tegenover een niet overvloedig aanbod staat momenteel een kalme vraag, X 16,80; zodat er weinig verandering is in het prijsverloop voor slachtvarkens. De verwachtingsprijzen luiden als volgt: bij DE VARKENS- EN RUNDVEEMARKT - Utrecht, 9 juni. de varkensmarkt wordt gekenmerkt door een stationair prijsverloop en een flauwe koopstemming aan de zijde van de afnemers. Dat ondanks de geringere omvang van de uit voer in de afgelopen week de prijzen niet omlaag zijn ge gaan, wijst intussen op een krappe aanbodpositie. Overigens was in de varkensvleesgroothandel het prijsverloop voor deelstukken welgedrukt. Met name ook de vraag naar kar bonaden liet te wensen over hetgeen wordt toegeschreven aan de geringe omvang van het toeristisch bezoek door het slechte weer. De slachtveeprijzen ondergingen een verlaging door de grotere invoer uit derde landen als gevolg van het opschorten van het invoerrecht. Verder ondervond het Hol landse vlees nogal concurrentie van invoer uit België, Frank rijk, Ierland en Denemarken. De prijzen voor Nederlands slachtvee varieerden voor de goede kwaliteit van 6,20 tot 6,60 voor tussensoorten van 5,30 tot 5,70 per kg gesl. gew. De aanvoeren waren klein met naar verhouding tussen kwaliteit en ook te vette dieren. Vette kalveren waren ge drukt in prijs variërend van 4,40 tot 5,10 per kg lev gew. In de wolvee sectöc was de aanvoer van jaarlingen niet noe menswaard meer. Genoteerd werd 6,00 tot 6,50 en voor zuiglammeren bij prijshoudende stemming 7,50 tot 7,75 per kg gesl gew. De goede kwaliteit slachtschapen bleef duur en rond 5,00, terwijl in mindersoortige en vette exempla ren 3,75 tot 4,00 genoteerd werd. VARKENSNOTERINGEN VEECENTRALE NCB BOXTEL, 12—17 juni 1972 Ongewijzigd. 6iggen:Biggenprijs afgelopen week 22 kg 84,— k.k. NOTERINGEN COVECO 12 t/m 16 juni 1972 Ongewijzigd. RUNDER- EN KALVERENPMJZEN IN DE EEG- LANDEN - Den Haag, Gewogen gemiddelde prijzen in 100 kg lev gew volgens noteringen in de week van 5 t/m 9 juni op de referentiemarkten in de EEG-landen: (tussen haakjes de prijzen van de voorafgaande week) Runderen Nederland België Luxemburg Duitsland Frankrijk Italië Marktprijs Heft ïng 305,64 (311,90) -- (- 319,50 (324,46) 342,73 (346,85) (-, 326,43 (328,83) 325,75 (327,86) ,-) 341,02 (337,04) Kalveren Nederland 459,90 (459,85) België 436,07 (454,35) Luxemburg 465,46 (473,50) Duitsland 476,65 (472,48) Frankrijk 419,78 (435,80) Italië 492,37 (488,21) levering per kg gesl gew, gewichtsgroep 65/85 kg 3,13 tot 3,15 met de gebruikelijke kortingen voor de hogere gewichten: bij levering per kg lev gew, met 2 kg tarra en na 24 uur vasten, gewichtsgroep 101/110 kg 2,48 tot 2,50 en gewichtsgroep 111/120 kg 2,46 tot 2,48. DE SLACHTKUIKENMARKT - 9 juni - De vraag naar slachtkuikens is groot. Prijzen staan onder druk, mede in verband met een order uit Chili van 2000 ton, waarvoor de contracten getekend zullen worden. Noteringen lopen van f 2,40-2,65/2,66 afhankelijk van kwaliteit en gewicht. In de week van 29 mei t/m 3 juni werd 5325 ton pluimvee geëxpor- teeerd, waarvan 4916 ton slachtkuikens. PLUIMVEE - NOTERINGEN CPS BOXMEER. Kippen bij 400 stuks en meer afhankelijk van gewicht en kwaliteit, lichte 0,850,95; middenkwaliteit, lichte 0,95-1,05; zware 1,05-1,15 per kg. Slachtkuikens ongesekst A-kwali- teitf 1,49 (dag-prs). Hogere gewichten lager in prijs, lagere gewichten hoger in prijs. COöP. VELUWSE EIER VEILING BARNEVELD, 12 juni Aanvoer 952.200 stuks, stemming kalm. Prijzen in 100 stuks: eieren van 50/51 gram 7,45; 55/56 gram 8,80; 60/61 gram 10,00—10,55; 65/66 gram 11,30-13,30 NOTERINGEN G.O.V.V.E. Eiernoteringen Gelders Over ijsselse Vereniging van Eierhandelafen in de week van 5 t/m 10/6 1972. Verse kippeëieren 1,39 per kg) i.v.m. kwan tum en kwaliteit toeslag gemideld voor witte eieren 1520 cent per kilo. Dito voor bruine eieren 2530 ct. per kg meer); verse eendeëieren 8Vj ct. per stuk, tweede soort 1 lager. Exclusief BTW. SUIKERTEKORT IN 1972 Het suikeraanbod op de wereldmarkt van de aan de inter nationale suikerovereeenkomst deelnemende en niet deel nemende landen zal in 1972 de behoefte waarschijnlijk niet dekken, aldus het slotcommuniqué van de internationale suikerraad na de op 26 mei afgesloten vergadering. Volgens een bericht van Europa-Nachrichten wordt blijkens de be schikbare ramingen van de Raad het verschil tussen vraag en aanbod 3 tot 4 miljoen ton bedragen! „GROENE TELEFOON" De Belgische minister van landbouw, Tindemans, heeft be sloten op zijn departement een „groene telefoon" te laten in stalleren, waardoor de Belgische landbouwers essentiële in formatie kunnen krijgen over de structuurhervorminggen in de landbouw. De minister heeft dat meegedeeld in de Belgi sche Senaat. De bewindsman noemde het een groot gebrek van deze tijd dat er onvolledige informatie bestaat voor de landbouwers in verband met de sociaal-economische proble men die zich in deze bedrijfstak voordoen; om in dezze leemte te voorzien wordt de „groene telefoon"ge!nstalleerd. De minister heeft verder toegezegd dat de Belgische land bouw twee maal per jaar rechtstreeks informaties over be langrijke problemen zal ontvangen. De gemeenschappelijke prijs voor de runderen bedraagt 326,87 (328,44) en de invoerprijs 298,09 (293,65). De gemeenschappelijke prijs voor de kalveren bedraagt 452,68 (458,35) en de invoerprijs 425,60 (425,60). GROOTHANDELSPRUS INDUSTRIEMELK juni: ondermelk 16,00 gest. melk 3,2 pet. vet 40,10 volle melk 15,45, verhoogd met 7,65 per pet. vet. MARKT GOES (13 juni 1972) Aardappelen: Bintje, veldsgewas, af boerderij op auto geleverd 10,-- - 14,-; Voederaardappelen 4,- - 4,25 per 100 kg, afgehaald op auto geleverd. Vlas: Goede kwaliteit 23-31 cent; Middenkwaliteit 18-23 cent; Afwijkende kwaliteit 15-18 cent per kg. Stro: Tarwestro 50,--; Gerstestro 45,--; Erwtenstro 60,- per 1000 kg. Alle noteringen exclusief BTW.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 9