VINK N.V. A V BASF GRASLAND voor hoogste BIETEN - opbrengst voor natrium-arm V A Boek- offsetdrukkerij NASSAUSTRAAT 1 AXEL] Tel. 01155-2020 Uw drukker voor: enveloppen jaarverslagen briefpapier rekeningen folders familiedrukwerk 1 snelweger C. BOOGERS Weer zo'n uitgedokterd BASF produkt! 16% Nitraatstikstof, 35% Natrium-oxide en 0,04% Borium TE KOOP GEVRAAGD N J. BOSSCHAART Viissingsestraat 24 KOUDEKERKE Tel. 01185-1288 TE KOOP: Gy dekberen B-F en B gekeurd met gezondheids certificaat Welbergsedijk 81, Steenbergen Tel. 01680-3128 Calixin toedienen als meeldauw uw gerst heeft geïnfecteerd Meeldauw is een schimmelziekte die een ernstige infectie in uw gerst kan veroorzaken. Hiertegen is gelukkig een afdoend medicijn ontwikkeld: Calixin. Spuit bij de eerste meeldauwaantasting. Reeds aanwezige infectie wordt bestreden en nieuwe aantasting gedurende enkele weken voorkomen. Het middel geeft bovendien een nevenwerking op andere schimmels. Calixin kan vermengd met groeistoffen worden verspoten. Calixin geeft all-round bescherming en zorgt voor een hogere gerstopbrengst. Ook Calixin komt uit de hogeschool der gewasbeschermers. Van BASF - een van de grootsten op het gebied van gewasbescherming. Dat betekent een grote zekerheid voor u. BASF heeft méér produkten die de belagers van uw oogst onder de duim houdengewasbeschermers in akkerbouw, tuinbouw, bollenteelt, fruitteelt en groenteteelt. Advies? Vraag gerust inlichtingen BASF-Nederland N.V., Afdeling Landbouw, Kadestraat 1, Postbus 1019, Arnhem, Tel.: 085-450691.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 18