GOEDE GEBRUIKTE MACHINES TEGEN BETAALBARE PRIJZEN LELY i MAASLAND DE ROTERRA HJ. HOEGEN DIJKHOF HANDELMD N.V. A M VOOR VERBETERDE GRONDSTRUCTUUR Fa.A.F.M.VAN ACKER A.D.RIEMENS de INSPAN N.V. Fa. KOOMAN 8 BESTEMMINGSPLANNEN Nieuw-Ginneken. Vanaf 9 februari ligt een maand ter inzage het bestemmingsplan „Landelijk Gebied I960". Gedurende deze termijn kan een ieder bij de Kroon be roep instellen tegen de onthouding van goedkeuring door G.S. Borsele. Vanaf 9 februari liggen een maand ter inzage de ontwerp-bestemmangsplannen „Ovezande Noord- West" en „Heinkenszand Watervliet I". Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke 'bezwaren worden ingediend bij de gemeenteraad. EerseL Vanaf 10 februari ligt een maand ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan „Recreatiegebied Eersel- Vessem 1971". Gedurende deze termijn kunnen schrifte lijke bezwaren worden ingediend bij de gemeenteraad. Sas van Gent. Vanaf 14 februari ligt een maand ter in zage het ontwerp-bestemmingsplan „Canisvliet". Gedu rende deze termijn kunnen schriftelijke 'bezwaren worden ingediend bij de gemeenteraad. Reimerswaal. Vanaf 14 februari ligt een maand ter in zage het bestemmingsplan „Natuurgebied" (gelegen ten zuiden van Krabbendijke). Gedurende deze termijn kun nen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij de ge meenteraad. St Philipsland. Vanaf 14 februari ligt een maand ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan „Recreatieterrein De Krammersweg". Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij de gemeen teraad. St Michielsgestel Vanaf 14 februari ligt een maand ter inzage het bestemmingsplan „Beekkant". Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, kunnen binnen een maand bezwaren indienen bij G.S. 's-Gravenmoer. Vanaf 14 februari ligt een (maand ter inzage het bestemmingsplan „Kerkwijk". Gedurende deze termijn kunnen zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, bij G.S. bezwaren in dienen. Mariekerke. Vanaf 15 februari ligt een maand ter in zage het door G.S. gedeeltelijk goedgekeurde bestem mingsplan „Aagtekerke". Zij, die bezwaren hebben tegen de gedeeltelijke onthouding van goedkeuring door G.S., kunnen binnen een maand beroep instellen bij de Kroon. Veldhoven. Vanaf 16 februari ligt een maand ter in zage het bestemmingsplan „Centrum". Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, als mede een ieder die bezwaren heeft tegen in het ontwerp aangebrachte wijzigingen, kunnen binnen een maand) be zwaren indienen bij G.S. VOORLICHTING STREEKPLAN SCHOUWEN-DUIVELAND „De kringbesturen voor Schouwen-Duiveland van de ZLM en de C.B.T.B. organiseren in samen werking met de Gewestelijke Raad voor Zeeland van het Landbouwschap op woensdag 23 februari a^. een vergadering over het Streekplan Schou- wen-Duiveland (2e herziening) waarbij de gelegen heid bestaat tot het opmaken van individuele be zwaarschriften voor belanghebbenden tegen ge noemd streekplan en waarop dit plan nader zal worden toegelicht De vergadering wordt gehouden in café-restau rant „Huis van Nassau", Lange Nobelstraat 2 te Zierikzee van 9.30 uur tot 12.30 uur en zal zo nodig des middags te 14.00 uur worden voortgezet. Belanghebbenden worden hierbij voor deze ver gadering uitgenodigd". INTERNATONALE LANDBOUW-TENTOONSTELLING Van 512 maart a.s. wordt te Parijs-Porte de Ver sailles de bekende landbouwwerktuigen- en land bouwtentoonstelling gehouden. Naast nieuwe werk tuigen op Jandbouwmeohanisatiegebied wordt ojn. een internationale vee- en pluimveetentoonstelling gehou den. Bijzondere aandacht wordt in Parijs geschonken aan de afdeling Europees Fokvee. Voor de vleespro- duktie kan men hier om. de volgende rassen zien: Hereford, Angus, Galloway (uit de Angelsaksische landen); Gharolais, Limousin, Maine-Anjou, Blonde d'Aquitaine (uit Frankrijk); en Chianina, Romagnola en Marchigiana (uit Italië) en van het melkvee de Duitse Rotbunde, de Nederlandse M.R.Y. en de Bel gische Roodvlaamse rassen. PARIJS Teneinde voor Nederlanders het bezoek aan deze tentoonstellingen te Parijs zo gemakkelijk mogelijk te maken, biedt de Stichting ter Bevordering van de Frcnse Vakbeurzen te Amsterdam een speciaal 3- daags reisarrangement aan op 10, 11 en 12 maart 1972. De prijs van dit speciale reis-arrangement bedraagt Hfl. 339,per persoon (met een toeslag van 30, voor een 1 persoonskamer)De hotel-accomodatie is in een 'eersteklas hotel met bad en douche en op ba sis van logies met ontbijt. Transport in Parijs van het vliegveld naar het hotel is in de prijs inbegrepen. In- schrijvingsformurieren voor deze reis kunnen aange vraagd worden bij de Stichting ter Bevordering van de Franse Vakbeurzen, Herengracht 117, Amsterdam, tel. 020/23 92 04 - 24 86 70. Ferguson 65 met 12X38 Labour banden, stuurbekr., voor lad er met grote bak en pakkenklem. 12-rijige Centra-Drill precisie-zaaimachine met 6 versnellingsbak, in staat van nieuw. Ferguson B 5, met opgebouwde Dubex veldspuit, banden 8X42, in goede staat 6 r. Centra-Drill precisie zaaimachine, in goede staat, met 6 versnellings bak, L. schijven, zaaiafst. 6-8-9Vi-l 1 -12- 15. Palm Seelandia 6r. precisie-zaaimachine met centr. aandrijving, versn. bak, L-zaad met uienzaaischijven. HD-veldspuit, 12 m., 450 1. tank, 90 1. pomp HD-veldspuyt, 15 m., 500 1. tank, 90 1. pomp bouwj. 1971 Urgent veldspuit 12 m., 800 Jacobi veldspuit 12 m., ƒ650,— Bean veldspuit, 12 m., 750 Watergeus veldspuit, 16 m. 700,— Bean veldspuit, met extra tank, 16 m 1600,— Nobel 3 rijige aardappelfrees, compleet met aan aarders, reservemessen met schijven. Struik rijenfrees, met aanaarders en reserve haken, in staat van nieuw. Stoll C 45, met aangedr. as, hydr. best., bew. rooielement, 1971, in staat van nieuw, met volle garantie Stegsted zaaimachine, 3 m., op luchtbanden, 36 pijpen, ha. teller, markeurs, loopplank, vlaskouters, getr. uitv. fjml Industrieterrein, 's Heer Arendskerke SP Telefoon 01106-1592-1502 Vert. Heer v.d.Waart 01100-4669/Vert. Heer Nijsse 01100-6712 De ronddraaiende elementen geven een ideaal poot- of zaaibed. Niet te fijn, niet te grof, gelijkmatige diepte-instelling en vlakke grondlegging, voor zware of lichte grond, voor aard appelen, bieten, granen of welk ander gewas dan ook. Alle egproblemen in één keer opgelost! Beter dan de schudeg. Vraag demonstratie! t WEVERSKADE 10 - TELEFOON 01899-2644 WATFRLANDKERKJE HOEK TEL. 01170-2163 TEL. 01154-298 KLOETINGE TEL 01100-6606 ELLEMEET ICoudekerke^el^H8M42^^^^^^^^^ TEL 01117-281

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 8