Gebouwen met wanden van gasbetonstenen Nieuwe bedrijfsgebouwen in Zeeland (!l) 7 J. H. VAN NIEUWENHUIZEN, specialist boenderijbouw, GA.R. Goes. In dit artikel wordt aandacht be steed aan een aantal gebouwen, welke zijn gebouwd met stalen spanten met een vrije overspanning en wanden met gasbetonstenen. Het is mogelijk gebleken om bij gebruik van stalen spanten en wanden met gasbeton stenen of betonstenen goedkoper te kunnen bouwen. Vooral de toepassing van gasbetonstenen (Ytong, Durox) vindt veel plaats, gezien de betrekke lijk gemakkelijke verwerking en het goede isolerende vermogen van deze stenen. In een volgend artikel tot slot iets over systeembouw en het gebruik van andere materialen dan stenen. Bedrijfsgebouw van de heer L. Goense te '^Gravenpolder. Bedrijfsgebouw van de heer H. Korst te Sas van Gent zijwanden ter hoogte van 3*4 meter. De aardappelibe- waring vindt nog plaats tussen pakken stro. In 1970 werd op het bedrijf van de heer H. Korst te Sas van Gent een gebouw geplaatst van 20 meter breed, 30 meter lang en met zijwanden ter hoogte van 4 meter. In dit gebouw werd een bewaarplaats gemaakt voor circa 500 ton aardappelen. De drukvaste en geïsoleerde wanden voor deze bewaarplaats werden gebouwd met hout en mineraalwoldekens. Het 'beluchtingssysteem is geheel ondergronds. In 1971 werd op het bedrijf van de heer P. Nijsse te Woensdrecht een gebouw geplaatst van 20 meter breed, afstand van 5 meter. Gelijmde houten spanten zijn op het werk geleverd, soms goedkoper dan stalen spanten. Ge plaatst lopen de kosten echter niet veel uiteen, terwijl men bij stalen spanten eenvoudiger kan werken met gas betonstenen. |N Zeeland zijn geen fabrieken die gelijmde houten spanten maken. Dit is wel het geval met stalen spanten. Men moet echter wel het juiste adres weten, omdat bij het leveren van stalen spanten prijsverschillen kunnen optreden. Hoewel gasbetonstenen goed) isoleren, is het drukvast maken van deze wanden voor een aard appelbewaarplaats niet aan te bevelen. De bewapenings- gAMENVATTEND kan worden gesteld dat bij toe passing van stalen spanten en wanden met gasbe tonstenen een betrekkelijk goedkoop, doelmatig en goed isolerend gebouw kan worden geplaatst. Een open hangar kost geplaatst met dak en topgevels van golfplaten, goten met afvoer tot peil, betonpoeren en B.T.W. circa 70,per m2 vloeroppervlak. Een befconvloer ter dikte van 12 cm met 1 bouwstaal- mat en gelegd met behulp van een aannemer kost circa 15,tot 20,per m2. Wanneer deze hangar nu wordt dichtgebouwd met gas betonstenen ter dikte van 20 cm 'bedragen de totale kos ten circa 130,per m2 vloeroppervlak bij een zijwand hoogte van 4 meter. |>N 1968 touwde de heer J. Goense te Tholen zelf een gebouw van 20 meter breed, 40 meter lang en met Bedrijfsgebouw van de heer J. Goense te Tholea Het plaatsen van de stalen spanten. Bedrijfsgebouw van de heer P. Nijsse te Woensdrecht 20 meter lang en met zijwanden ter hoogte van 4 meter. De aardappelbewaarplaats moet nog worden ingebouwd. In 1971 'bouwde de heer L. Goense te 's-Gravenpolder een gebouw van 16 meter breed, 35 meter lang en met zijwanden ter hoogte van 4 meter. Ook hier moet de aardappelbewaarplaats met houten wanden nog worden ingebouwd. staven kunnen namelijk gaan roesten in de voor deze stenen toe te passen specie. iDe goedkoopste oplossing blijft om binnen het gebouw de drukvaste wanden voor een bewaarplaats zelf te bou wen met hout en te isoleren met bijvoorbeeld mineraal- wolplaten of kunstharssohuimplaten (tempex). Om de bouwkosten zo laag mogelijk te houden, is het gewenst om het aantal deuren en ramen zoveel mogelijk te beperken. Per spantvak worden meestal twee licht- doorlatende golfplaten aangebracht. De topgevels worden dichtgebouwd met golfplaten (geen onderhoud) en verder voorzien van een jalouzie- rooster voor de ventilatie. Bij toepassing van een grote schuifdeur in de eind gevels) kan de zijwandhoogte beperkt blijven tot 3 meter. Een dergelijk gebouw van 20 x 25 meter inuet een aard appelbewaarplaats werd ook gebouwd op het bedrijf van de heer L. Boudeling te Anna Jacobapolder, terwijl op het bedrijf van de heer H. Dieleman te Z aamslag een ge bouw van 20 x 30 meter in aanbouw is. In alle genoemde gevallen werden stalen spanten toe gepast met een vrije overspanning en met een onderlinge

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 7