i LELY i MAASLAND POLYX K0PR0T IN HET UIENGEWAS „WIJBO" PANNEVIS ZADEN BAYER brengt METASYSTOX-R METASYSTOX-R SUIKERBIETENZAAD DE KANS, DAT DE DOOR EEN ZAADBEHANDELING EN EEN EVENTUELE VELDBESPUITING MET BENLATE DOELMATIG BESTREDEN KAN WORDEN, IS GROOT ZIE HIEROVER DE PUBLICATIES VAN DE S.N.U.I.F. DAAROM WORDT „WIJBO" UIENZAAD ALLEEN AFGELEVERD NAAST DE GEBRUIKELIJKE ZAADBEHANDELINGl NA BEHANDELD TE ZIJN MET BENLATE TEGEN DE KOPROTAANTASTING t p Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij voor Zeeland f Zeeuwsche Brandwaarborg-Maatschappij van 1824 MIDDELBURG Bijkantoor GOES Landbouwhuis ZIERIKZEE A Fa.A.F.M.VAN ACKER A.D.RIEMENS de INSPAN N.V. Fa. KOOMAN Te koop: Gebr. Battels n.v. POOTAARD APPELEN T KOOP TEL. 01676-310 OMDAT DEZE BESTRIJDING VAN DE SOMS IN ZEER ERNSTIGE MATE OPTREDENDE KOPROTZIEKTE GROTE PERSPECTIEVEN OPENT VOOR DE UIENTELER, ZAL DE KWEKER U DEZE SERVICE GAARNE VERLENEN VERDERE INLICHTINGEN WORDEN GAARNE GEGEVEN DOOR ONZE DEALERS, WEDERVERKOPERS EN DE S.N.U.I.F. POSTBUS 2 ENKHUIZEN TEL. 02280-2145 het nieuwe systemische insekticide Enkelen van de talloze verbruikers van het systemische middel META-ISO-SYSTOX stelden de vraag: „Kan - met behoud van de uitstekende kwalitatieve eigenschappen - de minder aangename geur van dit middel worden uitgeschakeld?" In de laboratoria van BAYER is naarstig gezocht naar een oplossing van dit probleem. Met succes! De nieuwe formulering met de belangrijk minder onaangename geur introduceren wij hiermede onder de naam Zowel in land- en tuinbouw als bij de teelt van kleinfruit zullen de gewassen eveneens afdoende, snel en langdurig tegen zuigende insekten worden beschermd met METASYSTOX-R. BAYER-AGROCHEMIE N.V. Arnhem Postbus 105/Telefoon 085-453241 Uw Brandverzekering jj in samenwerking met wiedt het ■I mm vvv.' onkruid ra doeltreffende onkruidbestrijding ineggen van zaad effectieve korstbreking Tanden instelbaar in 5 standen, waardoor b.v. een ideale aanpassing aan het profiel van een aardappelveld. Werkbreedte naar keuze: 4.50 m of met één veld 2.25 m. Handig en snel transport: transportbreedte 2.50 m. WEVERSKADE 10 TELE F O ON 01899-644 WATERLANDKERKJE TEL. 01170-2163 HOEK TEL. 01154-298 KLOETINGE TEL. 01100-6606 ELLEMEET Koudekerke, tel. 01185-1428 teloiii7-281 Urgent sproeimachine op Farmall FC. 125 1. pomp 20 m. breed 9x36 banden Burg. Vorklifd hefmast hefvermogen 1500 kg. Boerenweg 28, Heerle, 01658-634 Voor de noordelijke provincies: Fa. J.R.Douma, Bergum (Fr.), Tel. 05116-1213

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1972 | | pagina 16