waarom is een STOLL bietenrooier van HOEGEN DIJKHOr zn iets biznnders...? vraagt documentatie ZLM Slakken zijn zeer schadelijk MESUROL-Slakkenkorrels VOOR IEDER BEDRIJF EEN PASSENDE STEGSTED ZAAIMACHINE e H. J. HOEGEN DIJKHOF I I GOUDLAND ERTJE'S WATERSCHAP DE VERENIGDE BRAAKMANPOLDERS BEKENDMAKING Dat is algemeen bekend. Met het BAYER-produkt kan het slakkenprobleem nu op eenvoudige en doeltreffende wijze worden opgelost. MESUROL-Slakkenkorrels bevatten een lokstof, worden door slakken goed opgenomen en hebben een snelle werking, ook bij lagere temperaturen (beneden 10° C.) en bij vochtige weersomstandigheden. Bescherm Uw akkerbouwgewassen, vooral de vroeg- gezaaide wintergranen alsmede kool en spruitkool; verdelg huisjesslakken en naaktslakken met MESUROL- Slakkenkorrels. MESUROL-Slakkenkorrels kunnen zowel met de hand als machinaal worden uitgestrooid. BAYER-AGROCHEMIE N.V., Arnhem De Wetstraat 10-12, Tel. 085-453241 STEGSTED VOOR DE MODERNE LANDBOUW Alle Qjlegtledp zaaimachines zijn uitgevoerd met tandwielkast met 128 verstel-mogelijkheden - zonder wissel tandwielen genormaliseerd uitgevoerd met automatische markeurs leverbaar met achteregge Omdat: Stoll de grootste rooicapa- citeit per man per dag le vert (2 ha per man per dag) Omdat: Stoll de grootste rooica- paciteit per man per sei zoen levert (geen storin gen) OmdatStoll de beste onderdelen voorziening heeft (6 eigen magazijnen en vele dealers) OmdatStoll de grootste bunkerin- houd heeft (tot 2500 kg) OmdatStoll de meeste bladver- werkingsmogelijkheden biedt 1op dwarszwad 2. op langszwad 3. gehakseld over het veld (onderploegen) 4. gehakseld in de wagen (inkuilen) 5. gehakseld in bunker op de machine (inkuilen) 6. onbewerkt direct ach ter de machine 7. blad over het veld kop pen op dwarszwad OmdatStoll zelfzoekende en te gelijk aangedreven rooi- scharen kan leveren OmdatStoll zo het gewas in kan, zonder paden te rooien OmdatStoll slechts 1 per week behoeft doorgesmeerd te worden Omdat: Stoll een dubbele rijen- poetser heeft (dunnere koppen 5% meer op brengst) Omdat: U met een Stoll geld kunt verdienen Handel Mij. N.V. Industrieterrein 's-HEER ARENDSKERKE TeL 01106 -1592 INFORMATIEBON Stuur mij per omgaande foldermateriaal over de Naam T.a.v. Adres Plaats Telefoon voor studiedoeleinden I Ingesloten envelop zonder postzegel verzenden I aan H. J. Hoegen Dijkhof Handelmij N.V Aniwoordnr. 95. Doetinchem. ZWARE KLÉI-PLOEGEN ruim en stetk gebouwd. Vraag de uiterst scherpe prijs bij uw leverancier of GOUDLAND. B. Zweegers n.vEcht (L) 04754-1844 (3 lijnen) Esta AEG en Linde diep- vrieskisten, nieuw on beschadigd, sche rpste prijzen van Zeeland. Esta 200 L 419,— 300 L 599,— 350 L 699 420 L 769,— 500 L 900 600 L 955,— 480 L vrieskast 1250,675 L 1699,— 300 L 999,— 5 jaar Nederl. fabrieksgarantie, uw inhoud verzekerd. 100 polijthyleenzakken gratis 24 uur bereikbaar. D. Nijssen Deltafarm 01131-1979 Spi jkstaal elektro groente of melkwagen in keurige prima staat wegens om standigheden. Ieder jaar service dienst onderhouden 4000.D. Nijssen, Deltafarm Yerseke 01131- 1979 Sta salonwagens gemeubileerd, kachel, fornuis, alles wat u verder nodig heeft tegen gegarandeerde inkoop fabrieks prijs. Waar krijgt u dat. D. Nijssen, Deltafarm Yerseke 01131-1979 Om het mechanisch opschonen van waterlopen zo vlot mogelijk te doen verlopen worden grondeigenaren en gebruikers verzocht zorg te dragen dat de ligging van de in de waterlopen uitmondende drains duidelijk wordt aangegeven door middel van palen. Verder worden zij verzocht het nodige te verrichten en hun medewerking te verlenen, om het berijden van de lan derijen met machines mogelijk te maken. Daar het eeveneens van belang is voor de grondgebruikers om zo vroeg mogelijk, onder gunstige omstandigheden (b.v. droog weer), de bieten op de hoofdgewenden langs waterlopen te rooien, wordt verzocht, ten behoeve van een zo vlot mogelijk verlopen van de opschoningswerken, één en ander te verrichten vóór 1 oktober 1971. Voor belangstellenden liggen op het kantoor van de technische dienst van het waterschap, Julianastraat 5, te Hoek, kaarten ter inzage, waarop de waterlopen, die mechanisch geschoond zullen worden, zijn aangegeven. Hoek, 11 augustus 1971 Het dagelijks bestuur van het waterschap De verenigde Braakmanpolders, H. P. Wolfert, dijkgraaf J. Traas, griffier Werkbreedte Aantal rijen Rij-afstand Banden Bakinhoud Gewicht 2.64 m 12 220 mm 4.50 x 14 172 kg 416 kg 2.75 m 23 119 mm 4.50 x 14 180 kg 430 kg 3.00 m 12 250 mm 4.50x14 200 kg 460 kg 4.00 m 33 121 mm 4.50x16 275 kg 600 kg 5.00 m 41 122 mm 6.00x16 350 kg 755 kg 6.00 m 49 122 mm 6.00x16 425 kg 870 kg GOES, Dj. Philipsstraat 9, tel. 01100-8110

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 16