De BASF heeft de oplossing: BASF Patoran: een middel met langdurige werking Onkruidbestrijding in aardappelen is nodig om een grote op brengst te krijgen en om vlot mechanisch te kunnen oogsten. Maak het U makkelijk: een bespuiting met Patoran houdt Uw akker tot de oogst praktisch vrij van onkruiden. Dat bespaart U veel werk en geeft een maximaal resultaat. Op slibhoudende gronden bereikt U het beste resultaat door aan Patoran een hoeveelheid DNOC toe te voegen. Gebruik het beste - gebruik Patoran. Geen wonder dat Uw aardappelen zich zo goed ontwikkelen. De BASF staat vooraan bij een effectieve gewasbescherming. N.V. Color-Chemie, afdeling Landbouw, Postbus 1019, Arnhem, tel. (085) 45 06 91 Leveringsprogramma ®Alicep: ®Alipur: ®Basamid strooi: BASF Meeldauwmiddel (F 238) ®Butisan: ®Calixin: ®Dalapon Basfapon: ®Eptapur: Eptapur Speciaal: ®lvosit: Lihocin (CCC): ®MH 30: Monam BASF Pyramin ®Polyram Combi: ®Polyram Combi M: ®Polyram Combi MS: MCPA: MCPP: 2,4-D amine: SI Zaadonkruiden in aardappelen? tegen onkruid in tulpen, narcissen, irissen, gezaaide en geplante uien en sjalotten tegen onkruid in spinazie en erwten grondontsmettingsmiddel tegen vrij- levende aaltjes, bodemschimmels en zaadonkruiden in boomkwekerijen, bloembollen- en sierteelt tegen echte meeldauw in rozen tegen onkruid in uien en bloemkool tegen meeldauw in gerst ®Citowett: uitvloeier—hechter in combinatie met Pyramin na opkomst in bieten tegen kweek, riet, liesgras, e.d. tegen onkruid in veldbeemd, erwten en vlas tegen duist en windhalm in winter graan tegen onkruid in erwten en bonen ter voorkoming van legering in tarwe tegen schadelijke spruitvorming in uien, uitlopers bij aardbeien en als groeiremmer in bermgras grondontsmettingsmiddel op basis van metam tegen vrijlevende aaltjes, bodemschimmels en onkruid in de bloemen-, groente- en bloembollen teelt. tegen onkruid in bieten ®Perfekthion: tegen bietevlieg, luis en witlofmineer- vlieg tegen schurft op appel en peer tegen schurft op appel en peer tegen schurft op appel en peer tegen distels tegen muur en ridderzuring in granen en in grasland tegen hoefblad in wintergranen en in de stoppel

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 31