VOOR DE VROUW Biologische golf uitgespoeld in Amerikaanse wasmachines •e ,MEN KAN IN ZEE ZWEMMEN' verontreiniging van water en J3 Redakti ecommi ssi e Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland: D. Kugel-Swart, Schoolstraat 33 Poortvl iet.. Voor Noord-Brabant: A.J.M. Roosenschoon-Stolk Lanqestraat 17a, Halsteren. |gaat u hier achteloos aan voorbij WIE WAST MOET BEDENKEN DAT TEXTIEL WORDT GEREINIGD, DOCH WATER ONHERSTELBAAR VERVUILD. WEET U ÓÓK WAARDOOR K E G MET DE WEGGOOI FLES HEBT U ER GELD EN MOEITE VOOR OVER OM MILIEUAANTASTING TE VOORKOMEN MILIEU VERVUILING MOET OP DE BEGROTINGEN' WERK MEE OM HET' AFVALPROBLEEM TE BEPERKEN. „Brug dicht, motor af" Van onderzochte auto's was 65 pet. een te grote luchtvervuiler HET UUR VAN DE WAARHEID EIST OF HELPT U OOK MEE ONS LEVEN TE VERBETEREN BEGIN DAN UW LEVEN VANAF VANDAAG TE BETEREN. De redaktiecommissie wacht od uw reacties. EUROPESE COMMISSIE STUDEERT OP DE WEGWERPEMBALLAGE IJ OOK VOEDSELKEURING OP SCHADELIJKE STOFFEN Premier De Jong: FRISSE MORGEN Knipsels verzameld uit dag- en weekbladen. De meeste weggegooide afval is te vinden in de bermen en sloten tan wegen, met aan weerszijden bouwland en bij wegen met aan beide kanten struiken. Veel minder afval ligt er langs kale binnenwegen. Concentraties van afval zijn ook vaak te vinden langs de dammen die toegang geven tot het land. De meest opzichtige afval, in bermen, struiken en sloten op Walcheren: vale plastic-zakken, of gekleurde zakken, met .wervende tekstjes, die een sóórt mengmeststof of kal ksal peter of .Braimtkalk' aanprijzen. WE STINKEN ER IN! De titel „Het uur van de waarheid", waaronder het produktieteam van de serie „We stinken er ml" vanavond de tweede aflevering brengt, Uegt er niet om. Dat ia ook de bedoeling. Na de eerste uitzending, 26 oktober vorig jaar, dia oorspronkelijk als een op zichzelf staande documentaire was gemaakt kraag de NCRV zoveel reacties met de vraag: „Hoe moet het nu verder?". I xtotm/mo i J BRUSSEL (ANP) De Europese com missie bestudeert of er een gemeen schappelijke regeling ingevoerd kan worden tot verbetering van het leef milieu. Hij denkt daarbij speciaal aan regels omtrent zogenaamde wegwerp- emballage, zoals glas, aluminium, plastic enz. Tonijn: delicatesse onder verden king; de Federal Food and Drug Admi nistration (officiële gezondheidsbewa- kingsinstantie van de vs) heeft bekend gemaakt, dat rond 23 procent van de in de vs verkochte tonijn besmet kan zijn met kwik, een giftig metaal dat als in dustrieel afval in het zeewater (maar ook in de Rijn) terecht komt. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG (GPD) ,Wtj zijn ook niet zo gelukkig met de vervuiling van de Noordzee, maar een positief punt is dat de toestand aan bet verbeteren is. Het is niet verontrustend of heei erg gevaarlijk. De toestand la nog boven de norm en niet ziekteverwek kend. Men kan in zee gaan zwemmen.' LEEFBAAR MILIEU?

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 29