x AATECK AAGRUNOL Faneron! LIGTERMOET CHEMIE NV BETER FRUIT. DAT EIST DE CONSUMENT r Prov. Hengstenkeuring in Den Bosch 20 UNIFORME GROEP JONGE RIJPAARDHENGSTEN TALLOZE Brabantse warmbloedfokkers schaar- den zich rond de royale keuringsbaan in de Bra banthallen om eens goed te zien wat hun provincie hun heeft te bieden aan hengstenmateriaal. Die be langstelling was echt niet alleen gewekt om meteen een goedkoop entreekaartje voor het grote indoor - concours te bemachtigen, want na afloop van het springconcours voor dekhengsten trokken velen huis waarts, doodgewoon omdat de bedrijven hen niet langer missen konden. De eerbied voor het oudere is bij het provinciale bestuur ongetwijfeld aanwezig, want de hengsten van 8 jaar en ouder werden het eerst getoond. Aan de kop van de veelzijdigheidstypen stond te recht de temperamentvolle Dirigent van Van Heyst, die zich best houdt (evenals zijn baas!). Na hem Zwier van Jespers, die er ook nog wezen mag. Dit soort hengsten kunnen we nog niet missen! Eufraat van Vallers en Dynamo van Verduynen tellen ook nog mee; en 't zwarte tuigpaard Astor van Van de Brand, ging nog prima door de baan, vlotte, losse gangen liet hij zien, hoewel hij o.i. toch meer veelzijdigheids- paard dan tuigpaard is. UAN de rijpaardtypen kwam Domto van Van de Bosch, op de eerste plaats en Artilleur van Heyman, die zich heel goed houdt, kreeg ook een eer ste prov. bijdrage. Cadet van Kuypers en Eros van J. v. d. Ven kregen een 2e bijdrage, evenals Epigoon van Van den Bosch, die toch iets overhelt naar de veelzijdigheid. Bij de 6- en 7-jarige hengsten liep Frostwind voor aan, een wat roerige Trakekner met ruime draf en vlotte galop. Frappant, ook van Van de Brand, is veel rustiger en als Anglo-Normand een te waarderen vaderpaard. Galopin van Van Erp, op de 3e plaats en Flaneur van Dirkx en Boomaars, gezworen tuigpaard- mensen, met toch ook een goed zadelpaard. Een 2e prov. bijdrage voor de volgende hengsten: Graveur van Snoek, Graniet van Jespers, Glavius van Van de Heuvel en Van Bommel en Gondelier van Van Heyst. Bij de 4- en 5-jarige hengsten kwam Intendant van fam. Bardoel als eerste uit de bus. Huzaar van Kuy pers, volgde hem. Interpol van Gebr. Den Hollander en Van Lier, op de derde plaats. Een tweede prov. bijdrage voor (resp.) Homerus van J. v. d. Ven, He raut van Snoek en Idool van Jespers. Deze zes ver tegenwoordigen alle het rijpaardtype. VOOR het echte tuigpaard Indiaan, een welver diende eerste premie, eigenaars Dirkx en Boo maars en als enige (teken des tijds), veelzijdigheids- hengst van de jonge garde kreeg Heemraad van Van de Brand, ook een eerste prov. bijdrage. De vijf driejarige hengsten vormden een klasse apart, vertegenwoordigers van de nieuwe stijl. De jury zette Joost, eig. Jespers, bovenaan. Juweel van Van den Bosch, is zwaarder en dieper vooral, meer fokpaard, met een enorm beste stap, zoals zijn vader dat ook heeft. Als derde Jelle van Gebr. Den Hollander en Van Lier, doet iets beknopter aan. Op de vierde plaats Jacobijn van Comb. Bardoel en Vul- lers, mooi paard, maar hij moest zijn achterhand wat meer onderbrengen. Jurgen, eig. Van den Heuvel en Van Bommel, stak iets af bij de beste van de le pre mie, maar heeft wel het goede type. HE volbloeds aan de hand: Als le geplaatst Earl- u dom van Van Heyst, een volbloed met prima prestaties. Tweede Hanassi, een mooie vos van Van Erp. Derde de grote Matchim, een zware volbloed, staat bij Vullers. Vierde Grand Empereur van Van Heyst, heel mooi en evenredig, lijkt niet groot, maar meet officieel 1.65 m; dan als vijfde de rustige Millers Grey van Van Heyst. Die Van Heyst durft heel wat aan met 3 volbloedhengsten op stal, hij schijnt er werk voor te hebben! Als zesde First Trial van fam. Bardoel en als laatste, degene die het eerst bekend heid kreeg, Cobbler's Thread van Ven Erp. DUBRIEKEN, waarnaar met veel belangstelling werd uitgezien, waren die van de hengsten „on der den zadel", een ouderwetse uitdrukking, de zaak echter is van deze tijd, want we moeten echt af van het alleen maar keuren op exterieur. De hengsten van zes jaar en ouder kwamen het eerst voor het voetlicht. Frostwind, vlot en goed ge reden, op de eerste plaats, dan Doruto, heel anders, maar ook best. Vervolgens Flaneur, keurig voorge bracht. Daarna Graveur, deed het ook goed. Cadet met zijn ruime draf, stelde in galop teleur. Galopin kon wat iets beter in de hand staan. Gondelier was achter ongelijk. (Zie verder volgende pag.) PRODUKTEN '^hSPRO^ lever kwaliteits-fruit af. Door maximale zorg. Zoals b.v. door goede schurft-bestrijding. Spuit dan met een veilig en effektief fungicide, dat niet alleen schurft bestrijdt, maar ook vele gunstige nevenwerkingen heeft. Als: een diepere doorkleuring van de vruchten enige werking tegen meeldauw. een gunstige invloed op de bladstand en de gladheid van de vruchten. bij regelmatig spuiten een goede bestrijding van Gloeosporiumrot en andere bewaarziekten. Dit aangepast aan de weersomstandigheden. het remt de spintontwikkeling. Vraag AATECK aan uw leverancier of aan N.V. AAGRUNOL - GRONINGEN - TEL. 050-34041 het perfecte bestrijdingsmiddel hiertegen Faneron is zeer effectief tegen een grote groep zaadonkruiden en in het bijzonder tegen de hardnekkige kamille. Faneron is toegelaten voor onkruidbestrijding in zomer-en wintergranen en in graszaadteelten. Vraag onze folder aan! Geregistreerd handelsmerk van Ciba A.G., Basel. POSTBUS 699 - ROTTERDAM - TELEFOON 010-235420.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 20