<*üoor de <~ürouw Veiligheid in huis Consument en consumentenbelangen behartiging W1J, wonen in een land met eèn volk van individua listen. Dat weten wij nu weer eens te meer, sinds de Consumentenbond uit het Consumenten Contact Orgaan is getreden. Tot op dat moment leek het er enigszins op dat, althans op het stuk van het behartigen van de belangen van de consument, er een eensgezind geluid zou gehoord worden. Niet dat de consumenten in één organisatie zitten. De overgrote meerderheid zit in de Consumentenbond. Hetgeen niet inhoudt dat die ca. 290.000 leden nu als één vrouw (of man) achter het be stuur van die bond staan. Maar dat doen ook niet alle leden van bijv. de A.N.W.B. en dergelijke organisaties! Maar de „Consumentengids" is een vlot lezend blaadje waarin bijzonder goede voorlichting over allerlei zaken wordt gegeven waar vele consumenten belang hebben. Je hebt het gevoel dat je een goede koop hebt gedaan omdat de kwaliteit en de prijs van een artikel daarin gemotiveerd zijn omschreven. Daar is echter een zeer Uitslag provinciale breiwedstr|jd 1970 l/EER op keer berichten de dagbladen over een ongeval dat iemand binnens- of buitenshuis is overkomen. Het juiste aantal van deze ongevallen is moeilijk vast te stellen. Het is zeker dat het een groot aantal is vooral onder de leeftijdsgroep van 0 tot 6 jaar. leder gezinslid bijvoorbeeld ouder dan 10 jaar zou moeten weten waar de hoofdkraan van: gas, wa ter en de hoofdschakelaar van elektriciteit te vinden is. GAS: Het losschieten of scheuren van de gasslang in de keuken heeft al veel mensenlevens gekost. Een goede slang is wel een eerste vereiste. Vermoedt men een gas lek, dan die niet opzoeken met een lucifer, ,het kan veili ger met wat zeepsop. Het is verder een goede gewoonte om altijd eerst de regelkranen dicht te doen, alvorens de hoofdkraan te sluiten. Bij het opendoen loopt men anders de kans dat er ongemerkt gas uitstroomt. ELEKTRICITEIT: In de dagelijkse omgang met elektrische snoeren, toe stellen enzovoort zijn velen erg zorgeloos, meestal zon der dat te beseffen. Is uw verlengsnoer veilig dat wil zeggen gaaf en met veilige, goed afsluitende contactstop (stekker)? Denkt U eens aan rondkruipende en lopende grijpgrage kinderen. Het is voor U hopelijk vanzelfspre kend dat bij wastoestellen uitsluitend geaarde verleng snoeren met waterdicht koppelcontact gebruikt worden. Enige tijd geleden zijn een aantal elektrische onderdelen uit de handel genomen: de zogenaamde gapfitting, de t-stekker, de platte stekkertjes, de verloopstekker. Dit gebeurde uit veiligheidsoverwegingen; het is daarom goed deze materialen thuis niet langer te gebruiken. Wanneer het straks koud begint te worden, gebruikt U toch nooit een los, op de vloer staand elektrisch kachel tje in de badcel? Dat is spelen met uw leven! Voor plaat selijke warmte in douches zijn alleen een plafondstraler of wandkachel op flinke hoogte, met een trekschakelaar, veilig. BENZINE E.A. VLUCHTIGE GASSEN: Vanouds is wel bekend hoe voorzichtig men moet zijn met wasbenzine. Dit geldt voor vrijwel alle vlekkenmid- delen. Werk er het liefst imee buiten; binnenshuis nooit bij geyser of open vuur. Nieuwe schoonmaak- en vlek- kenmiddelen worden dikwijls verkocht in spuitbussen Lees de gebruiksaanwijzingen op spuitbussen goed, H. J. IN 'T HOFF—BOUWHUIS Stichting Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande. meestal zal er staan: van warmte en open vuur verwij derd houden. In haar ijver voor een nog beter resultaat combineert de huisvrouw wel eens twee reinigingsmid delen. Weet zij dat dit gevaarlijk kan zijn? Toiletreiniger met bleekwater geeft dampontwikkeling van het be dwelmende chloorgas. Toiletreiniger met schuurpoeder kan hetzelfde doen. Aangezien er zeer veel middelen zijn, waarvan de huisvrouw de samenstelling niet kent is het maar het beste, zich niet aan combinaties te wa gen. In een gezin met kleine kinderen verdient het aan beveling om alle reinigings- en oplosmiddelen, medica menten en zelfs vitaminepillen buiten het bereik var kinderen op te bergen. Het aanrechtkastje is dus geen goede plaats van benzine, ontstoppingsmiddel, aceton, bleekwater, insekticiden enz. enz. Nieuwsgierige kinde ren ruiken, proeven en rommelen maar al te graag. Rommel veroorzaakt dikwijls ongelukken, bijvoor- WENKEN VOOR EERSTE HULP (overgenomen: uit de folder Bescherming bevolking) BLIJF KALM EERST DENKEN DAN DOEN Aanbevolen verbandmiddelen: snelv er banden, r'olkleefpleister, driekante doe ken of schone gestreken doeken van 1309090 cm, grote veiligheidsspelden, ge comprimeerde watten, zioachtels, hydrophiele windsels, jodium, goede schaar. BRANDWONDEN Regelrecht onder stromend koud wa ter houden, zeker 10 minuten, dus onder de douche of badkraan. A. Zijn de brandwonden door kleding bedekt, dan de kleding op zijn plaats laf en zittenwel mag de stof, die niet aan de verbrande huid vastkleeft, voorzichtig wor den weggeknipt. B. Brandwonden niet door kleding bedekt: 1Er mag niets op de wond wor den gesmeerd of bepoederd. 2. Maak blaren niet open en vermijd alles, wat blaren zou kunnen stukmaken! 3. Bedek een brandwond volledig met een snelv erb and of met een tot compres gevouwen schone gestreken doek. Raak daar bij het verband nooit aan op de plaats, waar mede het met de brandwond in aanraking komt. 4. Maak het compres vast met een zwachtel, maar zorg ervoor, dat het verband niet drukt of klemt. 5. Geef de geivonde ruim warme dranken (koffie, melk) te drinken; geef echter nooit alcohol te drinken! 6. Mocht de gewonde bleek worden, dan plat neerleggen, zo dat het hoofd en het hart op één lijn liggen: toedekken met deken of jas, maar niet te warm. 7. Laat de gewonde zoveel mogelijk met rust! beeld door vallen omdat er iets op de trap ligt, of door los liggende of rafelige vloerldeedjes. Het hoeft geen betoog, dat aan de veiligheid van allerlei huis houd- en hobbymachines, de hoogste eisen gesteld moeten worden. Bewegende delen moeten afge schermd zijn of in draaiende toestand onbereikbaar. In de maand december komt daar nog het brandge vaar bij van de kerstbomen, plastic en houten kaar senstandaards en het vuurwerk. Ook dient u goed op te letten dat kaarsen in kerststukjes tijdens het op branden geen brand kunnen veroorzaken, vooral wan neer u deze stukjes achterlaat bij zieken en mensen^, die slecht ter been zijn. Het is tijdens deze feestelijke verlichtingen geen overbodige voorzorgsmaatregel om een natte spons gebonden op een lange stok bij de hand te houden. Een pasklaar voorschrift om de veiligheid in en buitenshuis te waarborgen is moeilijk te geven. Men moet zelf goed oplettend en kritisch zijn en wanneer dit mogelijk is voorzorgsmaatregelen treffen. duur, gesubsidieerd wetenschappelijk onderzoek aan voorafgegaan. ME?E om deze reden wil de Consumentenbond het liefst alleen de advieslakens uitdelen. Dat heeft zij onlangs duidelijk laten merken aan haar partner in het verdedigen van consumentenbelangen in het C.C.O., de Ned. Ver. van Huisvrouwen. Die vereniging bezit wel geen consumentengids, maar heeft wel iets anders dat indrukwekkend is voor de consumptie n.l. hét groen- zegel-keurmerk dat fabrikanten van elk artikel aan hun goederen kunnen hangen ten bewijze dat ze drager zijn van de goedkeuring van genoemde vereniging. Nu warer er nogal wat lakens in de handel met het groene zegel eraan. Laten nu die lakens in handen vallen van de keu- rings-inspecteurs van de consumentenbond. Die zijn ze gaan meten nadat ze gewassen waren en nu bleek dat de lakens tekort waren voor de inspectietenen. Die sta ken er 10 cm onderuit. Sindsdien deugen de lakens met groene zegels niet meer voor de consumentenbond. Niet temin blijft de N.V.V.H. het groene zegel in de top van de lakens voeren en fungeren deze als oorlogsvlaggen. Want de beide organisaties verdragen elkaar niet langer. |NTUSSEN kan de consument gerust zijn. De waren- tests gaan gewoon door, want die zitten in een aparte stichting met een overweldigende overheidssub sidie. Daarbuiten staan voortaan de Consumentenbond en het Consumenten Contact Orgaan te wachten op de resultaten, die ze beide kunnen gebruiken. De ene voor de gids en de ander voor een keur. En daartussen leeft dan ons volk dat voor haar consumptiebelangen voortaan als een ezel tussen twee hooibergen ligt. Maar verkom meren zullen wij niet op dit terrein, want beide groepe ringen zullen zich op ons werpen óm onze gunst. Dat wordt dus een fikse concurrentiestrijd oim de kwa liteit van de service. Overigens een gunstige ontwikke ling want dan zullen -beide aan den lijve ondervinden dat het heus nog niet zo eenvoudig is om bij felle con currentie een produkt te leveren dat alle kritiek kan doorstaan! Op de onlangs gehouden studiedag van de Zeeuwse plattelandsvrouwen werden de prijzen bekendgemaakt van de jaarlijkse breiwedstrijd. Voor het eerst deden ook leden van de bond in West-Brabant mee, doch jam- mergenoeg viel geen enkel werkstuk in de prijzen. Vol gend jaar beter dames! Rubriek I: voor baby en kleuters tot 4 jaar 1. Jasje met capuchon en losse muts; 2. Overgooier of jurkje eventueel met broekje. Mevr. Verijzer, Wilhelminadorp: le prijs en een eervolle vermelding Mevr. Van SchelvenWisse, Brouwershaven, le prijs Mevr. MesuNoteboom, 's-Heer Arendskerke, eervolle vermelding- Mevr. Mellegersvan Houte, Wemeldinge, 3e prijs Rubriek II: kinderkleding van 4 tot 10 jaar 1. Trui of tuniek; 2. Vest met rits. Mevr. Van OeverenHanse, Kortgene, le prijs Mevr. KramerQuirijns, Zuidzande, le prijs Mevr. Den DoelderHaartsen, Zuidzande, le prijs Mej. Davidse, Kortgene, 3e prijs Mevr. Van Langeraadvan Staalen, Schuddebeurs, le pr. Mevr. VerhulstVerburg, Kamperland, le prijs Rubriek III: tienerkleding 1. Lang vest met of zonder mouwen; 2. Poncho; 3. Trui; 4. Gestreepte sjaal. Mevr. Kramer—Quirijns, Zuidzande, 3e prijs Mevr. SpeyerSlager, Poortvliet, le en 2e prijs Mevr. Van Trigt, Tholen, le prijs Mevr. KooymanKrijger, St. Annaland, le en 3e prijs Meyr. Dagevosvan Dalen, Wemeldinge, 2e prijs Mevr. VerhulstVerburg, Kamperland, le prijs Rubriek IV: dames- en herenkleding 1. Deux-pieces of jurk; 2. Lang vest met of zonder mouwen; 3. Herentrui; 4. Herenvest met of zonder mou wen. Mevr. Mellegersvan Houte, Wemeldinge, le prijs Mevr. Van OeverenHanse, Kortgene, le prijs Mevr. Van Langeraadvan Staalen, Schuddebeurs, 2e pr. Mevr. VerhulstVerburg, Kamperland, 2e prijs Mevr. SpeyerSlager, Poortvliet, 3e prijs Mevr. Van VeenHelderman, Wolphaartsdijk, le prijs Mevr. Bruinoogede Regt, Borssele, le prijs Rubriek V: algemeen 1. Stola; 2. Tas (mag met kralen); 3. Handschoenen; 4. Ceintuur; 5. Kussen; 6. Muts - baret of hoed; 7. Pan nelappen of tafelmatjes. Mevr. Den DoelderHaartsen, Zuidzande, le en 2e prijs Mevr. Nol etNeve, Ierseke, le prijs 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1970 | | pagina 17