GKRMISANA1' Erzijn mensen dietwijfelen aan het nut van 4-wiel aangedreven trekkers WIERSUM CHEMIE N.V. UIENZAAD ZAAIZAAD ONTSMETTEN KRAAIEN WEREN., nu met een middel! Het nieuwe Het middel dat in één behandeling de doeltreffende zaadontsmettende werking van Germisan met de prima kraaienafweer van Anthrachinon combineert. Dus voor meer opbrengst: snel Germisan AT bestellen bij uw leverancier of bij GRONINGEN - TEL. 050-34041 Boomgaard, Bouwland en Schuur, Krabbendijke het openbaar te verkopen Te koop: Mc. Corm'ck 624 met cabine Mc. Cormick D-430 sloop trekker Farmall SBMD met atlaskraan Farmali Super A met maaibalk en wiedbalk Ford 3000 met S.O.S. Hassia 2.64 meter getrokken zaaimachine Allen motormaaier Diverse ploegen Schijfeggen 4-wielige bandenwagen Sproeier Dubex 3 punts, 12 meter Goudland verstekmaaier Orig. „Wijbo" Zaadhandel M. Dieleman, CEBECO Financiering? Notaris H. W. A. STEENPOORTE te KRUININGEN is voornemens ten verzoeke van „Fruitbedrijf C. P. Vo gelaar'' (Mr. J. H. F. Schwartz e.a.) op woensdag 28 oktober 1970 des namiddags 2 uur in „De Koophan del" te Krabbendijke in Het gehele fruit- en landbouwbedrijf onder Krabben dijke als: KOOP I: De percelen boomgaard en bouwland aan de Rijksweg, kad. bek. Krabbendijke, sectie C no's 2262, 2263, 2264, 2265, 377, 391, 386, 383, 378, 390, 387, 382, 379, tezamen groot 11.27.73 hectare. Door koper dient gestort te worden voor verplichte overname: 1.00.00 ha suikerbieten (C.S.M.) f 2.000,-; 0./2.00 ha knolselderij (K.E.O.) f 250,-; 3.25.00 ha Engels Raaigras (Reveille v. d. Have) f 250,-; beplanting St. Remy 0.48.00 ha; Hardy 0.40.50 ha; Triumph 0.63.00 ha; Clapp's 0.09.00 ha; Bonne Louise 0.73.92 ha; Lucas 0.24.48 ha; Conference 0.34.26 ha (6 jr.); Doyenné de Commis 1.18.12 ha (6 jr.). KOOP II: Do percelen boomgaard en bouwland aan de Zuiddijk, gescheiden door een sloot van koop I, kad. bek. Krabbendijke, sectie C no's 1949, 388bis, 388, 381 380, tezamen groot 6.57.70 hectare. Door koper dient gestort te worden voor verplichte overname: 2.50.00 ha suikerbieten (C.S.M.) f 5.000,- Beplanting: Bonne Louise 0.32.00 ha; Lucas 0.20.20 ha, Williams 0.04.00 ha. KOOP III: De schuur met boomgaard en bouwland aan de Dorpsstraat 122, kad. bek. Krabbendijke, sectie C no. 3157, groot 0.43.94 hectare. Beplanting: Golden Delicious 0.18.43 ha. COMBINATIES: Kopen I en II en kopen I, II en III. AANVAARDING: vrij van pacht (bij betaling) na ro ven oogst 1970, behoudens de schuur die te aanvaar den is uiterlijk 1 jan. 1970 of voor zoveel eerder bij ontruiming. De perebomen op de kopen I en II kunnen worden gerooid, waarvoor - mits gerooid vóór 31-12-70 door verkopers zal worden vergoed de rooipremie van f 2.000,- per ha. Inlichtingen te bekomen bij de bedrijfsleider dhr. J. Blok, Doelstraat 5 te Krabbendijke, tel. 01134-1535. Telefoon 01100-6606 Telefoon vertegenwoordiger 01180-3856 Voor er. alle andere soorten is uw adres: Doelstraat 1 - OUDELANDE (Z.Bev.) Tel. 01104-380 b.g.g. 252 Totdat zij zien hoe de Same 4-wiel aangedreven trekkers zonder moeite een onmogelijke situatie meester blijven. Trouwens welke trekker is licht genoeg om de grond niet te schaden en toch sterk genoeg voor het natte seizoen? De Same toch zeker. Andere Same voordelen: de eindreductie in de voorwiel naven, grote doorlaathoogte, kleine draaicirkel en gering onderhoud. Ook de luchtkoeling, waardoor snel starten in de winter en de ACU hefinrichting voor constante werkdiepte zijn speciale Same voordelen Uw coöperatief mechanisatiebedrijf geeft U graag nadere inlichtingen. GOES, Wulfaertstraat 3, tel. 01100-8110 in samenwerking met de Centrale Raiffeisenbank te Utrecht bieden wij u ook een geheel nieuw financieringssysteem met - behan deling binnen 24 uur-een looptijd van maxi maal 4 jaar - een redelijke rente over het wérkelijk uitstaande bedrag geen herkoop verplichting.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1970 | | pagina 18