Voor moderne onkruidbestrijding in aardappelen op basis van monolinuron en linuron Pyramin UNIEK VOOR NEDERLAND!! IHI@©IK 'jf f* BASF Adverteert in dit blad! N. V. WAALWIJK - Laageinde 105 Tel 04160-3740 Wj$ m bestrijdt zowel breedbladige als grasachtige zaadonkruiden toe te passen na de laatste grondbewerking vóór opkomst van het gewas geeft arbeidsbesparing Last van onkruid in voeder en suikerbieten, zaadbieten, pootbietjes en kroten (rode bieten)? De BASF heeft een opti male oplossing voor Uw probleem: Steyer brengt U de klap op de vuurpijl HOCKÉ L. -J 211 V. •ivls-,* .-TV 4 - - «v - ;'T- PH1LIPS-DUPHAR NEDERLAND n.v. AFD. FYTOPARMACIE Postbus7133 Amsterdam 8/2/127 Een onkruidbestrijdingsmiddel met langdurige werking in o.a. voeder- en suikerbleten, zaad bieten, pootbietjes en kroten (rode bieten). ©Gedeponeerd handelsmerk van de BASF N.V. Color-Chemie, Afdeling Landbouw Postbus 1019, Arnhem tel. (085) 450691 Vanaf heden 2 jaar garantie op alle Steyer trekkers plus tractoren, onderdelen en arbeidsloon. Steyer trekkers nu voor elk bedrijf: van 30 tot 100 PK, Nu dus meer dan ooit: „Waar kwaliteit beslist heeft Steyer niets te vrezen" Voor enkele rayons nog actieve dealers gevraagd. AllEENIMPORTSURSi no. BON voor gratis Steyer-documentatie Naam Straat Plaats Beroep j Plak deze bon op een briefkaart of schrijf hem over en stuur hem ons vandaag nog I op.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1970 | | pagina 21