ZlM Uit ROTQRKOPEG is trots op zijn M veidïni... een goede greep! Bestrijdt uievlieg met SAPECRON®- Granulaat V HOEGEN DiJKHOF MALETTIFREZEN.. vraagt docunaiatis I LIGTERMOET CHEMIE NV R.K. Middelbare Landbouwschool Hulst Aangifte nieuwe leerlingen lucerne of klaverhooi H. J. HOEGEN OIJKHOF VELDKONING O .V.V.V.W ADVERTEERT IN DIT BLAD .■.VAV.'.V E R T J E 'S Volkomen veilig voor het gewas. Zeer geringe dosering - max. 12 kg/ha. Door speciale formulering eenvoudig en schoon verwerkbaar. Stuift niet I Gelijkmatige korrelgrootte. SAPECRON - dodelijk voor de uievlieg I POSTBUS 699 ROTTERDAM - TEL. 010-235420 V Nieuwe leerlingen voor het schooljaar 1970/71 worden verzocht zich zo spoedig mogelijk aan te melden, bij voorkeur vóór 1 mei as.; diegenen die nog een examen moeten afleggen, gelieven zich toch reeds voorlopig op te geven Keuze uit 2 studierichtingen: E-opleiding - B- opleiding. BEIDE DIPLOMA'S GELDEN TEVENS ALS MIDDENSTANDSDIPLOMA. In de E- en de B-opleiding specialisatiemogelijk heden voor akkerbouw, veeteelt en fruitteelt. Vooral het B-diploma biedt doorstromingsmoge lijkheden naar: Hogere Landbouwschool, Hogere of Middelbare Bosbouw- en Cultuurtechnische School, e.d. Tot de Middelbare Landbouwschool kunnen wor den toegelaten degenen die een diploma Lagere Land- of Tuinbouwschool, diploma MAVO, 3 jaar ULO of daarmee gelijk te stellen opleiding bezit ten. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door en aangiften kunnen geschieden bij de directeur; adres: Kleine Zwanenstraat 2 - Hulst; tel. 01140 3100 ook 's avonds. Te koop gevraagd: 410 ton L. A. VERHAGE, Poortvliet, tel. 01662-425 0 vóór des maandags zenden aan redaktie Goes of administratie te Terneuzen. niet onder nummer. 60 cent per regel. geen bewijsnummer. Te koop: Gebruikte ge- creosoteerde afrasterings- palen, 100 st. x 1.60 m lang, 60 st. 1.40 m lang, 0 9 cm. R. L. BOO GAARD, Moertjesdijk 1, Hoedekenskerke - tel. 01193—244. Te koop gevraagd: Wa tertank, 1000 liter. Loon bedrijf VAN OEVEREN ZN, Brouwershaven. Te koop: 2-jarige IJs landse ponymerrie (st.b.) 875. Bosseweg 2a, 's- Heer Abtskerke. telefoon 31103412. Te Koop: NAK gekeurde ioornloze bramenplanten in pot. Tornless Ever green, hogere kilogram- opbrengst dan Himalaja. Sterke vrucht en frisse zoete smaak. C. J. DE LOOF, Biggekerkestraat 19, Koudekerke, 01185— 1343 of 343. Te koop: Een Hoekinga aardappelrijenfrees, rjj- enafstand 75 cm. Specia le prijs. Gebrs. DE JON GE, Zuidlangeweg 6 te Kats, tel. 01109—272. Geregistreerd handelsmerk ven Cibe A.G., Basel 6-L69 Vergelijk het resultaat van de Lely Roterra Rotorkopeg gerust met dat van schudeggen. Heeft u geen Lely Roterra Rotorkopeg? Bel ons dan even op voor een vrijblijvende de monstratie en overtuig u dan zelf van de meer dan sublieme werking. Fa. A. F. M. v. Acker Waterlandkerkje tel 01170-2163 Fa. G. L. Slahbekoom Zn. Kloetinge tel. 01100-6606 A. D. Riemen» Hoek tel. 01154-298 J. W. Koomaxi Ellemeet tel. 01117-281 Jazeker,... zonder overdrijving... Maletti frezen zijn echt iets om trots op te zijn Robuuste machines van uitmuntende kwaliteit. Leverbaar in werkbreedtes van 150, 180 en 200 cm. Een onverwoest bare tandwielaandrijving van de frees- as. Aandrijving aan de zijkant, dus geen onbewerkte middenstrook. Eventueel leverbaar met 2 draairich tingen. 4 verschillende snelheden mogelijk. Een machtige machine tegen een aan trekkelijke prijs. Handels Mij. N V. Industrieterrein 's-HEER ARENDSKERKE Tel. 01106 - 1592 INFORMATIEBON Stuur mij per omgaande foldermateriaal over de Naam T.a.v. Adres Plaats: Telefoon:...., In gesloten envelop zonder postzegel ver zenden aan: H. J. Hoegen Dijkhof Han- delmij N.V.. Antwoordnr. 95. Doetichem. Veldini «lotenreinlger Veldini siotenrelnlger. De Veldini siotenrelnlger doet zelfs de Dijkgraaf watertanden. Met feilloze precisie te regelen vanaf uw trekker, hapt de Veldini de sloten schoon. Alsof er een liniaal aan het werk geweest Is. Hij past op iedere trekker, Is oersterk, snel te monteren en te demonteren, heeft een steunpoot en is ook nog voordelig in prijs. Veldini is onder de zwaarste omstandigheden getest en heeft nog nimmer teleurgesteld I Veldini kranen. Een even goede greep Is een Veldini kraan. Bij de konstruktle is aan een aantal bijzonder belangrijke punten grote aandacht gegeven. Veldini-kranen zijn in wezen eenvoudig van konstruktle. Maar juist daardoor zo sterk 1 En niet te vergeten zéér praktisch. Met een maximum aan nuttig effekt Daarenboven zuinig In het gebruik. Het gebruik van rubberslangen werd tot een minimum beperkt, zodat ook daar weinig mankementen zullen optreden. Het leverings programma van Veldini is zó uitgebreid, dat er voor Ieder doel de juiste kraan isl Zend mij uitgebreid* dokumentatle over Veldini slotenrelnlgers/kranen (doorhalen wat niet verlangd wordt). Naam: Adrast Plaats: Zenden aan: Vefdkonlng N.V., Postbus 91, Roermond. Hoofdkantoor: Roermond, tel. (04750) 5544 (5 lijnen) Fllleal: Terwolde, Twellosewëg 27. tel (05712) 1664.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1970 | | pagina 16