KUBOTA 7 n inai M8M mm van Driel .van Dorsten ISSN KIM «•Ml De BASF heeft een nieuwe oplossing voor Uw probleem: BASF THE0D00R ADRIAAN VOGELAAR Last van kiemende zaad onkruiden in zaai-en plantuien? N.V. NEDALO UITHOORN OP AKKER- EN WEILAND IS STEEDS LONEND DOOR DE MEERWAARDIGE WERKING Hll Langerbruggekaai 9 B - 9000 GENT (België) SCHMOTZER Kombino Parallellogram -3delig 10 Geheel onverwacht is van ons heengegaan mijn lieve Man, onze lieve Vader, Behuwd- en Grootvader, op de leeftijd van 68 jaar. Krabbendijke: L. L. VOGELAAR—DE GRAAG J. A. VOGELAAR J. N. VOGELAAR—VAN DE ZANDE Zoelen (Tiel): A. TH. VOGELAAR M. M. VOGELAAR—KOLE Waterford Ierland: C. G. VOGELAAR A. VOGELAAR—JACOBSE Rotterdam: P. J. L. VOGELAAR en Kleinkinderen Krabbendijke, 24 maart 1970. Rijksweg 5. De crematie heeft inmiddels plaats gehad te Rotterdam. Butisan Dit NIEUWE vloeibare onkruidbestrijdings middel is geschikt voor gebruik in zaaluien, zilveruien, pickles en eerstejaars plantuien, tweedejaars plantuien, geplante sjalotten en proefsgewijs in geplante bloemkool. DOSERING: 6Va Itr. per ha. •Gedeponeerd handelsmerk van de BASF N.V. Color-Chemie, Afdeling Landbouw, Postbus 1019, Arnhem - tel. (085) 450691 Robuuste dieselmotoren van 3-10 pk. Zeer geschikt voor aandrijving van pompen, ge- neratoren.melkmachines enz. Industrieweg 4 Tel. 02975-3851 TE KOOP LASAPPARATEN, de beste ter wereld 1 pak electroden gFfc» tis. Ferm - 140 A. - 220/ 380 V. trappenloos regelbaar. Vrijblijvend inlichtingen. Zaterdags en 's avonds Morelisse, Varios, E.G.W. en Ferm. trafo's. Morelisse mica ge wikkeld. E.G.W. tijdelijk gratis bereikbaar (niet op zon- lasset. dag). D. NIJSSEN, Deltafarm, ïerseke, tel. 01131-197». KALKSTIKSTOF r KALKSTIKSTOF waarborgt een regelmatige en aanhoudende stikstofvoeding. KALKSTIKSTOF vernietigt alle eenjarige onkrui den in winter- en zomergranen, aardappelen, maïs, enz. KALKSTIKSTOF bestrijdt plantenziekten, zoals de legervoetziekte bij tarwe, knolvoet bij kool gewassen, wortelbrand bij bieten, enz. KALKSTIKSTOF voorkomt bodemmoeheid door bestrijding van aaltjes. KALKSTIKSTOF op grasland geeft gezond en hoog produktief vee door verbetering van de weideflora en door ontsmetting tegen bepaalde parasitaire ziekten (b.v. leverbot). Geeft u de voorkeur aan een produkt in korrel vorm, vraag dan de nitraathoudende kalkstikstof. verkocht onder de benaming CYANNITRAAT. Bijkomende inlichtingen en documentatie zijn steeds gratis te verkrijgen bij de landbouwkundige dienst van SADACEM Is gemaakt van geperst staat en voorzien van grote gefeldvtakken en een breed loopwiel. Aanaarden, zijschoffels e.d. kunnen alle in het parallello gram worden bevestigd en daardoor op de meest economische wijze gebruikt. Vraagt eveneens naar de originele losse Schmotxer wiedbalken, parallellogrammen-normaal en verdere toebehoren. 1 HOOFDDORP-ZWIJNDRECHT-K AM PEN-10PPERSUM |T*l (02503) 7041 (5 Üjnen)|

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1970 | | pagina 10