van Driel .van Dorsten UIENTELERS OPGELET ZlM GROENTEN, FRUIT EN AARDAPPELEN (Sjemert DETAILHANDELAAR S/vX GN I /v aanbouw-zaaimachines VAKOPLEIDING w.v.v. RIJKSDIPL0MA Voor al Uw trekker- en landbouwbanden SCHMOTZER bietenoogstmachine type "BK400" ER I JE'S .W.W.V.V.V.V.V.V. Adverteert in dit blad! m m m u u m DE specialisten in Tuinbouwonderwijs in de E.E.G. MERCURIUS APELDOORN GOODRICH RIJSTVELD BANDEN ZEBO ZEEUWSE BANDEN ONDERNEMING MEER DAN 65 JAAR VAN VADER OP ZOON! Saxonia is een traditie geworden, want Saxonia bracht vooruit gang, groei en winst in het bedrijf. Grootvader weet er nog opgetogen over te vertellen. Kleinzoon knikt instemmend. Saxonia is nog steeds heel voordelig! Onbegrijpelijk bij zoveel moderne precisie en ouderwetse betrouwbaarheid. Wie winst zaait, zaait met Saxonia! KEER OOGST MINDER KOSTEN Hydraulische bediening d.m.v. elektromagneten verzamelbak (inhoud 2000 kg) vóór de wielen voorkomt slip extra grote wielen tegen insporen trekker loopt vrij van te rooien en te koppen rijen met hydraulisch verstelbare afvoerband van 1o60 tot 3.20 m éénmansbediening ook leverbaar met aangedreven wielen. Type "BK2": éénmansbediening bakinhoud 1500 kg bak vóór de wielen, kipt hydraulisch. HOOFOOORP-ZWIJNORECHT-KAMPEN-LOPPERSUM Tel (02503) 7041 (5 lijnen)| Ha, dit jaar weer een meevallertje met GROBOL uien. Nu zo maar 5 tot zelfs 10 ton meer per H.A. En dan de bewaring gemiddeld net iets beter dan zijn col lega's (ook volgens 4 jaar officiële proeven). Een goede raad oogst de GROBOL vroeg en U behoort bij de beste uientelers van ons land vóór des maandag's in te zenden aan redaktie te Goes, voor leden 1 x per jaar gratis plaatsing, maximaal 6 regels en niet onder nummer. 90 cent per regel, geen bewijsnummer. Te koop gevraagd: Hoog- drachtige zeugen, dek- rjjpe opfokzeugen en een dek beer. J. GEERTSE, Seheeweg 12, Ritthem, tel. 01183—1486. Te koop: 2 j. Jhr. v. Tets en Wellington xxx afk. van N.A.K. stek a 35 - 100. Gevraagd: Fiets lft. 10 jaar. C. KORSTANJE, Poelweg 1, 's-Heer Abts- kerke. Gevraagd: Jongen of meisje voor hulp in de manege. Liefst met eni ge rijervaring. A. J. v. d. GRAAF, Kempensweg 4, Nieuwerkerk. Telefoon 01114—382. Zojuist verschenen: „Drei- schor, zoals het was", een kostelijk boek over Drei- schor, zoals het er vroeger uitzag. 127 pagina's met oude ansichtkaarten en foto's en tal van histori sche bijzonderheden. Te bestellen door overmaking van 16,op postgiro 1332000 van Uitgeverij Steengracht, Postbus 30, Zierikzee. Tel. (01110) - 2754/ Te koop: Ingeschreven Fjordenpaard met veulen. Gebr. WONDERGEM, Poel- weg 4, 's-Heer Hendriks- kinderen. Tel. 01100-7038. VOOR HET OFFICIËLE (sinds 1025, nader adres overbodig) Het diploma dat U MOET hebben om U zelfstandig te kunnen vestigen of als filiaalhouder of afdelingschef in een supermarkt te kunnen optreden. Eén van die schriftelijke MERCURIUS-cur- sussen (met 6 gezellige praktijkdagen). U bent hiermee zeker van meer dan 40 jaar opleidingservaring in het op een prettige, persoonlijke en boeiende wijze brengen van leerstof die U MOET be heersen. Laat uw vrije uren van NU U STRAKS rijke vruchten opleveren. Vraag het gratis prospectus... bij ZLG Nieuw, gebruikt, verzoold of gecoverd. Thans is het tijd voor het aanschaffen van: De band met de extra hoge nokken met de beste trekkracht. Vraag Uw collega's hoe X deze band hun bevalt. Hun antwoord zal v zonder uitzondering zijn: FANTASTISCH Middelburg (hoofdkantoor), Kromme Weele 17 A, tel. 01180-3993-2417 (werkplaats). Seisstraat 19 tel. 01180-3510 na 18 uur 2835 - 2328 - 4560 Terneuzen. Mr. Haarmannweg 2 tel. 01150-3828 B.G.G. 4075 Berger, op Zoom, Stationsplein 15 tel. 01640-5879 B.G.G. 5435 Breda Tramsingel 4 tel. 01600-37247 B.G.G. 46214 'X Hij weet wat zijn Saxonia waard is. Saxonia begon met een stap vóór, en blijft een flinke stap vóór op de moderne techniek! Technische gegevens type A 200 type A2Ü1 Werk breedte; 2500 mm 8000 mm Aantal rijen: 17-19-21 17-19-21-23-26 Inhoud zaadbak: 330 Itr 330 Hr Lengte: 1250 mm 1250 mm Breedte; 2900 mm 2900 mm Hoogte: 1200 mm 1250 mm Gewicht; 400 kg 450 kg Werksnelheid (graan): tot 20 km/u tot 20 km/o Zaaivermogen: tot3ha/u tot 3,5 ha/u 72-traps Norton kast voor storing- vrije precisie-dosering van alle gang bare zaadsoorten. Eenmansbediening vanaf de trekker. Ook genormaliseerd leverbaar (110 mm of 125 mm), werk breedten: 2500 mm - 2640 mm 3000 mm - 3080 mm. VRAAGT INLICHTINGEN BIJ DE IMPORTEUR WANROY N B. - TEL. 08859-1177 VIAUD- HOWARD-SAXONIA S S - WEHRHAHN-WEIMAR IA

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 15