JOHN HOEGEN DIJKHOF IMPORTEERT DEWULF AARDAPPELROOIMACHINES DEERE TREKKERSERIE MECHANISATIE NIEUWS in 80 pk-klasse 6 Waren nog voor enkele jaren de Amerikaanse John Deere trekkers typen 3020 en 4020 veel ge vraagd en genieten zij bij veel gebruikers nog steeds een grote populariteit, voortdurende prijs stijgingen' maakten vooral de 3020 praktisch on betaalbaar. De nieuwe zware Europese John Deere trekker type 3120 81 pk DIN vormt derhalve in deze pk- klasse een welkome vervanger. De importeur Louis Nagel te Arnhem introdu ceerde deze nieuwe 3120 onlangs bij zijn dealers en schrijft ons dat dit type, thans de grootste en zwaarste trekker die in de John Deere fabrieken te Mannheim wordt gefabriceerd, speciaal is ont worpen voor méér trekkracht en méér komfort. De bron van deze grote trekkracht vormt de 6-cylin- der John Deere motor met 5 ilter inhoud. Bij 2200 omwentelingen levert deze 81 DIN pk; dank zij een ideaal lopende koppelkromme met een hoog maximum koppel van 30,4 m/kg bij 1450 motor omwentelingen per minuut kan de motor derhalve nog bij een sterk verlaagd toerental volledig wor den belast. In de praktijk resulteert dit in het blijven doortrekken, ook onder plotselinge zware topbelastingen. Het gewicht van 3400 kg draagt zorg voor een goede adhesie van de banden met 4e bodem, waardoor slip wordt voorkomen. De versnellingsbak, in standaarduitvoering voor H. J. Hoegen Dijkhof Handelmij N.V. te Doe- tinchem heeft sinds 21 augustus j.l. de import van de Dewulf aarappelrooimachines verkregen. De Dewulf fabriek (sinds 1948) is gevestigd te Roese- lare (België), In de fabriek, die eigendom is van de heer R. Dewulf, werken 55 man. De machi nes die daar gefabriceerd worden zijn geheel op grond van eigen ervaringen ontwikkeld. Momenteel worden een 5-tal verschillende ty pen in serie gebouwd. Type HK 5 en VT 5 zijn beide bunkerrooiers, met een bunkerinhoud van 1200 kg waarbij de bunker van de HK 5 hydraulisch wordt gekipt. Bij het type VT 5 wordt de bunker de rooischaar, 5 ketting-snelheden, verstelbare spoorbreedte, instelbare schudinrichtingen en ver wisselbare sorteerinriehting. In de bunker van de HK 5 en VT 5 is rubber aangebracht dat de aard appelen tegen beschadiging beveiligt. In alle ma chines zijn de onderdelen die met aardappelen in aanraking komen bekleed met rubber of plastic. In België worden per jaar 100 machines (markt aandeel meer dan 50 ingezet. De export naar Frankrijk, al enkele jaren op gang, begint sterk toe te nemen. In Italië worden dit jaar de eerste machines in gebruik genomen. zien van de bekende hydraulisch bediende High/ Low, geeft keuzemogelijkheid uit 12 versnellingen vooruit van 1,8 tot 23,8 km/uur en 6 versnellingen achteruit. Het onafhankelijk van de versnellingsbak wer kende differentieelslot kan onder het rijden zon der te koppelen met de hand of met de voet wor den bediend. Een ruime keuze uit diverse bandenmaten, die in staat zijn om de nodige pk's op de grond over te brengen, is mogelijk. De 3120 is evenals de andere typen uit de serie uitgevoerd met een gesloten hydraulisch systeem, met de mogelijkheid tot aansluiting van enkel- en dubbelwerkende op afstand bediende hydraulische cylinders. De versnellingsbak, die tevens als reser voir voor het hydraulisch systeem, heeft met een inhoud van 57 liter voldoende olie ter beschik king om meerdere grote hefcylinders van achter de trekker gekoppelde werktuigen te voeden. De hefinrichting is automatisch regelend via de trekarmen. Deze teleskopisch uitschuifbare trek- armen kat. II zijn ontwikkeld om het aankoppelen van driepunts werktuigen zonder enige krachts inspanning uit te voeren. De hefkracht bedraagt 2120 kg (gemeten volgens O.E.C.D.-normen). De aftakas, standaarduitvoering met 540 en 1000 omw./min., levert .71 pk bij 540 onw./min. De af takas is volledig onafhankelijk en wordt hydrau lisch gekoppeld en ontkoppeld. Onder volle be lasting kan deze aftakas dus tijdens het rijden worden in- en uitgeschakeld. Bovendien kan mid dels een ingebouwde hydraulische rem het werk tuig, b.v. een frees, onmiddellijk tot stilstand wor den gebracht. Hydraulische besturing behoort tot de standaard uitvoering. Ook de veiligheidsriemen zijn hydrau lisch bediende oliebladschijfremmen. Ofschoon de import van trekkers boven de 70 pk in 1968 nog slechts 1 Vz% bedroeg van de totale import, laat het zich aanzien dat de behoefte in deze kategorie snel groter gaat worden. Met het steeds groter worden der landbouwbedrijven en het verder teruglopen van de beroepsbevolking in de landbouw vormen grotere en zwaardere ma chines met grotere kapaciteit het enige antwoord. Deze nieuwe John Deere 3120 is met zijn 6-cy- linder motor, zijn onafhankelijke hydraulisch schakelbare aftakas, zijn op de praktijk afgestemde 12 versnellingen vooruit, inclusief High/Low, en zijn hydraulische besturing, de ideale trekker voor de grotere landbouwbedrijven en voor de loon bedrijven, om hiermede in combinatie met eik werktuig te komen tot de noodzakelijke grotere oppervlaktekapaciteit., automatisch leeggedraaid, waarbij de valhoogte instelbaar is. Beide machines kunnen door één man (de trekkerbestuurder) worden bediend. Type PK 5 is geheel geconstrueerd voor het rooien op wagens. De hoogte van de transportband is gemakkelijk regelbaar. Type P 5 is een zakken- rooier met een ruim platform. Typte 2 PK 5 is een 2 rijige machine, die alle eigenschappen van de 1 rijige machines in zich verenigt en de aardappelen op een naastrijdende wagen aflevert. In de Dewulf aardappelrooiers zijn tal van p ak- tische details verwerkt: hydraulisch lichten van

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 6