/van Driel .van Dorsten, EJ wordt vergeten Zware klei? Marstig triltandcultivatoren Qoud/and Die machines halen mijn koren binnen -..en Shell Is koren op hün tnolenl Wdérover ik me ook zorgen maak, niet over mijn machines en werktuigen. Ik geel se Shell smeermiddelen en brandstoffen en ze eten bij wijze van spreken uit mijn band. Stel je voor dat ik ook déór nog op moet letten 1 Nee, wie er kijk op heeft, schakelt gewoon de Shell-handelaar in. ie weet niet alleen wat kwali teit, maar óók wat service is. Die is er altijd razendsnel - en daar heb je vooral plezier van als het razenddruk is! Werken met Shell is voordeel oogsten 19 MEER OOGST MINDER KOSTEN De hardste korst wordt een kruimelig bed als MARSTIG er de tanden In zetl MARSTIG voor het klaarmaken van het zaaibed, voor Ideale onkruld- bestrijdlng en voor het stoppelen. Nu met nieuwe, extra zware tanden (gepatenteerd). Verschillende modellen en werkbreedten. HOOFOOORP-ZWIJNDRECHT-KAMPEN-IOPPERSUM |Tel. (02503) 7041 (5 lijnen)| Voer smoring en bescherming van uw kostbare machines on werktuigen bfatt Chell u onder andere do volgende •peciaal ontwikkelde smeermiddelent Transmissie-oliën: SHELL SPIRAX SHELL DENTAX Hydraulische oliën: SHELL TELLUS Vette»: SHELL RETINAX DAN: GOUDLAND „SUPER-VITESSE" serie ..Goudland" Ploegenfabr. ECHT (L.) 04754-1844 3 lijnen Vraagt uw dealen WM. the» Nederland Verkoopmaatschappij N.V., Poetbiw MM, Rotterdam. I

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 19