De grond beter bewerken? Een grotere capaciteit bereiken? DE RUMPTSTAD ST0PPELPL0EG! DIADEM transportbakken AASTANEB de „KROKODILLERIT" AARDAPPELZIEKTE! WIERSUM CHEMIE N.V. Maak Uw transport gemakkelijk en voordelig Voor lichte grond, met 4,5 of 6 scharen. Voor zware grond, met 5,6,7 of 8 scharen. n^VAN RUMPT N.V. 20 M. J. Moegeit Dijkhol NEEM GEEN RISICO, als het de betreft! Effektieve ziektebestrijding en hogere opbrengsten door gebruik van AA-PRODUKTEN KWALITEITSPRODUKTENI Spuit dus AASTANEB 4 en 5 tons kipwagens voor ongekend lage prijzen TRACTOREN WERKTUIGEN 6 en 7 tons ook leverbaar Zuidweg 11 - KRABBENDIJKE, - Tel 01134—581 71 'Z X i, Er is een duidelijk antwoord op deze vragen: N.B. Met een 6- of 7-schaar Rumptstad stoppelploeg kunt u In één werkgang uw perceel kanten volledig afploegen. Inlichtingen en levering via uw smid/handelaar. Wij fabriceren tevens: 1-schaar kantelploegen, 2-, 3- en 4-schaar wentelploegen, 2-tot 8-achaar rondgaande ploegen, wielploegen voor rupstrekkers. MET RUMPTSTAD MEEK MOGELIJKHEDEN Voor uitvoerige informatie kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot: Stad aan 't Haringvliet Telefoon 01871 - 202* Op 14 JUNI organiseert de P.J.Z. O.-Zeeuwsch-Vlaanderen Aan deze rit kan iedereen meedoen, met voor de dames een speciale damesprijs. U kunt van te voren inschrijven bij S. VAN HOEVE, 2e Verkorting 2, Axel (011402095) waarna U het reglement ontvangt. Ook op de dag van de rit kan men inschrijven en wel aan de start. Deze is bij restaurant „de Kraag", Terneuzensestraat 89, Zaamslag. (Dit restaurant ligt aan de linkerzijde van de weg ZaamslagTer neu zen). De start vind plaats om kwart voor twee. Prijsuitreiking in de „Krokodillebar" te Kloosterzande om 8 ur. Bal na m.m.v. „The Sky Jumpers" uit Tilburg. Ook niet-deelnemers zijn hier welkom. Startgeld leden ZLM enz. 7,(incl. verzekering) niet- leden ƒ8,(incl. verzekering). TOT ZIENS OP 14 JUNI. ideaal voor transport van allerlei materialen zoals melkbussen, kunstmestzakken, veevoer en andér los materiaal draagvermogen tot 500 kg. afneembare achterwand kipbaar naar achteren bakvergrendeling bedienbaar vanaf trekkerzitting passend aan elke 3 pts-hefinricht'np INFORMATIEBON Stuur mij per omgaande foldermateriaal over de In gestoten envelop tonder pojttegel verzenden ma: M. J. Hoegen Dijfclwf Hendelmij N.V. Antwoord»*. M. Ooetlnchem. Handelmij N.V. Noordweegseweg 3c HEER ARENDSKERKE Telefoon 01106-592 tfHSBRjjljpiië siünmRKtmiHSH (maneb/organisch tin) dosering 1.8-2.4 kg/ha GRONINGEN - TEL. 05900-20441'

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 20