10 De mogelijkheden waarin en waarover u kennis op kan doen omvat dus vele beroepen. U leert iets van timmeren, metselen, betonwerk, bestraten, me taal bewerken, solderen, lassen, schilderen, glas snijden, tekeningen lezen en begrijpen, enz. We willen wel voorop stellen dat u met deze veelheid aan beroepen en de beperktheid van deze cursussen geen specialist kan worden in een van deze beroepen. Dit is ook nooit de opzet geweest van de samenstellers van deze cursussen. Zij wil den u alleen een basiskennis meegeven waardoor u zelf in staat bent kleine reparaties uit te voeren, speciaal i.i die gevallen waar u anders vele manr uren verliest. Mocht u toch besluiten om iets grotere zaken zelf aan te pakken is het steeds gewenst dat u adviezen inwint en u laat voorlichten door de vak man. Dit om u later voor nare gevolgen te vrij waren. Ook over deze zaken, wat u al of niet zelf standig mag uitvoeren, krijgt u adviezen op deze cursussen. Nu u dit voorgaande hebt gelezen is het u wel duidelijk geworden dat deze veelheid aan stof nooit in één cursusjaar is aan te leren. Om voor de winterperiode (eind sept. tot aan vang maart) een afgerond geheel aan leerstof te krijgen, hebben de samenstellers dit totale pakket in een aantal cursussen verdeeld. Hieronder volgen nu deze cursussen met tijds duur, vooropleiding en een kort overzicht van de inhoud: 1. ALGEMENE HANDVAARDIGHEIDSCURSUS VOOR BEGINNERS IYE cursus omvat, met inbegrip van het examen, 72 lesuren. Dit was gemakkelijk voor deze foto maar voor u «iet de juiste en veilige werkwijze in schuur of werkplaats. Vooropleiding geen, minimum leeftijd 15 jaar. Korte inhoud Buigoefeningen met draad en band- staal, pakkingen maken, gaten bo ren in metaal, gereedschappenken- nis en onderhoud. Schaaf-, boor-, zaag- en steekwerk met hout. Bevestigen van hout op hout en me taal op hout. Het slijpen van beitels en scher pen van zagen. Materialenkennis van hout, metaal en bevestigingsmiddelen. Eenvoudige touwverbindingen en tekeningen lezen. Het uitpassen van vlakken in het maaiveld als het horizontale, hel lende en vertikale vlak. Dit is een iedale cursus voor de hobby-isten en knutselaars (doe-het-zelvers). U leert omgaan met vele gereedschappen, waarvan een groot aantal ge heel nieuw voor u zullen zijn. Deze cursus geeft tevens een goede ondergrond voor de vervolgcur sussen door: a. de vaardigheid die u hebt gekregen met diver se gereedschappen, b. de logische en praktische opbouw, die u aan geleerd hebt, om een werkstuk tot een goed einde te maken. Daarbij zijn de meeste werk stukken, die u tijdens deze cursus hebt gemaakt, tevens nuttige gebruiksvoorwerpen! Deze algemene cursus voor beginners is nog ge splitst in hout- en metaalbewerking n.l.: la. HANDVAARDIGHEIDSCURSUS HOUTBE WERKING VOOR BEGINNERS, lb. HANDVAARDIGHEIDSCURSUS METAAL BEWERKING VOOR BEGINNERS. Voor beiden geldt, vooropleiding idem als hier boven, tijdsduur 48 lesuren. Het diploma geeft toelating tot de andere hand vaardigheidscursussen, voor de cursus in motoren- gebruik en de praktijkcursus landbouwwerktuigen A. 2. CURSUS N METAALBEWERKING DEZE cursus omvat, met inbegrip van het exa men, 72 lesuren. Vooropleiding: alle bezitters van het diploma van de handvaardigheidscursus (lb) metaalbewer- Enkele houten werkstukke I der one nes fcer Je hoeft geen vakman te zijn om het te beoordelen maar wel iets meer kunnen dan de leek o.m dit goed te maken. Dit is mooi, maar goed gebruikt is het nog mooier,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 10