Cvan Driel yyan Dorsten LAY5DN MAAIDORSERS ■k Zonder zorg uw graan- en hooi-oogst binnen! Dat hebben de eigenaars van New Holland-Clayson maaidorsers en New Holland opraappersen in het moeilijke jaar 1968 er varen. Dank zij hun machines konden zij uit iederwerk- baar uur halen wat erin zat. Zonderoponthouddoorstoring. Op topcapaciteit. I\EW HOLLAISD mééroogst- NEW HOLLAIND as New Holland Ctayson M135 New Holland Clayson M140 Wilt u méér weten over de New Hofland Clayson maaidorsers? Schrijf of bel om een prospectus naar uw dealer. Hij zal u verte Ien welk type er zijn er vier juist VOOf UW bedrijf het meest geschikt is. De New Hofland hogedruk-opraappersen wer ken ook bij topcapaciteit feilloos: ieder pak even groot, samengeperst onder dezelfde druk en stevig gebonden. Dank zij de nauwe landbe zetting van de opraaptrommel wordt het mate riaal ook wanneer het kort is - schoon opge raapt en het verlies tot een minimum beperkt. Er zijn drie modellen; uw dealer zai ze u graag laten zienl New Holland 268 New Holland 65 New Holland 278 Met een New Holland-Clayson maaidorser en een New Holland opraappers krijgt u óók de service, die erachter staatDus een reden te meer voor: HOOFDDORP - ZWUNDRECHT KAMPEN - LOPPERSUM Alles regelt u vanaf de bestuurderszitplaats op liet platform: de haspelhoogte en -snelheid, de lioogte van hët maaibord, de rijsnelheid. U hebt «en uitstekend zicht op het werk én op de controlemeters, die de werking van de hele ma chine tonen. Dank zij hydro pneumatische com pensators volgt het maaibord de oneffenheden van de grond. Het dorsvermogen is uitzonder lijk groot. Door een variator kan de rijsnelheid Onmiddellijk aan de omstandigheden worden aangepast. Er is geen graanverlies en de zeef- kast met de grote voorbereidingsbodem maakt :de reiniging vrijwel volmaakt. New Holland Clayson M122

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 32