Eptapur Spec. WIERSUM CHEMIE N.V. «RAIFFEISENBANK S. G. TRILBET0N VENZAR GRONINGEN - TEL. 05900-20441 garageloodsen werkplaatsen wagenloodsen kippenhokken berging schuttingen (^"jcmert s Te koop aangeboden Landb. Mech. Bedr. STEUTEL ONKRUIDBESTRIJDING IN BIETEN MODERN EN VEILIG MAAIEN MET DE S S DISKUS 31 toe te passen In wintergranen ter bestrijding van duist op zeekleigronden met tenminste 30% slib en 2% humus. Tevens ter bestrijding van wind- halm op dalgronden met tenminste 10% humus. •Gedeponeerd handelsmerk van de BASF N.V. Coior-Chemie, Postbus 1019, Arnhem Telefoon 08300-50691 Akkermans N.V., Fljnaart, tel. 01686-755 Fa. A.P.S. Bo- gaerdsjr., Swifterbant, tel. 03212-445 Fa. H. Bogaerds, Numansdorp, tel. 01865-297 Fa. H. Boersma Gzn., Zijldijk, tel. 05968-465 Fa. H. Crezee, Almkerk, tel. 01833-440 Gebr. den Herder, Serooskerke/W., tel. 01189-358 Fa. Marls Visser, Marknesse, tel. 05273-1541 Fa. Hall- mans Kerckhoffs, Beek L., tel. 04402-2255 Gebr. v.d. Laan N.V., Voorhout, tel. 02532-8148 Noord Ned. Bestrfj- dingsmlddelenhandel, Leeuwarden, tel. 05100-22040 Fa. JA Speelman, Goes, tel. 01100-7278 Fa. J.W. Voor- braak, Rijsbergen, tel. 01606-751 Fa. J.G. Wolfa, Midden- meer, tel. 02270-603 Fa. W. van Iperen, Oud-Beyerland, tel. 01860-2032 Fa. K. Pettinga. Holten, tel. 05483-1730 Levert Te leveren in alle lengtes, breedtes, en hoogtes, ook dubbelwandig. Diverse soorten AFRASTERING en alle TEGELWERK. ZANDSTRAAT SAS VAN GENT Telefoon 01157—219 VRAAGT INLICHTINGEN BIJ DE IMPORTEUR WANROY N B. - TEL. 08859 1177 VIAUD- HOWARD SAXONIA S S - WEHRHAHN-WEIMAR werkbreedte: 160 cm. benodigd vermogen: 35 PK. een David Brown type 850 een David Brown type 850 een 3-rijige Hassia pootmachine een getrokken Volvo combine een Bean snelspuit, compleet met sproeigeweer een Cormick eenrijige pootmachine all.es in prima staat. Telefoon 01110—3118—3134 - ZIERIKZEE (lenacll) Toepassing direct na het zaaien: goedgekeurd voor gronden met 4,5 of meer humus vanaf 6 humus gemengd spulten met AAproca spuit 50 (IPC) aan bevelenswaardig bestrijdt een breed sortiment onkrui den o.a. muur, tuintjesgras en duist Toepassing na opkomst: Venzar kan, gecombineerd met Beta- naf, na opkomst worden toegepast Venzar wordt, proefsgewijs, aanbe volen voor die gevallen waar na het zaaien geen langwerkend bodemherbi cide is toegepast toevoeging van Venzar handhaaft en versterkt het effekt van een Betanal- b espuiting. Minder arbeidskosten in de bietenteelt met Wiersum's AA-produkten, Geregistreerd handelsmerk van E.f. DU PONT DE NEMOURS and Co (INC.) De DISKUS* Is geschikt voor Iedere 3-puntsbevestiging. De aandrijving geschiedt door de trekker-aftakas, via een Olie badkast V-snaren drijven dan de getande, met staal- draad binnenwerk versterkte hoofdriem aan, welke de trommel In beweging brengt. Door dit aandrijfsysteem kunnen ook trekkers van 35 PK deze machine aandrijven, daar de aandrijving soepel en trillingvrij verloopt De mesbevestiging is veilig en goed bereikbaar Het verwisselen der messen is zeer eenvoudig, zonder speciaal gereedschap. Iedere trommel heeft 2 messen en een schotelvormige voet voor goede geleiding over oneffenheden. Bij obstakels wijken de messen naar achteren uit De DISKUS heeft een vol jaar praktische beproeving In Nederland achter de rug en ze heeft door haar zware constructie deze beproevingen met glans doorstaan. Elke DISKUS wordt onder volle garantie geleverd. Rationele bedrijfsvoering vraagt véél geld - ook in de fruitteelt. Omschakeling op moderne teelt- en opslagmethoden, bouw en vernieuwing van bedrijfsge bouwen vergen ingrijpende investeringen. De Raiffeisenbank kan u daarbij van dienst zijn met financieringsadviezen. Ga daarom over uw plannen steeds praten bij de dichtstbijzijnde vestiging van de Raiffeisenbank! SRAARBANK EN ALLE BANKZAKEN

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 31