SALPETER BOFFEN'S HOUTBOUW N.V. - Mi BASF Nieuwe aardappel uienopschepmachines Fa. Joh. Gunst Zn Adverteert in dit blad PLUIMVEEHOKKEN VELDSCHUUR Pyramin® onkruidbestrijdingsmiddel met langdurige werking in o.a. voeder- en suikerbieten, zaadbieten, poot- bietjes en kroten (rode bieten). Citowett" uitvloeier-hechter ter verbetering van de werking van Pyramin, wanneer dit middel in bieten als con tact-herbicide wordt toegepast. De BASF-groep is één van de grootste chemische concerns ter wereld met produktiebedrijven in 4 werelddelen en handelsverbindingen met 130 lan den. Het concern heeft een totaalomzet van ruim 6 miljard gulden per jaar en biedt werk aan bijna72.000 personen, waarvan er ongeveer 10.000 bij de re search zijn betrokken. De fabricage van de meer dan 5.000 verschillende BASF produkten is gebaseerd op meer dan 100 jaar ervaring. Kunstmeststoffen en planteziekten-bestrijdingsmiddelen vormen een be langrijk onderdeel van dit programma. Het landbouw proefstation Limburgerhof speelt bij de ontwikkeling en perfectionering van deze produkten een belang rijke rol. Het leveringsprogramma van de BASF-groep omvat verder kunststoffen, van allerlei aard, o.m. het be kende kunststofschuim STYROPOR. Verder kleur stoffen, chemicaliën voor vrijwel alle takken van in dustrie, farmaceutische produkten, lakken en verven, magnetische banden voor computers en de bekende BASF geluidsband. 26 TE KOOP EN TE HUUR: merk Breston. Ttivtm te koop: één zo goed als nieuwe aardappel/ «ienopschepmachine. Merk Breston. Nieuwstraat SO-^4 GOES TeL 01100-5351-6959. Concurrentie pry zen le soort materialen Snelle levering Vraagt vrijblijvend inlichtingen Ook over onze Bungalows - Garages - Loodsen POSTBUS 15 TEL. (08850 1474 Na kantoortijd: 1648 - 1269 V ertegen woordiging Int. Handelsonderneming MUGOMA N.V. - Gerberalaan 1 - Naaldwijk - tel. 017406386/7100 ui 'II MM lil NV. Color-Chemie, Postbua 1019, Arnhem Telefoon 08300-50691 Badische Anilin- Soda-Fabrik AG 6700 Ludwlgshafen West-Duitsland Akkermene N.V.. Fijnaart. tei. 01696-756 - Fa. A.P.S. Bo gaard* Jr, Swlfterbant tel. 03212-445 Fe. H. Bogaerd., Numanedorp. tel 01865-297 Fe. H. Boereme Cm.. Zijldijk, tel 05965-405 Fe. H. Creiee. Ahr*erk. tel. 01833-440 Gebr. den Herder. SerooekerWW.. tel. 01189-358 Fa. Made ft Vleae.. Marttneece. tel 06273-1541 Fa. Men tent ft Ke«*hoffe. Bee(i L, tel. 04402-2265 Gebr vd. Laan HV.. Voorhout tol. 02532-8148 Noord Ned Beetrtj- dingsmlddetenhandel. Leeuwerden. tel 05100-22040 Fe. LA. Specimen. Goee. tel. 01100-7278 Fa I.W. Voor- breek. Hijebergen. tel. 01606-751 Fe. J.G. Wolfe. Midden meet tel. 02270-603 Fe. W. ren Iperen. Oud Beyedand, tel 01860-2032 Fe. K. Petdnge, Hekentel. 05463-1730

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 26