luxan voorlichtings dienst meldt: AAlllHJllON AADINOL BIRLANE m NIEUW! >2© CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING IN AARDAPPELEN WlWIERSUM CHEMIE N.V. tegen koolvlieg, uievlieg (óók in prei!), wortelvlieg. (Gamparol Camparoly dit middel heeft naast uit stekende werking op duist een goede onkruid» dodende werking op muur, kamille en ereprijs- poorten. voor boer en tuinder monolinuron) (DNOC) Shell Chemie „Wat zegt Orga .jan d'r van?' „Onkruiden als DUIST In erwten, aardappelen en prei kosten me handenvol geld". Gamparol is hèt middel voor toepassing in aardappelen, erwten en prei. LUXAN EMELTENKORRELS Emelten in bouw- en grasland worden uitste kend bestreden door Luxan Emeitenkorreis. LUXAN EMELTENKORRELS zijn kant en klaar voor gebruik. LUXAN EMELTENKORRELS vallen gemak kelijk van de planten op de grond, zodat ze beter bereikbaar zijn voor de emelten. Inlichtingen worden verstrekt door Luxan en uw coöperatie Luxan N.V., Postbus 127, Arnhem. toe te passen na de laatste grondbewerking, vóór opkomst van het gewas. Vraagt uitgebreide inlichtingen aan Uw leverancier of: ^BHIilUllilt ■U H GRONINGEN - TEL. 05900-20441 BuaBÉaiiJ mg Vraag inlichtingen bij: GEBR. DE JONGH, GOES, tel: 01100-6340 - FA. V. v. d. HEMEL, GROEDE, tel: O 01171-203 - FA. A. RIJNBERG, ST. ANNALAND, tel: 01665-330 - FA. COLPAART EN ZN., WOENSDRECHT EN RILLAND, tel: 01646-356 en 01135-273 FA. J. DORST. OOSTERLANO, tel: 01114-279 - FA. D. DE REGT, KAMPERLAND, tel: 01107-389 Shell Nederland Chemie N.V. afd. Landbouwchemicaliën, Stadhoudersplantsoen 2. Postbus 187, °s-Gravenhage. Tel. 070-924011. 0o J/RAAQ ER NAAR BU DE HANDEL OF.., 1169/B BOXTEL

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 25