Alicep Pyramin 1 w KALKSTIKSTOF CYANNITRAAT Fa. Iz. CAPPON WIERSUM CHEMIE N.V. Cappon stalen patenteggen BASF AABANTYL-COMBI kunstmest onkruidverdelger plantenziektebestrijder veeziektebestrijder in één woord de ideale meststof die tegelijkertijd 'Alicep 'Pyramin Landbouubladreklame Grotere omzet il 14 AABANTYl-COMBI heeft zelfs een redelijke werking tegen kamllie, de voorjaarsklemers In zomergranen, DOSERING AAbantyl-Combl moet worden toegepast naar 4 I. per ha. In minstens 400 Rter water. Xj- GRONINGEN - TEL. 05900-20441 geeft u de voorkeur aan een gekorreld produkt? er bestaat nu ook nitraathoudende kalkstikstof. in fijne korrelvorm COUPON gelieve mij gratis inlichtingen te doen toekomen over KALKSTIKSTOF en CYANNITRAAT. straat naam gemeente nr provincie deze bon sturen aan: SADACEM afdeling SADACI, Langerbruggekaai 9 Gent (België) Beproefd door het LL.R, te Wageningen. Bulletin no. 79 met beoordeling en conclusie en prijscourant gratis. Kromtandeggen - Verstelbare eggen - Tril- tandcultivators - Trekkereultivators - Aard- appelverplegingswerktuigen - Kettingeggen. MACHINEFABRIEK - HEINKENSZAND (Holland) Telefoon (01106) 201 middel ter bestrijding van zaadonkruiden In o.a. tulpen, narcissen, irissen en uien. onkruidbestrijdingsmiddel met langdurige wer king, in o.a. irissen, tulpen, narcissen en in hyacin ten. Toe te passen in combinatie met een Chloor- IPC-bespuiting. •Gedeponeerd handelsmerk van de BASF N.V. Color-Chemto. Po8tbu$J0t9, Arnhem Telefoon 08300-50691 Akkerman# N.V., Fijnaart. tel. 01686-755 Fa. A.P.& Bo- gaerde Jr., Swifterbant, tel. 03212-445 Fa. H. Bogaerde, Wumanadorp, tel. 01865-297 Fa. H. Boerama Gzn., Zijldijk. «el. 05968-465 Fe. H. Crezee, Almkerk, tel. 01833-440 Cebr. den Herder, Serooskerke/W., tel. 01189-358 Fa. Maria Visser, Marknesse, tel. 05273-1541 Fa. Hall mans Kerckhoff8, Beek L., tel. 04402-2255 Gebr. v.d. Laan N.V.. Voorhout, tel. 02532-8148 Noord Ned. Beatrij- dingsmiddelenhandel. Leeuwarden, tel. 05100-22040 Fa. J.A. Speelman, Goes, tel. 01100-7278 Fa. J.W. Voor- braak. Rijsbergen. tel. 01606-751 Fa. J.G. Wolf». Midden- meer, tel. 02270^603 Fa. W. van Iperen, Oud-Beyeriand, «el. 01860-2032 Fa. K. Pettinga, Holten, tel. 05483-1730 IUIUIUItllli!llllliUiiUffi1IRni!l!H(Ullliiil!l!tlIlinraii!WII'fllK!llliill:illlim> lijij illj .-V,-v - Onkruidbestrijdingsmiddel met zeer grote werkingsbreedte» voor winter- en zomergranen. bevat nauwkeurig op elkaar afgestemde hoeveelheden van MCPA, MCPP bn dicamba. bezit hierdoor een zeer grote werkïngsbreedte d.w.z. vele soorten onkruiden kun nen worden bestreden. Naast muur, kleefkruid en vele andere onkruiden, zijn vooral ook de veelknopigen als perzikkruidi zwaluwtong, duizendknoop en varkensgras gevoelig voor het middel. moet worden toegepast bij êen gewastengte van 12—15 cm. Voor toepassing Tn een later stadium moet uitdrukkelijk gewaarschuwd worden. Het middel Is nog niet goedgekeurd voor toepassing in roggé. Klaverondervruchten worden ernstig be-- schadigd. llilllll onkruid bestrijdt in winter- en zomergranen, aardappelen, bieten, grasland, eenz bepaalde plantenziekten afremt, zoals de legervoetziekte in graan gewassen, de botanische samenstelling van grasland verbetert, bepaalde, langs het gras overgebracht, veeziekten bestrijdt,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 14