SALPETER on kruid bestrijding in uien 'Gramoxone' FLEVOHOF Bedrijfsleider ONDERLINGE BRANDWAARBORG MAATSCHAPPIJ VOOR ZEELAND ZEEUWSE BRANDWAARBORG-MAATSCHAPPIJ VAN 1824 MIDDELBURG Bijkantoor GOES Landbouwhuit ZIERIKZEE Bij de firma Gebr. Peeman hoorden wij hierover het volgende: Nitraatstikstof Natrium Borium voor gezonde BIETEN met hoogste opbrengst 19 i .VkWMW^W.W.'.VAW.'.V.'AW, Uw Brandverzekering in samenwerking met ?tVWVWWVWWAVA%\WW WWWWWVWWVWWAWiW.V "Voor onkruidbestrijding in uien zijn verschillende bodemherbiciden beschikbaar, die echter tijdens droge weersomstandigheden nogal wat teleurstellingen kunnen geven. Voor de bedrijfszekerheid is het dan ook aan te raden met een schoon gewas te beginnen ICI HOLLAND NV, WIJNHAVEN 107, ROTTERDAM. ICI Is het grootste chemische concern van Europa Brits van herkomst. Verkooporganisatie In Rotterdam Zeven fabrieken in Rozenburg/Europoort. Steeds uitbrei dende produktenreeks: van geneesmiddelen tot chemi caliën, van synthetische vezels tot non-ferrometalen. en vlak voor opkomst te spuiten met 'Reglone' of, bij veel grassen, met 'Gramoxone'. Beide middelen hebben na contact met de grond geen nawerking meer en kunnen dus zéér kort voor het doorkomen van het gewas gespoten worden." paraquat PPH903 voor: a. het akkerbouwbedrijf, groot 65 ha; b. het veehouderijbedrijf (ligboxenstal), groot 40 ha, waaraan toegevoegd een pluim- veebedrijf en varkensfokkerij; c. het tuinbouwbedrijf (groenten en bloemen) groot 1 ha glas. De bedrijfsvoering kan onafhankelijk en ongestoord ten opzichte van het bezoekende publiek worden uitgevoerd. Naast het basis salaris wordt aan een uitkering gedacht al naar gelang het bedrijfsresul taat. Gewenst wordt: leeftijd vanaf 30 jaar diploma Middelbare Land- en Tuinbouwschool of door ervaring verworven gelijkwaardige 'scho ling naast zelfstandig optreden kunnen samenwerken in teamverband. Datum van indiensttreding zal in overleg met de kandidaat worden vastgesteld. Belangstellenden kunnen schrijven aan het secre tariaat: van Kinsbergenstraat 5, Elburg. Gelegenheid tot het in- scharen van vee bij: J. B. MOERLAND, Ring 34, St. Annaland. Te koop: V.W. de Luxe, 62.000 km, 100 met keuringscert. J. A. BRUIJNOOGE, Pr. Nog gelegenheid voor Irenestraat 13, Kloetinge. het weiden van jonge paarden, uitsluitend be- Te koop: Raszuivere horende tot de ponyras- Schotse Collie, 9 weken, sen (1- en 2-jórige rui- A. J. HAGE, Molendijk nen en merries). Inlich- W 11, Stavenisse, telef. tingen: H. VAN DAMME, 01663363. Dorpsstraat 67, Heinkens- zand, tel. 01106 - 488. Gelegenheid tot het in- scharen van pinken, van Te koop: Las transforms- tot november op goed tor, op lichthet aangeslo- w^Jarid bij; S. A. APPEL, ten. J. A. WISSE, Bree- „SlothoeveBaarland, weg 1, Koudekerke, tel. 01193311. 01185—332 Te k»°P Se\r.: 1 klem- steekwagen. P. VERTON, Hoogezoom 189, Renesse, Te koop: Nieuw te bou- tel. 01116—287. wen zomerbungalows op eigen grond, 520 m2, in 't Te koop: 4 mtr. Schoon- Oosterpark te Oostkapel- ianci onkruideg en 3 velds niinuten van het zigzageg. Te koop gevr.: strand. Inl* khV. Plan- l 4 w. 4 tons wagen voor oihuLS?Wi?' rw trekker- p- POLDER- 01188—321 of 317. (W. MAN, Ritthemsestr. 104, Bommelje). Souburg, telj 01183-1298.:

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 19