volwaardige brouwgersts Ui kort en stevig stro zeer geschikt als dekvrucht vroeg rijp de hoogste opbrengst mooie, grove korrel zeer goede korrelkwaliteit, ook als brouwgerst H Thans is het CEBECO-gerstras Delisa als volwaardige brouwgerst erkend. Niets kan u nu nog weerhouden om ook over te gaan op Delisa, het ras dat ook in België en Frankrijk grote belangstelling ondervindt. Wist u dat, nog voordat Delisa als brouwgerst was erkend, in het Zuid-Westen reeds 14% van het gerstareaal met Delisa werd bebouwd en dat in 1968 in de andere zee kleigebieden reeds meër dan 35% van het gerstareaal uit Delisa bestond? Zaai geen goed ras als er betere zyn; en... Delisa is beter. ROTTERDAM POSTBUS 182 TEL010-14.22.m delisa de - - Q 24

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 24