I KALKSTIKSTOF CYANNITRAAT van Driel .van Dorsten .URGENT" sproeimachine* S. G. TRILBET0N garageloodsen werkplaatsen wagenloodsen kippenhokken berging schuttingen kunstmest onkruidverdelger plantenziektebestrijder veeziektebestrijder in één woord de ideale meststof die tegelijkertijd pwwwwww lm ONDERLIN VVWÏWVïTriViWrtWWWifWVVWWVVWrtWVJW Uw B r a n d v e r z e k e r i n g ij ONDERLINGE BRANDWAARBORG MAATSCHAPPIJ VOOR ZEELAND in samenwerking met ZEEUWSE BRANDWAARBORG-MAATSCHAPPIJ VAN 1824 js MIDDELBURG Bijkantoor GOES Landbouwhuia ZIERIKZEE <wvvwvw\mwft\,mw lVWWWWWWVVWWWJWU TE KOOR Gebr. WESTSTRATE geeft u de voorkeur aan een gekorreld produkt? er bestaat nu ook nitraathoudende kalkstikstof. in fijne korrelvorm COUPON gelieve mij gratis inlichtingen te doen toekomen over KALKSTIKSTOF en CYANNITRAAT. naam straat gemeente provincie nr deze bon sturen aan: SADACEM afdeling SADACI, Langerbruggekaai 9 Gent (België) 'J; HASSIA zaaimachine "DAN'' 3 rijïge halfautomatische aardappelpootmachine I punLs sproeimachine 300 ltr koperen tank 12 mtr; i g ras zaa d op rapers voor combine 12 voets. Zuidwee 11 - Krabbendijke - Telefoon 01134581 TE KOOP GEVRAAGD: voor belegging in het zuiden van het land, liefst zo groot mogelijk. Eigenaar kan eventueel langdurend pachtkontrakt krijgen. Inlichtingen: W. ROELOFS, makelaar-taxateur, St. Jansteen, tel. 011402438. voor de landbouw. U verdient er geld mee. Vraag eens aan bij Uw „Urgent" dealer. Zuidweg 11, Krabbendijke, Tel. 01134581 Levert U Te leveren in alle lengtes, breedtes, en hoogtes, ook dubbelwandig. Diverse soorten AFRASTERING en alle TEGELWERK. ZANDSTRAAT SAS VAN GENT Telefoon 01157—219 onkruid bestrijdt in winter- en zomergranen, aardappelen, bieten, grasland, eenz. bepaalde plantenziekten afremt, zoals de legervoetziekte in graan gewassen, de botanische samenstelling van grasland verbetert, bepaalde, langs het gras overgebracht, veeziekten bestrijdt. MEER OOGST MINDER KOSTEN Nieuw model trekker-aanbouwzaaimachine (nokkenrad). Voor driepuntshefinrichting. Door extra grote zaadbak nóg grotere oppervlaktecapaciteit. Genormaliseerd op 11 of 12,5 cm. Trapsgewijze neerlaten van de scharen voorkomt verstop pingen. Werkbreedten 2.00 m, 2.50 m, 2.64 m en 3.00 m. H00FDD0RP ZWI1NDRECHÏ KAMPEN L0PPERSUM [Tel. (.025031 7041 €5 Ittnen)|

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 18